Monday, November 26, 2012

Gerakan Freemasonry, Musuh Dalam Menghancurkan Islam.

Semenjak Allah mengutuskan Nabi Adam A.S ke muka bumi ini, pertembungan antara hak dan batil sentiasa berlaku, seolah- olah sudah menjadi satu tabiat kepada makhluk yang bergelar manusia di atas bumi ciptaan Allah ini. Pertembungan ini semakin menjadi- jadi setelah cahaya agama Islam mula bersinar di setiap pelusuk dunia. Tetapi dengan kebijaksanaan Allah, agama Islam ini akan sentiasa menyinari bumi ini dengan melahirkan pejuang- pejuang kebenaran yang akan memastikan cahaya Islam ini tidak akan terpadam.


Allah sentiasa mengutuskan para Nabi dan Rasul yang telah diberi wahyu untuk menyuluh ummat manusia ke arah cahaya kebenaran. Di sebalik kerja murni para Nabi dan Rasul ini, lahirnya musuh- musuh yang sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran ini bermula dari Nabi Allah Adam a.s. hinggalah kepada junjungan mulia kita, Nabi Muhammad s.a.w.

Gerakan ini dipelopori oleh orang Yahudi yang ingin mengambil kembali tanah Palestin dan membina Haikal Sulaiman di bawah runtuhan Masjidil aqsa, kemuduan akan melebarkan pemerintahannya ke nugara-negara Islam di tanah Arab hinggalah ke Madinah di Arab Saudi. Pergerakan ini dibentuk bagi mengembangkan fahaman Yahudi dengan cara bergiat cergas dalam pelbagai bidang- bidang utama seperti pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan social.

PENGERTIAN FREEMASONRY

Mengikut ‘ Ensiklopedia Erti Dan Istilah Yahudi’, perkataan freemason diambil daripada perkataan Inggeris yang bermaksud ‘jurubina bebas’ (free and mason). Secara khususnya perkataan ‘free’ membawa maksud ‘bebas atau merdeka’. Manakala ‘mason’ pula bermaksud ‘tukang batu atau tukang bangunan’. Maka hasil gabungan daripada ungkapan tersebut membawa maksud juru bina bebas atau tukang bangunan yang merdeka sebagaimana yang tercatat dalam ensiklopedia tersebut.

Pengertian ini telah disokong oleh Dr. Yahaya Mohd. Rabi’e, pengarang kepada buku ‘Tayyarat Wa Mazahib Fikriyyah Mu’asoroh’. Dalam Bahasa Arab, freemasonry dipanggil ‘masuniyah’, dalam bahasa Urdu dipanggil ‘masunik’, dan ‘france masonerie’ dalam bahasa Perancis dan ‘vrijmetselarij’ dalam bahasa Belanda. Pengertian ini sebenarnya tiada kaitan dengan dengan tukang- tukang bangunan yang terdapat pada abad pertengahan. Istilah ini juga tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembinaan kapal atau gereja besar seperti yang difahami oleh segolongan ahli fakir.

Kesimpulannya, freemasonry adalah organisasi Yahudi Antarabangsa yang bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia, merosakkan kehidupan politik, ekonomi, dan social di negara- negara yang dimasukinya. Ianya berusaha untuk merosakkan bangsa dan pemerintahan Non- Yahudi(Goyim)

Read more!

Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini


oleh
ABUL A’LA AL-MAUDUDI

REBUTLAH PELUANG DENGAN MENYEBARKAN ISLAM!


Saudara-saudara yang mulia!!!

Di saat yang bertuah ini, sukacita saya membayangkan kesyukuran dan perasaan puashati saya dengan peluang ini, di mana diberi kesempatan untuk saya menyampaikan ucapan yang serba kekurangan di hadapan kumpulan yang baik yang terdiri dari pemuda-pemuda yang beriman serta ikhlas yang datang dari pelusuk alam untuk mengunjungi negara yang aman makmur ini. Mereka datang kerana menyebutkan Nama Allah di hari-hari yang tertentu (musim haji) dan kerana menyampaikan perkara yang memberi manfaat pada mereka. Atau dengan kata lain kerana menghadiri perhimpunan agong sebagai persidangan tahunan Islam. Tujuan ucapan saya ini ialah untuk memperkatakan kepada pemuda mukmin secara menyeluruh tentang perjalanan dakwah Islamiah sebagaimana yang di kehendaki oleh keadaan dunia Islam sekarang.

Saya akan mengambil kesempatan yang berharga ini untuk menyatakan sesuatu yang
tersembunyi di lubuk saya dan terpendam di sanubari saya. Agar saudara-saudara
semua dapat mengetahui dengan nyata dan terang satu persatu tentang perkara-perkara
yang memberi manfaat kepada Islam dan umatnya. Mereka yang hadir ini hendaklah
memberitahu kepada yang tidak hadir, kerana kemungkinan di masa akan datang sukar
bagi saya untuk mendapat peluang yang baik seperti pada hari ini dan ditempat yang
mulia ini.Saya berdoa agar Allah berikan taufik kepada saya dan kepada saudara-saudara untuk
mendapat keredhaanNya dan ia menjadikan segala amalan kita ikhlas kepadaNya.

KEADAAN DUNIA ISLAM DAN KEPENTINGANNYA

Saudara-saudara yang mulia !!
Perkara yang pertama yang harus anda semua ketahui ialah Dunia Islam terbahagi
kepada dua jenis:

Jenis pertama :
Negara di mana orang-orang Islam merupakan kumpulan minoriti dan tampuk
pemerintahannya berada di tangan orang lain (bukan Islam).

Jenis kedua :
Negara yang majoriti (sebahagian besar) penduduknya terdiri dari orang-orang Islam
dan mereka sendiri menerajui pemerintahan.
Tidak perlu dibincangkan lagi bahawa kelompok yang kedua ini lebih penting dari
kelompok yang pertama mengikut ukuran biasa. Kerana nasib umat Islam di dunia ini
benar-benar bergantung di atas maju atau mundurnya kelompok kedua ini, berdasarkan
sistem yang dipilih untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ini bukan bererti saya menafikan kepentingan kelompok yang pertama, malahan saya
memberi perhatian khusus untuknya, kerana dengan wujudnya orang-orang yang
beriman dengan satu akidah, satu fikrah dan satu sistem hidup yang berada di segenap
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
penjuru alam ini, yang bilangan mereka ratusan ribu, malah lebih banyak, itulah
sebenarnya sebesar-besar wasilah dan sekuat-kuat pendorong untuk membakar
semangat orang-orang yang beriman dengan akidah, fikrah dan sistem tadi supaya
hidup secara praktikal dan meninggikan panjinya.
Tetapi apabila akidah, pemikiran dan dakwah tadi telah kalah dalam kandang sendiri
atau kedudukan terhina maka sudah terang orang-orang mukmin yang bertaburan
disana sini di segenap pelusuk alam tidak akan di tanggung oleh bumi dan diteduhi
oleh langit hingga sesuatu masa yang tidak dapat ditentukan, dan ianya bukan pendek
pula.

MASA DEPAN NEGARA ISLAM IALAH MASA DEPAN UMATNYA

Oleh kerana itu tidaklah salah kalau saya katakan:
Bahawa masa depan yang akan dihadapi oleh umat Islam di dunia ini adalah terletak di
atas bahu negara-negara Islam itu sendiri. Kawasan negerinya luas, dari Indonesia dan
Malaysia di sebelah timur hinggalah ke Morokko dan Nigeria di sebelah barat. Ini
adalah berdasarkan fikiran yang logik dan sebab-sebab yang boleh dilihat.
Ada pun jika di sana jika berlaku perkara yang menyalahi adat, yang luar dari batasan
kekuasaan kita maka itu bukanlah perkara yang mustahil, kerana Allah berkuasa
memancarkan air dari batu yang keras, berkuasa menukar padang pasir yang kering
tandus menjadi kebun-kebun yang indah, segar bugar, suka mata memandang. Maha
Suci Allah Tuhan memiliki segala sesuatu dan Dia Maha berkuasa atas segalanya2.
Mengikut apa yang kita bayangkan tadi bila membicarakan tentang masa depan umat
Islam, kita katakan: bahawa masa depan mereka bergantung dengan masa depan negara
ummat Islam sendiri, samada baik atau buruknya. Sekarang kita ingin kemukakan:
- apakah keadaan yang sedang berlaku di negara-negara ummat Islam hari ini ?
- apakah sebab dan faktornya ?
- dan apakah cara dan metod yang mesti diikuti oleh orang-orang yang berkerja
keras untuk membela nasib umat Islam ?

PENJAJAHAN TANAH AIR BERUBAH KEARAH PENJAJAHAN FIKIRAN
 
Di antara perkara yang diketahui oleh kita semua wahai saudara-saudaraku bahawa
pada akhir-akhir ini negara Ummat Islam telah jatuh ke dalam genggaman penjajah
setelah ianya ditimpa oleh kemerosotan fikiran, kebekuan akal, keruntuhan moral dan
kekacauan politik.
Pada abad ke 18, penjajah telah memacakkan tongkat penjajahan mereka di negaranegara
Islam dan dapat mencapai maksudnya pada awal abad ini. Penjajah telah dapat
menguasai kebanyakan negara-negara Islam kecuali sedikit. Negara yang tidak dijajah
secara langsung ini pula sentiasa menerima kekalahan demi kekalahan menyebabkan
ianya tidak berbeza dari segi kehinaan dibanding dengan suasana yang menimpa
negara-negara Islam yang dijajah penuh.. Mereka merasa serba kekurangan dan lebih
gerun kepada penjajah dari negara-negara yang kemerdekaannya dirampas
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
sepenuhnya. Seburuk-buruk kesan yang kita terima dari serangan penjajahan barat ini
ialah jatuhnya kita ke dalam lembah kehinaan yang amat ketara dari sudut kelemahan
fikiran, keruntuhan moral dan peniruan kebudayaan barat.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini

ANTARA TAKTIK MUSUH ISLAM
 
Saudara-saudara yang budiman,
Andainya penjajah barat merampas harta benda kita, memeras kekayaan negara kita,
membunuh, menghapuskan anak cucu kita habisan-habisan dan memusnahkan rumah
tangga kita, maka kezaliman seperti itu tidaklah seburuk atau sejelik-jelik natijah jika
dibandingkan dengan kezaliman yang mereka lakukan terhadap kita dalam bentuk
menaburkan racun-racun tamaddun kebendaan, kebudayaan dan pengetahuan sains
yang mengingkari kewujudan Tuhan dan moral akhlak yang runtuh. Apa yang dapat
kita lihat dibuat oleh musuh-musuh Islam itu ialah contohnya:
PERTAMA : Merombak sistem pelajaran dan pendidikan adalah antara menjadi tujuan
penjajahan . Setiap kali berjaya menguasai sesebuah negara Islam, mereka biasanya
terus menghapuskan sistem pelajaran dan pendidikan kita jika mereka mampu. Atau
mereka akan jadikan orang-orang yang berkelulusan menurut sistem pelajaran kita
tidak ubah seperti barang yang tidak berharga dan seperti suatu benda yang hanya
layak ditempatkan di dalam tong sampah.
KEDUA : Menukar dan menghapus bahasa tempatan umat Islam dengan mengunakan
cara yang halus. Mereka tidak akan membiarkan bahasa umat Islam yang telah ditawan
itu mempunyai nilai yang tinggi. Mereka singkirkan bahasa-bahasa itu agar tidak
digunakan dalam bidang pelajaran dan pendidikan. Mereka juga tidak akan
mengekalkan bahasa tempatan sebagai bahasa rasmi dalam sektor pentadbiran negara.
Mereka kuatkuasakan bahasa mereka menjadi bahasa rasmi di dalam urusan
pendidikan dan pentadbiran negara sebagai pengganti bahasa yang telah dimusnahkan
itu. Taktik-taktik yang kotor itu telah pun diamalkan dalam negara-negara Islam oleh
semua penjajah barat seperti Belanda, Inggeris, Perancis dan Itali. Begitu juga Russia
dan China. Seolah-olah mereka semua telah mengadakan persetujuan bersama dalam
mengunakan taktik ini.
KETIGA : Membentuk angkatan baru yang buta (jahil) Islam. Penjajah barat telah
mencipta dalam negara-negara Islam melalui cara yang amat halus suatu generasi baru
yang jahil tentang Islam yang suci. Mereka ini jahil tentang asas utama akidah, syariat,
sejarah Islam yang agong dan tamaddun mereka yang hebat. Ini hanyalah satu sudut,
manakala sudut lain pula generasi ini telah dicelup aliran pemikiran nya sehingga caracara
berfikir dan pandangan mereka terhadap perilaku sesuatu itu mengikut kacamata
materialisma barat. Dari generasi yang berhaluan barat ini tumbuh pula generasi baru
yang lain, yang sudah dapat dipastikan generasi yang belakang ini akan lebih lemah
lagi pegangannya terhadap ajaran Islam dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Mereka lebih kuat dalam mempertahankan tamaddun barat, lebih cinta kepada
kebudayan barat dan lebih yakin terhadap falsafah barat yang berkaitan dengan
kehidupan manusia.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini

MENIRU GAYA HIDUP BUKAN ISLAM
 
Sesungguhnya kemerosotan pemikiran generasi ini telah sampai kemuncaknya :
PERTAMA : Meniru bahasa dan gaya hidup penjajah. Mereka menganggap bahawa
bahasa sendiri adalah satu keaibpan sementara bercakap dalam bahasa penjajah satu
kebanggaan bagi mereka. Ada di antara mereka yang merasa gelisah disebabkan
mereka adalah orang-orang Islam sedangkan para penjajah adalah orang yang fanatik
dengan ajaran kristian. Ada pula orang-orang Islam yang merasa bangga kerana mereka
menyeleweng dari landasan Islam; disebabkan kebutaan mereka terhadap hukumhukumnya.
Mereka merombak tamaddun Islam yang luhur ini dengan segala makian
atau tuduhan. Mereka menganggap dengan berbuat begitu, itu adalah cara untuk
menambahkan kemuliaan, meningggikan kedudukan dan status mereka dalam
masyarakat. Padahal penjajah-penjajah barat tetap merpertahankan peradaban dan
tradisi mereka yang lapuk dan berpegang teguh dengan akidah mereka yang lemah.
KEDUA : Meniru pakaian dan fesyen penjajah. Sedangkan penjajah tidak pernah suka
memakai pakaian orang-orang Islam. Mereka tidak pernah mengikut tingkah laku
kehidupan orang Islam walaupun hanya sekejap, sekalipun mereka hidup dalam negara
ummat Islam seumur hidup mereka.
KETIGA : Meniru cara makan atau minum dan adat istiadat penjajah. Golongan yang
berhaluan barat tanpa merasa malu berusaha untuk meniru cara hidup orang-orang
barat dalam semua aspek - kecil dan besar. Bermula dari cara makan dan minum
mereka sehinggalah kepada adat istiadat seperti cara berdiri dan duduk. Akhirnya
mereka masuk ke dalam setiap lubang yang dimasuki oleh orang-orang barat, sekalipun
ketika mereka berada di negeri-negeri mereka sendiri (negeri-negeri Islam). Bukan
setakat itu sahaja, bahkan mereka merpertahankan cara hidup barat dan mengikut
semua peninggalan mereka. Mereka telah terhidu fahaman kebendaan (materialisma),
idealisma (fikiran yang tidak mengaku kewujudan tuhan) seperti nasionalisma jahiliah,
pergaulan bebas, berbogel (mendedahkan aurat) dan mabuk.

KEIMANAN ORANG YANG TERPENGARUH DENGAN BARAT.
 
Sesungguhnya fikiran mereka telah diresapi fahaman bahawa "..segala sesuatu yang
datang dari barat adalah benar dan betul, wajib dipercayai dan diikut. Mempraktikkan cara barat
adalah di antara tanda-tanda orang yang maju. Menentang cara barat disifatkan sebagai
golongan kolot, mundur, bodoh dan tolol, menentang kemajuan dan lain-lain tuduhan, padahal
sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak
mengetahui.

TEKNIK MENGANKAT TARAF ORANG YANG JAHIL TENTANG ISLAM
 
Wahai saudara-saudara yang dicintai sekelian,
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
Di antara taktik penjajah yang licik dalam usaha mereka memerangi ummat Islam ialah
dengan cara; setiap orang Islam yang mula mendapat menerima celupan barat dan
menjauhi ciri-ciri Islam akan segera diberikan kedudukan yang tinggi dalam
masyarakat. Mereka akan di beri kedudukan di pejabat rasmi pentadbiran samada
sebagai pegawai awam atau tentera. Mereka mendapat keistimewaan dalam lapangan
politik dan sosial. Kemudian mereka inilah yang menjadi pelopor gerakan politik dan
mereka jugalah dipilih sebagai wakil ke parlimen. Pendek kata mereka inilah yang
mendapat keistimewaan dalam masyarakat.
Apabila gerakan kemerdekaan mula bangkit, dan kemerdekaanpun tercapai, maka
biasanya tampok pimpinan pasti kembali ke tangan mereka ini. Oleh kerana mereka
adalah orang-orang yang menguasai bahasa dan tabiat penjajah, maka mereka itu
merupakan manusia yang paling dekat dengan penjajah.
Oleh yang demikian, takkala bayang penjajah mulai hilang dari negeri-negeri ummat
Islam, bila belenggu-belenggu penjajahan dapat disingkirkan, negara-negara Islam
mencapai kemerdekaan, maka tampok pemerintahan dan kuasa memutuskan undangundang
(kekuasaan mesyuarat tertinggi ) berpindah kepada golongan ini. Ketika itu
jadilah mereka sebagai pengganti penjajah di bumi ummat Islam.
Bermula dari kekuasaan penjajah bertapak di negeri-negeri Islam sehingga mereka
mengangkat kaki meninggalkan bumi itu, sejarah penjajahan ini mengandungi
berberapa perkara yang perlu diketengahkan, terutama ketika kita sedang mengkaji
tentang suasana dan masalah yang sedang berlaku di negara-negara Islam. Kita tidak
boleh memahami dan menyelesaikan permasalahan ini secara meyeluruh sekiranya kita
tidak mengkaji terlebih dahulu tentang kesan-kesan yang ditinggalkan oleh penjajah.

KESAN-KESAN PENJAJAH
 
Diantara kesan-kesan yang ditinggalkan oleh penjajah ialah;
1. MEROSAKKAN AKHLAK UMMAT
Para penjajah tidak berjaya memesongkan majoriti orang Islam dari Islam sepanjang
penaklukan mereka keatas negara-negara itu. Walaupun mereka mereka mencurahkan
tenaga mereka habisaan untuk tujuan ini, ianya tetap tidak berjaya.
Oleh kerana itu penjajah telah mengekalkan mereka (anak2 negeri yang dijajah) supaya
mereka tetap hidup dalam kejahilan dan dengan merosakkan akhlak mereka. Penjajah
memguat kuasakan undang-undang mereka yang diekspot ke negara-negara Ummat
Islam sebagai ganti perundangan dan Syariat Islam. Seterusnya mereka membiasakan
anak tempatan hidup di atas dasar dan cara hidup yang bukan Islam.
Walaupun begitu penjajah masih tidak mampu menarik ummat Islam untuk menentang
Islam dan tradisi Islam. Buktinya ialah umat Islam masih tetap cinta kepada Islam
hingga sekarang ini, sama dengan umat Islam di zaman silam. Saudara-saudara akan
dapati mereka itu beriman dengan Islam dari lubuk hati mereka. Niat mereka jujur,
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
azam mereka benar, mereka tidak akan redha menganut sistem hidup yang bukan
Islam, walaupun mereka tidak memahami Islam secara mendalam dan tidak terdidik
dalam perundangan dan pengetahuan Islam. Tidak diragukan lagi bahawa akhlak
mereka telah runtuh, adat resam mereka telah musnah dan perasaan-perasaan mereka
telah rosak, tetapi pengukuran atau neraca nilai-nilai akhlak tetap tidak berubah.
Ya, kemungkinan mereka akan bermuamalat dengan riba, melakukan zina, meminum
arak bahkan memang itu telah berlaku, tetapi saudara-saudara tidak dapati di kalangan
mereka ada yang menyatakan halal sesuatu yang diharam oleh Allah kecuali sedikit
dari mereka. Ada yang memang benar-benar berhaluan barat yang menghalalkan
perkara yang diharam oleh Allah dan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh
Allah.
Orang-orang Islam secara umumnya tidak mengangap tarian, nyanyian, permainan siasia
dan pelbagai maksiat yang memenuhi malam itu adalah kebudayaan dan dasar cara
hidup mereka, sekalipun mereka sendiri terlibat dan berat kaki tangan ketika diajak
beribadat untuk menyuci jiwa mereka.
Walaupun mereka masih mewarisi cara hidup di bawah undang-undang barat, namun
fikiran mereka belum diresapi oleh fahaman yang menyatakan bahawa undang-undang
barat ini adalah lebih betul dan lebih sesuai. Mereka masih tidak dapat menerima katakata
undang-undang Islam telah ditelan zaman atau tidak sesuai lagi dengan peredaran
zaman sekarang. Hanya segolongan kecil sahaja yang benar-benar terperdaya dengan
tamaddun barat tertarik dengan lahiriah tamaddun ini yakin dengan perundangan dan
sistem rekaan barat itu. Kebanyakan orang Islam umumnya masih beriman teguh
dengan perundangan Islam. Mereka menuntut supaya undang-undang Islam dikuat
kuasakan didalam negeri mereka.
2. MENJAUHKAN ULAMAK DARI MEMIMPIN MASYARAKAT DAN TERAJU
POLITIK
Para ulama dalam negara-negara Islam dulunya mempunyai hubungan yang sangat
rapat dengan orang Islam secara berterusan, di waktu senang dan susah . Mereka tidak
pernah bercakap atau membayangkan kecuali apa yang diyakini bahawa perkara itu
daripada agama.
Malangnya alim ulama itu akhirnya menjauhkan diri dari teraju pemerintahan negara
dan tidak mencebur diri dalam masalah politik dan sosial, hingga lama kelamaan
mereka tidak lagi mampu dan layak untuk membimbing umat dalam bidang politik.
Dengan sebab inilah mereka tidak mampu memimpin gerakan perjuangan dan
pembebasan yang telah bangkit diakhir-akhir ini di negara Islam yang jatuh dibawah
penjajah.
Begitu juga mereka tidak dibenarkan menyertai secara langsung didalam pentadbiran
negara di zaman selepas kemerdekaan. Tugas mereka dari sudut sosial hari ini tidak
lebih dari tugas brek pada enjin kereta. Mereka hanya dapat mempertahankan sedikit
sebanyak kelajuan perjalanan hidup sosial. Dalam hal itu pun brek ini telah pecah
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
berkecai di setengah negara Islam. Ada pun pemandu kereta, iaitu golongan pemerintah
yang terpengaruh dengan barat terus terjun dengan keretanya itu ke jurang yang dalam
dengan dahsyatnya. Mereka menyangka sedang mendaki kemuncak yang tinggi dan
sedang menuju kehebatan.
3. MEMBENTUK SERTA MENYOKONG GERAKAN PERJUANGAN
KEMERDEKAAN YANG PALSU
Gerakan-gerakan kemerdekaan yang lahir di negara-negara Islam yang dipimpin oleh
golongan barat tahu bahawa mereka tidak dapat menggerakkan orang-orang Islam dan
berhujjah untuk membangkit semangat orang ramai untuk menyokong gerakan mereka
tanpa digerakkan di atas nama Agama. Ianya perlu mempergunakan slogan
'mengembalikan keagungan Islam' dll. Mereka menyeru orang ramai dengan nama
Allah dan Rasulnya.
Untuk lebih meyakinkan, mereka mempertentangkan antara Islam dengan kufur. Ini
membuat hati orang ramai bertambah cenderung kepada seruan dan laungan mereka
dan dapat menggerakkan supaya rakyat mencurahkan tenaga dan jiwa untuk tujuan ini.
Mereka bertindak demikian bukan agar orang-orang Islam mengikut jejak langkah
mereka dan bergabung dibawah panji dan parti mereka.
 
BENARKAH DA’YAH “NANTI SETELAH MERDEKA BARU MAHU BERAMAL
DENGAN ISLAM” ??

 
Sesungguhnya sepedih-pedih dan sesedih-sedih kejadian ialah ketika matlamat mereka
ini telah tercapai. Apabila negeri telah merdeka, mereka mengkhianati janji mereka.
Mereka pura-pura lupa apa yang mereka laung-laungkan di masa perjuangan
kemerdekaan. Dan jadilah Islam sebagai mangsa pertama pengkhianatan sesudah
negara merdeka. Mereka memperalatkan Islam untuk membangunkan istana
kemewahan dunia dan mendiami di dalamnya. Kerana kelebihan Islamlah perjuangan
mereka berkobar dan hingga akhirnya mereka berjaya.
Saudara-saudara sekelian…….
Tidakkah ini termasuk sebesar-besar jenayah yang dapat disaksikan dalam sejarah
Islam. Bukankah ianya sebesar-besar pendustaan yang timbul dalam dunia politik?
Diatas pengkhianatan seumpama inilah hati-hati akan hancur luluh kerana terlalu duka
- sekiranya dalam hati itu masih ada saki-baki roh Islam dan iman.
 
PENJAJAHAN BANGSA SENDIRI SELEPAS PENJAJAHAN BANGSA ASING
 
Yang terakhir…….
Apa yang dicapai oleh negeri-negeri Islam di bawah pimpinan golongan ini dan hasil
dari jasa perjuangan Islam adalah kemerdekaan di bidang politik sahaja. Yang berbeza
antara penjajahan bangsa asing yang telah hilang dengan kemerdekaan sekarang ialah
penguasaan bangsa asing yang lalu kini dapat dinikmati oleh anak-anak tempatan.
Dari segi kecenderungan aliran pemikiran, falsafah moral, sosial dan ekonomi, keduadua
golongan ini ( penjajahan asing dan anak tempatan) tidak banyak berbeza. Begitu
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
juga sikap kedua golongan itu terhadap Islam adalah hampir-hampir sama sahaja,
sehingga dasar-dasar sistem pelajaran dan pendidikan yang dibuat oleh penjajah asing
masih diamalkan oleh penjajah baru. Undang-undang yang dibawa oleh penjajah asing
digunakan, malah lebih dari itu perundangan baru dari segi dasar, pemikiran dan
sistemnya masih berjalan di atas landasan yang diatur di zaman penjajah asing.
Lebih dari itu lagi undang-undang keluarga (Personal Laws) yang tidak diusik oleh
penjajah asing, kini kita lihat ada usaha untuk dihapuskan atau diubah supaya
dikatakan lebih maju, sesuai dengan peredaran zaman, era zaman kemerdekaan dll..
Pada hakikatnya ini adalah zaman penjajahan baru.
Kemajuan barat dan asas moral yang bersifat kebendaan yang ditinggalkan oleh
penjajah-penjajah barat, bukan sahaja dipegang teguh oleh mereka yang kagum dengan
barat, bahkan mereka telah berusaha pula supaya orang ramai akan bertambah kuat
pegangannya daripada mereka di zaman penjajah. Sayangnya orang ramai Islam yang
lemah ini tidak mampu melihat bentuk sistem hidup Islam yang syumul. Mereka telah
hanya nampak sistem cara hidup yang dibina di atas dasar perkauman, pemikiran otak
manusia dan sistem rekaan manusia.
Akhir sekali penjajah telah dapat merosakkan perpaduan umat Islam sedunia atas nama
perkauman-nasionalis. Mereka mengoyak perpaduan ini dan memecah belahkan
kesatuan ummat Islam atas nama perkauman. Menjadikan mereka itu bunuh
membunuh antara satu sama lain, semua itu dilakukan atas nama perkauman.
Mereka kemudiannya memasukkan fahaman sekular (fahaman yang memisahkan
agama dari urusan pentadbiran negeri) kedalam jiwa mereka. Mereka sering
menggunakan kesempatan yang ada untuk merosakkan generasi baru ummat Islam.
Mereka berusaga mengeruhkan kemurniaan akhlak mereka, merosakkan agamanya dan
menyelewengkan dari landasan Islam. Mereka menggalakkan supaya mempersendasendakan
akidah Islam seperti kepercayaan kepada hari akhirat, syurga, neraka, pahala
dan siksa.
Mereka bergiat cergas dalam menabur fahaman mengharuskan maksiat dan
meninggalkan perintah Allah. Kesemua itu di bawah dakwaan kemajuan,
pembaharuan, kebebasan individu, pembangunan dan bersama orang ramai.

PEMERINTAH NEGARA ISLAM LEBIH SUKAKAN PENJAJAH
 
Suatu perkara yang tidak diragui bahawa orang-orang yang berhaluan barat, sekalipun
mereka melawan penjajah barat selaku musuh mereka dan mengadakan pelbagai usaha
menentangnya, namun mereka sebenarnya lebih suka kepada penjajah daripada
perkara-perkara lain. Buktinya; apa sahaja yang datang dari barat terus menarik
perhatian mereka dan tiap-tiap yang lahir dari sana menyilau mata mereka. Apa-apa
yang datang dari barat dianggapnya sebagai kebenaran, contoh bagi kemajuan
hinggakan mereka meniru dalam semua perkara, sama ada besar atau kecil, betul atau
salah. Yang berbezanya ialah orang barat mereka, mencipta dan meneroka dalam
semua ilmu dan pekerjaan sedangkan mereka hanya meniru sahaja, tanpa mengkaji
dan berfikir. Barat rosak secara tersedar tetapi mereka rosak secara buta tuli. Mereka
kecewa di dunia dan akhirat. Itulah kekecewaan yang nyata.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini

KEMUNDURAN UMAT DAN NEGARA ISLAM BERPUNCA DARI
PEMERINTAHANNYA MENERAPKAN AJARAN YANG BUKAN ISLAM

 
Setelah beberapa analisa yang saya bentangkan kepada saudara-saudara ini, bolehlah
sekarang saudara-saudara mengkaji apa yang sedang berlaku di negara-negara Islam
bagi mengenali tempat penyakit dan dapat merumuskan ubat baginya.
Tidakkah saudara-saudara melihat kerajaan Islam di dunia ini semuanya telah
dihinggapi dan diresapi oleh kelemahan, seolah-olah menjadi batang kayu yang
kosong? Apakah sebabnya terjadi demikian?
Sebab asasinya ialah kerana kerajaan-kerajaan ummat Islam menentang akidah,
menentang kemahuan dan perasaan orang Islam. Umat Islam ingin kembali kepada
Islam, kepada syariatnya yang utuh sedangkan kerajaan Islam menekan mereka supaya
berpegang teguh dengan ekor-ekor barat dan bergabung di dalam bloknya.
Di antara kesan pertentangan yang terus menerus ini menyebabkan hati umat Islam
tidak sehaluan dengan kerajaan mereka. Telah jelas secara lahiriah dan apa yang dapat
dilihat bahawa mana-mana negara tidak menjadi kuat, tidak mempunyai kekuasaan,
ketinggian dan kemajuan apabila kerajaannya berada di satu pihak dan rakyatnya
berada di pihak yang lain. Mereka pula tidak bersama-sama dalam usaha mencapai
kemajuan kerana kerajaan tersebut tidak mempunyai sifat yang dipercayai. Rakyat jelata
pula tidaklah bangkit dengan hati yang bersemangat dan dan keazaman yang
bersungguh-sungguh. Dan apabila telah terjadi begitu, sedang pertarungan telah
berlaku di antara kerajaan dengan rakyat atau di antara tangan dengan hati, kiranya
betul berlaku begini, maka mustahil kerajaan dapat mengharung langkah ke depan dan
akan memajukan negara walaupun sedikit, kerana segala usaha dan tenaga yang
dicurahkan disebabkan pertarungan dari dalam ini akan lenyap ditiup angin dan
menjadi debu yang bertaburan.
Dari suasana yang menyedihkan ini, sebagaimana yang saya jelaskan kepada saudarasaudara
tadi, maka negara-negara ummat Islam masih ditimpa oleh bencana
kediktatoran.

PEMERINTAH UMAT ISLAM MENIPU DAN MENINDAS ATAS NAMA
DEMOKRASI

 
Golongan yang berhaluan barat yang diperniagakan oleh penjajah sebagai pengganti
mereka di dalam negeri ummat Islam mengetahui dengan yakin bahawa sistem
pemerintahan yang dijalankan dengan cara pilihanraya yang bersih, tampuk
pemerintahan tidak akan kekal ditangan mereka. Lambat laun ianya akan berpindah,
sama ada cepat atau lambat kepada umat yang menuntut supaya mendirikan sistem
pemerintahan di atas dasar akidah, ajaran, aliran fikiran dan nilai-nilai Islam yang
mereka warisi.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
Memandang kepada keadaan demikian maka golongan sekular ini tidak akan
membenarkan nilai-nilai keadilan dizahirkan dan mereka tidak membiarkan supaya
nilai-nilai berjalan dengan baik. Malah penjajah akan segera menempatkan
pemerintahan secara diktator sebagai ganti sistem demokrasi. Dalam hal itu pun mereka
menamakan diktator tersebut dengan nama demokrasi demi untuk menipu manusia
dan menonjol diri mereka sebagai pendokong sistem demokrasi, sedangkan mereka
pada hakikatnya tak lain tak bukan ialah penipu.

MEMBANYAKKAN NEGARA-NEGARA ISLAM YANG DIPERINTAH OLEH
TENTERA YANG TIDAK MENGERTI ISLAM

 
Pada mulanya, kediktatoran ini dijalankan oleh pemimpin politik yang berhaluan barat
sahaja kemudian segalanya akan berkembang seperti biasa dan akan berjalan mengikut
saluran yang semestinya. Hakikat ini telah disedari oleh kumpulan tentera didalam
negara Islam. Mereka berpendapat bahawa sistem diktator tidak akan terbangun kalau
tidak dipikul oleh golongan tentera. Taktik ini tidak akan sempurna tanpa senjata.
Kesedaran ini timbul dari kalangan pemimpin tentera yang keluar dari kem dan
menuju ke gelanggang politik. Mereka mulai mengadakan pakatan sulit dalam usaha
mengubah sistem pemerintahan dan mula menguatkuasakan sistem dictator askar ke
atas rakyat jelata sebagai ganti diktator politik. Sesudah itu mereka pun menyingkir
pemimpin politik daripada pemerintahan dan mengurung mereka dalam penjara atau
melakukan tahanan rumah.
Beginilah kita lihat tentera-tentera dalam negara ummat Islam hari ini. Mereka telah
menjadi bencana kepada rakyat Islam. Tugas mempertahankan tanahair dan berjuang
menentang musuh sudah tidak diendahkan lagi. Mereka disibukkan dengan kerja-kerja
ingin menguasai politik negeri sendiri dengan cara kekerasan. Untuk tujuan ini mereka
menggunakan kekuatan senjata ysng diserahkan oleh rakyat yang lemah itu untuk
mempertahankan dan menjaga keamanannya. Dan sekarang sampailah saat di mana
negara-negara Islam telah ditimpa masalah yang besar dan masalah yang rumit yang
tidak dapat di selesaikan melalui parlimen atau dewan perwakilan rakyat dan tidak
pula dapat diselesaikan dengan pilihanraya umum atau dengan cara memorandum. Ia
hanya boleh diselesaikan dalam kem-kem tentera, dengan kereta kebal , pistol dan
mesingun.
Kalau keadaan ini menghairankan saudara-saudara maka saudara-saudara akan lebih
hairan dengan tentera yang selalu berselisih faham sesama mereka dalam menentukan
pemimpin mereka. Tiap-tiap seorang jeneral mengambil kesempatan menjalankan
kediktatorannya dan mempertahankan kerusi pemerintahannya sesudah
menghancurkan yang lain. Di antara perkara yang membuat suka dan duka iaitu
apabila salah seorang dari jeneral itu menguasai negeri, ianya dianggap sebagai harapan
rakyat, penyelamatnya, pelopor yang unggul dan hero, hingga apabila ia berdepan
dengan akibat perbuatannya sendiri ia akan berbalik menjadi sebesar-besar pengkhianat
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
dan seketat-ketat musuh terhadap rakyat. Manakala rakyat pula tak ubah seperti anak
patung di tangan kanak-kanak kecil, tidak dapat mencampuri urusan negara, walaupun
urusan yang paling kecil sekalipun.

DUA HAKIKAT PENTING DI GELANGGANG POLITIK YANG MESTI
DIKETAHUI OLEH PEJUANG ISLAM

 
Saudara-saudara yang mulia !
Dalam kegelapan yang menghitam ini, di sana masih terdapat harapan yang cerah,
berkilapan cahayanya, dalam dua hakikat ini :
PERTAMA: Sesungguhnya Allah telah menurunkan bala ke atas penduduk yang
atheis, yang berterusan dalam kefasikan. Allah telah menurunkan bala kepada penyeru
yang menghalalkan segala-galanya. Allah telah memecahkan mereka menjadi berpuakpuak,
sebahagian dari mereka menggunakan kekuatan dalam usaha menghancurkan
sebahagian yang lain. Inilah di antara kelebihan-kelebihan Allah yang dikurniakan
kepada hamba-hambanya.
 
Firman Allah :
وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرْضُ
Maksudnya : "..dan andainya Allah tidak mempertahankan setengah mereka dengan setengah
yang lain nescaya rosaklah bumi…" (Al-Baqarah : 251)
 
Kerana kalau mereka memanah umat Islam dengan busur yang satu nescaya jadilah
bagi umat Islam satu penyakit teruk yang tidak boleh diubati lagi, tetapi mereka jadikan
syaitan sebagai penolong mereka.
 
Firman Allah :
إِنَّ آَيْدَ الشَّيْطَانِ آَانَ ضَعِيفًا
Maksudnya : "..dan sesungguhnya tipu helah syaitan itu adalah lemah.." ( Al-Nisa’ :76 )
 
KEDUA: Jiwa penganut Islam tidak kurang semangat mereka terhadap Islam dan
kemuliaan. Apa sahaja usaha dan perbuatan meruntuh dan menghancur yang
dilakukan oleh pemimpin dan penyeru sekular tidak melemahkan mereka.
Di sana ada beberapa bukti yang menunjukkan bahawa apabila ada satu jemaah yang
cergas, cukup lengkap dengan syarat keahliannya untuk menjalankan peranan
kepimpinan dan pentadbiran, jemaah yang tegak di atas keimanan yang kuat dengan
berpegang teguh kepada Islam, yang bangun di atas akidah yang kuat dengan dasar
Islam dan keazaman yang benar untuk mengorbankan segala2 pada jalan ini, sama ada
perkara yang dikorbankan itu mahal atau murah maka tidak syak lagi bahawa pada
akhir nanti dokongan umat akan kembali kepada mereka. Allah akan memberi
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
kemenangan kepada mereka di dalam pertempuran yang menentukan di antara yang
haq dengan yang batil. Merekalah yang akan bertanggungjawab membersihkan umat
Islam dari segala bentuk najis fahaman atheis tidak bertuhan, amalan fasik dan jahat.
Kemuliaan, kebahagiaan dan kemakmuran akan kembali seperti di abad sebelumnya.
 
Firman Allah:
وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
إِنَّهُ لا یَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ
Maksudnya : Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ( kerana ) tidak berputus asa
dari rahmat Allah kecuali golongan yang kufur. ( Surah Yusuf: Ayat 87 )

DI ANTARA KEWAJIPAN PEMUDA ISLAM
Untuk mengakhiri ucapan saya ini, penting juga bagi saya membuat kesimpulan kepada
pemuda-pemuda yang beriman terutama para bijak pandai yang mempelajari ilmu
moden tentang beberapa perkara yang harus mereka titik beratkan untuk bangun
bekerja dengan sungguh-sungguh dalam situasi yang berlaku sekarang :
1. Pertama kali saya harus memperkenalkan hakikat Islam dengan secara
terperinci, agar anda semua benar-benar menjadi muslim, baik dari segi ilmu
pengetahuan mahupun dari segi fikiran. Juga agar anda benar-benar menjadi
muslim dari segi hati dan perasaan, supaya anda mendapat sebesar-besar
habuan daripada kemampuan yang cukup lengkap dan berada di dalam
kelengkapan yang pasti untuk melaksanakan kerja kemasyarakatan di zaman
sekarang yang sesuai dengan perundangan dan ajaran Islam..
2. Anda semua mesti segera memperbetulkan budipekerti yang telah
menyeleweng, memperbaiki adat yang telah rosak sehingga anda dapat
memperlihatkan perkara secara praktikal bagi Islam seperti mana datuk
nenek kita telah memperlihatkannya pada masa lampau. Hendaklah anda
semua mengetahui bahawa percanggahan antara perkataan dengan amalan
itu akan menuumbuhkan bibit-bibit nifaq dalam jiwa. Ia akan
menghilangkan kepercayaan. Sesungguhnya kejayaan akan bergantung
kepada kejujuran dan niat anda, benar di dalam keazaman dan keselarasan
di antara amalan anda dengan perkataan anda. Sesungguhnya seseorang
yang berkata apa yang ia tidak lakukan akan mendatangkan kemudaratan
besar terhadap dakwahnya.
 
Firman Allah :
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ *
آَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
 
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman ! Mengapa kamu berkata barang
yang kamu tidak buat. Besarlah kemurkaan di sisi Allah bahawa kamu berkata
barang yang kamu tidak buat. ( Surah Al-Sof : 2-3 )
3. Janganlah anda merasa sayang untuk mencurahkan segala apa yang anda
mampu melalui fikiran dan tenaga bekerja yang Allah kurniakan kepada
anda untuk berdakwah. Samada dengan tulisan atau dengan ucapan.
Hendaklah anda mengkaji asas-asas tamaddun barat dan mengkritik serta
membezakan di antara asas yang silap dengan yang betul. Anda perlu dapat
membebaskan fikiran dan jiwa orang Islam dari meniru orang-orang barat.
Anda hendaklah mampu menghancurkan berhala-berhala dan teori-teori
barat kerana teori ini telah banyak menipu segolongan orang-orang Islam
sejak zaman berzaman.
Ini hanyalah satu sudut, manakala sudut yang lain pula hendaklah anda
bertugas menyusun dan membentangkan undang-undang Islam yang
bersangkutan dengan kehidupan manusia dengan cara-cara yang paling
munasabah dan mudah dalam mempraktikan supaya dapat menarik dan
meyakinkan generasi baru bahawa undang-undang Islam itu adalah betul
dan baik.
Anda hendaklah mampu meyakinkan mereka bahawa jika mereka
mengamalkan sistem Islam mereka bukan sahaja akan maju ke depan, malah
mereka akan mendahului bangsa lain dalam semua cabang kehidupan.
Sesungguhnya makin luas daerah kegiatan kerja anda dan makin betul
dengan manhaj Islam maka makin bertambah banyaklah bilangan
pendakwah, bilangan pendokongnya dan bilangan orang yang berpengaruh
dengannya di dalam tiap perjuangan hidup. Dan tugas anda ini hendaklah
diteruskan untuk jangka masa yang panjang hingga tiba suatu hari, di mana
akan lahir kumpulan manusia yang ramai, yang beriman dengan tugas
dakwah dan bergabung di bawah panji dakwah Islamiyyah. Kumpulan ini
sangat kita perlukan untuk mengikat bangunan negara di atas tiang-tiang
seri yang berlandaskan Islam.
Termasuk di dalam perkara sia-sia sekiranya kita mengira bahawa
perubahan Islam secara lengkap dan sempurna boleh wujud dengan tidak
didahuluinya oleh persiapan yang cukup. Jika di takdirkan perkara itu
berhasil juga dengan tiada persiapan yang cukup lengkap maka perkara itu
tidak akan tahan lama dan terasnya tidak akan bertapak kukuh di bumi.
4. Hendaklah anda gabungkan tiap-tiap orang yang berminat dengan dakwah
Islamiyah kepada usrah dan kumpulan anda. Hendaklah anda menyusun
orang-orang yang ada di kalangan mereka dalam satu jemaah yang kuat,
yang mempunyai disiplin yang kukuh dan mempunyai perlembagaan yang
utuh hingga kelemahan dan kelonglaian tidak boleh menyelit dicelah-celah
barisan anda.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
Sesungguhnya semata-mata membentuk jemaah di kalangan manusia yang
telah bersetuju dengan dasar tertentu tanpa ada penyusunan yang licin,
kukuh dan segala gerak kerjanya di tolak oleh perasaan taat dan patuh, maka
itu adalah pekerjaan yang cacat tidak akan membuahkan natijah. Ini telah
dibuktikan oleh pengalaman dan pengajaran yang telah lepas. Orang yang
berpengalaman sahaja dapat menjelaskan kepada anda.
5. Begitu juga anda mesti bekerja keras menyebar dakwah di kalangan orangorang
awam hingga anda boleh menyingkap kabus kejahilan mereka. Anda
jadikanlah mereka itu terang benderang mengenai agama mereka, sehingga
mereka dapat membezakan di antara yang buruk dari yang baik.
Demikian juga anda mesti bekerja keras memperbaiki budi pekerti mereka,
meninggikan taraf pemikiran dan fahaman mereka terhadap Islam supaya
mereka dapat berdiri tegak dan teguh dalam menghadapi serangan ideologi,
seruan kepada maksiat dan kefasikan yang sedang bermaharaja lela di
negeri-negari Islam, dengan dibantu dan dokongan dari kerajaan yang telah
rosak.

Ini adalah penting kerana :
-Bumi yang rakyatnya telah mempertuhankan syahwat dan kelazatan hidup
tidak boleh menjadi bumi yang baik untuk dibangunkan negara Islam,
-Bila lahirnya sikap pura-pura dan merebaknya kejahatan yang menyeluruh
di kalangan umum manusia, mustahillah untuk dibangunkan dasar dan
undang-undang Islam di kalangan para pendusta, pengkhianat dan orangorang
fasik. Sejauh mana mereka boleh hidup dengan dasar dan sistem kafir maka
sejauh itulah mereka tidak boleh hidup dengan dasar dan sistem Islam.
6. Jangan anda cuba membangun dasar-dasar Islam di atas asas yang
tidak sihat, di atas tiang seri yang lemah dan di atas tunjang yang bergoyang.
Anda mesti bersabar dahulu di dalam masalah ini, kerana matlamat yang
mahu kita capai itu ialah matlamat yang besar, yang bertujuan membaiki
nilai-nilai kemanusiaan, memberikan fahaman kepada manusia dan
mengembalikan mereka ke kandang Islam sesudah mereka berada di dalam
kemurtadan sejak beberapa lama. Kerja-kerja yang baik seperti ini
memerlukan keteguhan dan kesabaran dan pemikiran yang matang.
Anda pasti menghayung langkah kedepan dan tiap langkah mesti
berwaspada, bijaksana dan berhati-hati. Dan jangan anda terlalu cepat
menghayung langkah baru sebelum anda mengulangi hasil langkahan anda
dahulu serta menganalisa natijahnya : Adakah langkahan itu berjalan di atas
jalan yang telah digariskan, adakah ia memberi natijah yang diharapkan. Antara
hakikat yang mesti diterima ialah gopoh gapah itu adalah suatu perkara
yang tidak selamat akibatnya.
Contohnya - kita menyertai di dalam suatu kementerian yang tidak betul dan
tidak beriman dengan dengan dasar-dasar kita - Harapan kita menyertai di
dalam kementerian itu akan memberi suatu langkah yang boleh mendekati
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
kepada tujuan-tujuan kita. Tetapi itu adalah perkara yang salah kerana
pengalaman lalu membuktikan bahawa usaha yang seumpama ini tidak akan
membuahkan natijah yang baik, kerana orang yang memegang teraju
pemerintahan, merekalah yang menetapkan polisi pemerintahan dalam dan
luar negerinya dan menyelenggarakan polisi pemerintahan itu berdasarkan
kepentingan dan nafsu mereka. Penyertaan kita bersama mereka dengan
membawa tujuan yang baik, bersih dan mulia terpaksa berganding bahu
dengan mereka dan terpaksa menyesuaikan dengan perjalanan mereka. Ini
memberi erti bahawa pada akhirnya kita akan jadi trompet dan alat mainan
di tangan mereka, yang boleh mereka lakukan terhadap kita mengikut
sesuka hati mereka.

NASIHAT PENTING
 
Saudara-saudara yang mulia !
Di akhir ceramah ini, ingin saya sampaikan nasihat kepada saudara-saudara, iaitu
janganlah saudara-saudara menjalankan kerja secara gerakan persatuan sulit (tanpa
ada penyebaran umum dakwah) dan janganlah saudara-saudara menggunakan cara
kekerasan senjata untuk mengubah suasana yang berlaku. Uslub ini termasuk dalam
ertikata gopoh gapah yang tidak akan meninggalkan kesan yang baik.
Janganlah anda cuba-cuba untuk mencari jalan pendek, kerana uslub ini adalah
lebih buruk akibatnya dan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar daripada
jalan yang lain. Sesungguhnya perubahan yang betul dan sihat yang telah dicapai di
zaman dahulu, dan akan tercapai juga di zaman mendatang, ialah dengan kerja
dakwah yang terus terang seterang matahari diwaktu tengah hari.
Oleh itu, anda mesti menyebar dakwah anda dengan cara terus terang. Anda mesti
bangun bekerja memperbaiki jiwa dan akal fikiran manusia dengan kegiatan yang
seluas mungkin.
Anda mesti menggunakan tenaga manusia untuk sampai kepada tujuan anda yang
mulia itu dengan bersenjatakan akhlak yang menarik, nilai yang luhur, budi pekerti
yang baik, nasihat yang bagus dan kebijaksanaan yang tinggi. Dan anda mesti
menghadapi rintangan yang berbentuk ujian dan kesusahan sebagai pengadapan
seorang pahlawan. Inilah jalan yang membolehkan kita melakukan perubahan
secara radikal, yang kukuh asasnya, kuat umbinya dan besar pula faedahnya kepada
umat yang lemah di hari ini. Riak gelombang semacam ini tidak dapat disekat oleh
mana-mana kekuatan musuh.
Saya berani bertegas bahawa umat Islam yang kemudian ini tidak menjadi baik
melainkan dengan mengamalkan ajaran yang telah diamalkan oleh umat Islam yang
terdahulu. Adapun jika anda bergopoh gapah melakukan perubahan dengan
menggunakan cara kekerasan, kemudian anda berjaya sedikit sebanyak dalam
perubahan itu, maka kejayaan itu tak ubah seperti angin yang masuk melalui pintu
dan keluar melalui jendela.
Tanggungjawab Pemuda Islam Hari Ini
Nasihat ini saya sampaikan kepada setiap orang yang bekerja menyebar dakwah
Islamiyyah, kerana ia adalah peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau
menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksi.
Saya memohon kepada Allah supaya ia memperbetulkan kesalahan kita,
mengilhamkan hidayah, taufik dan menolong kita dalam usaha meninggikan
kalimahnya pada jalan yang Ia redai. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik
penolong.
Wasalamu ‘alaikum warah matulllahiwabarakat
Tanggungjawab Pemuda
Islam Hari ini.

oleh
ABUL A’LA AL-MAUDUDI
Read more!

Pensabitan HududKita adakalanya terlalu menumpukan tentang perlaksanaan hudud tanpa memandang sedikitpun kepada pensabitannya. Itu yang menyebabkan orang yang takut. Kerana, apabila kita melihat kepada pensabitannya, kita akan dapat melihat gambaran bahawa hudud itu tidaklah sebagaimana hukum rimba. Asal di dakwa berzina sahaja, sebat atau rejam. Asal didakwa mencuri sahaja potong tangan....
-------------------
Pensabitan:
1. Keterangan:
a. saksi
b. Iqrar dari tertuduh

2. Qarinah
------------------
Berikut ini kami nukilkan Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (ii) 1993
(Hukum Hudud):

BAHAGIAN III
Keterangan
39. Bagaimana membukti kesalahan. En. 2/91.
(1) Kecuali jika ada percanggahan dengan peruntukan yang ada dalam Enakmen ini,
maka Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1991 hendaklah dipakai untuk
membuktikan kesalahan-kesalahan di baawah Enakmen ini.

(2) Semua kesalahan di bawah Enakmen ini samada kesalahan hudud atau kesalahan
qisos, atau kesalahan ta'zir, hendaklah dibuktikan dengan keterangan lisan atau
iqrar yang dibuat oleh tertuduh.

40. Bilangan saksi
(1) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan semua kesalahan di
bawah Enakmen ini melainkan zina, hendaklah sekurang-kurangnya dua orang.

(2) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan zina
hendaklah tidak kurang daripada empat orang.

41. Syarat-syarat menjadi saksi
(1) Tiap-tiap orang saksi hendaklah terdiri daripada seorang lelaki Islam yang
akil baligh dan hendaklah seorang yang adil.


(2) Seseorang itu adalah dianggap adil jika ia menunaikan apa-apa yang disuruh
oleh Islam dan menjauhi daripada dosa-dosa besar serta tidak mengekalkan
dosa-dosa kecil dan juga mempunyai isti'mal al-muru'ah, (perasaan dan pendirian
menghormati diri).

(3) Seseorang itu adalah dianggap adil, sehingga sebaliknya dibuktikan.

42. Keadaan keterangan
(1)Untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dan menyebabkan dia boleh
dihukum dengan hukuman hudud atau qisos, keterangan yang diberi hendaklah
benar-benar terang dan tidak ada apa-apa kesamaran dan keraguan.

(2) Tiap-tiap saksi hendaklah dengan terang menyatakan bahawa dia benar-benar
melihat perbuatan yang didakwakan itu dan dalam kes zina pula keempat-empat
orang saksi itu hendaklah menyatakan bahawa mereka benar-benar melihat
kemasukan zakar ke dalam faraj perempuan pasangan yang bersetubuh itu dengan
juga hendaklah jangan ada perselisihan dan pertelingkahan di antara saksi-saksi
di dalam keterangan itu.

43. Menarik balik keterangan
(1) Untuk menyebabkan hukuman hudud dikenakan kepada tertuduh setiap saksi itu
hendaklah berdiri teguh di atas keterangan terhadap tertuduh itu, bukan sahaja
dalam masa perbicaraan dan selepasnya, tetapi juga ketika hukuman itu
dilaksanakan, kerana jika keterangan itu ditarik balik sebelum hukuman itu
dilaksanakan, maka tertuduh itu tidak lagi boleh dikenakan hukuman hudud, dan
jika keterangan itu ditarik balik ketika tertuduh sedang menjalani hukuman,
maka hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan.

(2) Dalam kes zina jika seseorang saksi itu enggan memberi keterangan, atau
memberi keterangan yang berlawanan dengan tuduhan, atau memberi keterangan
menyokong tuduhan itu tetapi kemudiannya menarik balik keterangan itu, yang
mana dengan sebab itu bilangan saksi yang menyokong tuduhan itu menjadi kurang
daripada empat orang, maka tuduhan zina terhadap tertuduh itu tidaklah
terbukti, dan yang demikian tertuduh itu adalah terlepas daripada dikenakan
hukuman hudud; tetapi saksi-saksi yang telah memberi keterangan menyokong
tuduhan itu adalah bersalah kerana melakukan kesalahan qazaf.

44. Iqrar
(1) Sebaik-baik keterangan untuk menyabitkan tertuduh dan menyebabkan dia boleh
dihukum dengan hukuman hudud ialah iqrarnya sendiri.

(2) Iqrar itu hendaklah dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa paksaan di
hadapan seorang pegawai kehakiman dan kemudiannya diulangi di hadapan hakim
pada masa perbicaraan dijalankan; dan jika perbicaraan itu mengenai kes zina
maka iqrar itu hendaklah diulangi sebanyak empat kali di hadapan hakim pada
masa perbicaraan dijalankan:
Dengan syarat bahawa iqrar itu hendaklah dibuat dan diulangi dengan tidak ada
apa-apa ugutan, janji atau dorongan; dan hendaklah dengan nyatanya membuktikan
secara terperinci bahawa tertuduh itu benar-benar telah melakukan kesalahan
yang dengannya dia telahd ituduh, dan dia faham bahawa dia akan dihukum kerana
membuat iqrar.

(3) Iqrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan terhadap tertuduh yang
membuat iqrar itu sahaja, dan tidak boleh digunakan terhadap orang lain; dan
untuk menjadikannya sah maka iqrar itu hendaklah bukan satu iqrar yang ditarik
balik.

45. Menarik balik iqrar
(1) Sesuatu iqrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang membuatnya pada
bila-bila masa sahaja; meskipun pada ketika dia sedang menjalani hukuman.

(2) Jika sesuatu iqrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan hukuman ke
atasnya maka tertuduh itu tidaklah lagi boleh dikenakan hukuman itu, dan jika
dia menarik balik iqrar itu pada ketika dia sedang menjalani hukuman, maka
hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan.

(3) Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman dilaksanakan,
tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang berkuasa, maka dia
hendaklah dianggap sebagai telah menarik balik iqrar itu; dan yang demikian
peruntukan subsekseyn (2) hendaklah terpakai.

46. Keterangan qarinah
(1) Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) dan (3) keterangan
qarinah walaupun berkaitan hendaklah tidak boleh dijadikan satu cara yang sah
untuk membuktikan kesalahan hudud.

(2) Dalam perkara zina, kehamilan atau kelahiran anak oleh seseorang perempuan
yang tidak mempunyai suami hendaklah menjadi keterangan yang boleh mendapatinya
bersalah melakukan zina dan yang demikian hukuman hudud ke atasnya hendaklah
dikenakan melainkan jika dapat membuktikan sebaliknya.

(3) Dalam perkara minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, bau minuman
yang didapati dalam nafas tertuduh itu atau muntahnya yang mengeluarkan arak
atau sebarang minuman yang memabukkan atau apa-apa kesan darinya, atau
pemerhatian Mahkamah kepada keadaan tertuduh itu bahawa dia sedang berada di
dalam keadaan mabuk, hendaklah boleh diterima sebagai keterangan untuk
membuktikan bahawa dia telah melakukan kesalahan syurb, melainkan jika ia dapat
membuktikan sebaliknya.

47. Apabila seseorang tertuduh itu tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud
kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan mereka sebagaimana yang
diperuntukkan di bawah seksyen 43 atau kerana tertuduh itu telah menarik balik
iqrarnya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 45 atau kerana
keterangan saksi yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk
membuktikan kesalahan hudud, maka tertuduh bolehlah dihukum dengan hukuman
ta'zir, dan mahkamah hendaklah mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman itu
sekiranya ada keterangan yang cukup bagi maksud itu.
(Lihat Pelaksanaan Hukum Hudud Di Kelantan, hal. 120-125)

--------------
Kami kira, petikan di atas sudah cukup jelas untuk menggambarkan bahawa untuk
mensabitkan kesalahan hudud ada peraturan dan sistemnya.

Itu tidak dikira syarat-syarat yang dikenakan terhadap kesalahan hudud. Kita
ambil contoh mencuri yang hududnya ialah potong tangan:

7. Bilakah hukuman hudud tidak boleh dikenakan.
Hukuman hudud kerana kesalahan sariqah (mencuri -panel.) tidak boleh dikenakan
dalam keadaan yang berikut:
(a) apabila nilai harta yang dicuri itu kurang daripada nisab;
(b) apabila kesalahan itu tidak dapat dibuktikan dengan keterangan yang
dikendaki di bawh peruntukan-peruntukan Bahagian III;
(c) apabila pesalah itu bukan mukallaf;
(d) apabila tuanpunya harta yang dicuri itu tidak mengambil langkah yang cukup
untuk menjaga harta itu daripada kena curi, memandangkan kepada keadaan harta
itu dan tempat ia disimpan atau ditinggalkan;
(e) apabila pesalah itu belum lagi mendapat milik yang sepenuhnya terhadap
harta yang dicuri itu, walaupun tuan punya tidak lagi mempunyai jagaan dan
milikan ke atas harta tersebut;
(f) apabila harta yang dicuri adalah daripada jenis harta yang tidak bernilai
dan boleh didapati dengan banyaknya merata-rata tempat ataupun daripada jenis
harta yang sudah musnah;
(g) apabila harta yang dicuri tidak mempunyai apa-apa nilai mengikut hukum
syarak seperti minuman yang memabukkan atau alat-alat hiburan;
(h) apabila kesalahan mencuri itu dilakukan oelh pemberi hutang ke atas harta
orang yang berhutang dengannya yang enggan membayar hutang itu;

Dengan syarat bahawa nilai harta yang dicuri itu tidak melebihi jumlah hutang
atau nilai harta yang dicuri itu melebihi jumlah hutang tetapi tidak melebihi
nisab.

(i) apabila kesalahan itu dilakukan dalam keadaan yang amat mendesak, seperti
perang, kelaparan, penyakit dan bencana alam;
(j) apabila kesalahan itu berlaku dalam keluarga seperti isteri mencuri
daripada suaminya dan sebaliknya atau anak mencuri daripada bapanya atau
sebaliknya;
(k) apabila kesalahan itu dilakukan oleh sekumpulan orang yang mana bahagian
yang diperolehi oleh tiap-tiap seorang daripada pesalah itu setelah dibahagikan
harta yang dicuri atau hasilnya sesama mereka adalah kurang daripada nisab.
(l) apabila pesalah itu mengembalikan harta yang dicuri itu sebelum hukuman
hudud dilaksanakan;
(m) apabila tuan punya harta yang dicuri itutidak mengaku bahawa hartanya telah
dicuri, walaupun pesalah itu telah membuat iqrar mencurinya;
(n) apabila pesalah itu membuat bantahan yang boleh diterima oleh hukum syarak
terhadap saksi-saksi; dan
(o) apabila harta yang dicuri itu atau keadaan dalam mana kesalahan itu
dilakukan mengikut hukum syarak tida ada hukuman hudud yang boleh dikenakan ke
atasnya.

---------------
Oleh itu kami menyeru kepada umat Islam di Malaysia semua, janganlah takut
kepada hudud. Hindarkan diri dari golongan penentang hudud dan yang sentiasa
mencari-cari alasan untuk berlepas diri darinya.

Sekian. Wallahu a'lam.
Read more!

Menuju Ketakwaan


Abdullah Nasih Ulwan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan

Menuju Ketakwaan
Setelah engkau maklumi — saudaraku pendakwah — bahawa
keimanan, keikhlasan, keberanian, kesabaran dan bersikap optimis adalah
merupakan perkara yang asasi dalam pembentukan psikologi pendakwah
dan dalam persediaannya berdakwah. Begitu juga setelah engkau ketahui
bahawa kesemua sifat ini tidak mungkin terkumpul melainkan di dalam jiwa
mukmin yang merasai kemanisan iman dan menyerahkan dirinya untuk
Islam. Ia tetap dan terus bergerak ke arah matlamatnya sehingga Allah
mengizinkan baginya kemenangan, atau ia kembali menemui Allah dan ia
tetap berada di jalan perjuangan yang dipenuhi dengan rintangan, ujian,
pertarungan dan penderitaan.

Setelah engkau maklumi bahawa sekiranya keseluruhan sifat-sifat ini
sentiasa menyusuli dan mendampingi liku- liku perjalananmu, nescaya ianya
akan memindahkan engkau ke suatu titik mula perjalanan yang mana apabila
engkau melangkahi jalan tersebut, engkau akan merasai tiupan sepoi-sepoi
bayu keimanan, membekali engkau dengan bekalan ketakwaan, menyinari
jiwamu dengan sinaran kerohanian dan jadilah engkau insan yang salih,
mukmin yang bertakwa, muslim yang warak dan lelaki yang ikhlas. Bahkan
apabila engkau berjalan maka dalam perjalanan itu engkau akan mendapati
kemudahan, apabila engkau bercakap, maka kata-katamu itu mempengaruhi,
apabila engkau beramal maka amalan engkau menjadi contoh teladan
(qudwah) apabila engkau muncul di khalayak ramai, maka di dalam
pandangan air mukamu ada suatu tarikan dan apabila engkau memberikan
pandangan maka di dalamnya terdapat suatu yang terang bersinar.
Sekiranya tahap yang disebutkan tadi ditentukan pengambilannya
(bentuk), daripada tarbiyyah kepada mujahadah maka ianya akan menjadi
sumber kekuatan yang utama untuk para dai’.
Seterusnya ianya akan menjadi perangsang kepada ketinggian
kerohanian serta sebagai pusat arah tujuan matlamat pentarbiyyahannya.
Bahkan ia merupakan penggerak yang pertama bagi kesedarannya dalam
memikul tanggungjawab. Ia juga merupakan matlamat yang paling utama
dalam perjalanannya di jalan (istiqamah) dan juga pemberi ingatan yang
paling besar kepada segala kesalahan dan penyimpangannya daripada
kebenaran.
Lantaran itu apabila jiwa para pendakwah kekosongan daripada
petunjuk-petunjuk kerohanian yang sempurna ini maka sesungguhnya
kehidupan mereka adalah merupakan kehidupan yang kosong. Ia tidak
menghasilkan sebarang keberkesanan dan sumbangan kepada dakwah.
Lantaran membawanya kepada kebinasaan dan kesesiaan di dalam
kegelapan sifat-sifat ujub, munafik serta riak lalu tersungkur ia ke dalam
kemelut yang dipenuhi lumpur-lumpur (perkara) yang melalaikan. Lantas

terjerumus ke dalam sifat-sifat mementingkan diri sendiri (keakuan),
keangkuhan serta ketakburan. Ia hanya berusaha dengan segala
kemampuannya untuk menarik manusia kepada peribadinya bukan kepada
Allah s.w.t., membina seluruh kemuliaan hanya untuk dirinya bukan untuk
Islam, dan hanya bekerja untuk (kepentingan) dunianya bukan untuk akhirat.
Natijah dari semuanya ini berlakulah kegelinciran dan kejatuhan serta
berlakulah kebinasaan. Apabila sejauh ini kepentingan kerohanian:
Apakah jalan ke arahnya?
Apakah sokongan yang mengukuhkannya?
Apakah kesannya dalam pembinaan, pengislahan (pemulihan) dan
perubahan?
Setiap persoalan di atas akan engkau dapati — saudaraku pendakwah
— penyelesaiannya. Bahkan engkau akan dapati InsyaAllah suatu yang akan
menyinari dan menyuluhi jalan yang akan menyampaikan engkau kepada-
Nya. Allah jualah menerangkan jalan (yang lurus) dan kepada-Nya
pergantungan pertolongan.

Apakah Jalan Yang Menyampaikan Kepada Kerohanian
Ini?
Al-Quranul-Karim dalam pandangannya yang menyeluruh kepada
nirwana semesta ini, manusia dan kehidupan ini, telah menerangkan kepada
kita satu manhaj yang amali dalam mempersiapkan manusia di segi roh,
pembentukan keimanannya dan pentarbiyyahan kejiwaannya.
Firman Allah dalam Surah Al-Anfal:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah,
nescaya Ia mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang benar
dan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan
(dosa-dosa) kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar.”
(Al-Anfal:29)
Firman Allah dalam Surah Al-Hadid:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan
tetaplah beriman kepada Rasul-Nya (Muhammad) supaya Allah memberikan kepada
kamu dua bahagian dan rahmat-Nya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu
berjalan dengannya serta diampunkan dosa kamu dan ingatlah Allah amat
Pengampun lagi amat Pengasihani.” (Al-Hadid: 28)
Dan firman Allah dalam surah At-Talaq:
“Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan dan
meninggalkan segala larangan) nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar (dari
perkara yang menyusahkan) serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak
disangkakannya.” (At-Talaq :2-3)
Renungi dan perhatikanlah dalam keseluruhan rangkaian ayat-ayat
tadi, apakah yang kita dapati?
Kita mendapati bahawa ketakwaan kepada Allah Azzawajala adalah
merupakan asas gelombang kekuatan, serta asas bagi nur (cahaya) yang
menyuluh dan asas bagi pemberian serta sumbangan (pengorbanan).
Dalam pada itu juga dengan ketakwaan kepada Allah Azzawajala
sahajalah yang membolehkan seseorang mukmin membezakan antara yang
“kurus” dengan yang “gemuk”, iaitu membezakan antara yang hak dengan
yang batil.
Begitulah dengan ketakwaan kepada-Nya, Allah menjadikan bagi
mereka yang bertakwa satu nur (cahaya). Lantaran dengan cahaya tersebut
mereka berjalan di kalangan manusia lalu manusia seluruhnya berpandukan
dengan nur hidayah (yang mereka bawa) dan bersinarkan dengan nur
tersebut.

Dengan ketakwaan kepada-Nya, mereka (yang bertakwa) mendapat
jalan keluar (daripada kesusahan) kepada jalan yang penuh dengan
keamanan. Sekalipun mereka di ketika itu berhadapan dengan maut serta
berhadapan dengan seksaan-seksaan.
Sayyid Qutb dalam mentafsirkan firman Allah
(Surah Al-Anfal:29)
menyatakan: “Inilah dia bekalan iaitu bekalan persediaan dan
kelengkapan di perjalanan. Bekalan ketakwaan yang menghidup,
membangkit dan menyedarkan hati, membuahkan di dalamnya setinggitinggi
kesedaran, kewaspadaan dan berhati-hati. Menyediakan baginya sinar
cahaya petunjuk yang menyingkap segala rintangan ujian di liku-liku
perjalanan yang sejauh mata memandang. Cahaya petunjuk ini merupakan
cahaya yang tidak dikelami dengan sebarang syubhat (kesamaran) serta
mendindingi pemikiran yang sempurna dan benar. Kemudiannya, ia adalah
merupakan bekalan mengampun dan memaafkan sebarang kesalahan,
bekalan kedamaian yang mencurahkan ketenangan dan kegembiraan,
bekalan cita-cita serta impian untuk memenuhi dan mencapai kurniaan Allah
yang maha besar di ketika hari yang tiada di sana sebarang bekalan di ketika
hari yang mana keseluruhan amalan adalah sia-sia, tidak mempunyai
sebarang nilaian. Kesemuanya ini adalah merupakan kenyataan: Bahawa
hanya ketakwaan kepada Allah sahajalah yang benar wujud dan menjelma di
hati, satu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang batil yang
seterusnya menyingkapkan rintangan dan halangan di perjalanan. Begitu
juga dengan hakikat-hakikat kepercayaan (akidah) ini tidak akan dirasai,
difahami dan diketahui melainkan kepada mereka yang melaksanakan secara
amali.”
Dengan hanya menggambarkan sifat-sifat di atas, seseorang yang
menikmati kelazatan hakikat ini tidak dapat memindahkannya kepada orang
yang tidak menikmatinya.
Sesungguhnya urusan-urusan kehidupan sentiasa membayangi dan
mengelirukan perasaan dan kewarasan. Begitu juga dengan jalan-jalan yang
berbagai haluan telah membayangi dan mengelirukan pandangan dan
pemikiran. Manakala kebatilan senantiasa mengaburi (membayangi)
kebenaran ketika mana pemutusan (penentuan jalan) dan hujah keterangan
dikelami oleh kehitaman, tetapi tidaklah ia terus terselubung dan dibisukan
walaupun ianya telah tidak disahuti oleh hati dan akal. Begitu kerap juga
perdebatan yang sia-sia serta perbincangan yang penuh dengan kesungguhan
dan kehampaan. Kesemua ini adalah berpunca dan tidak wujudnya di sana
“ketakwaan”. Apabila ianya wujud, terserlahlah kewarasan, nyatalah
kebenaran, tersingkaplah jalan, tenteramlah hati, lapanglah segala tindakan,
tenanglah jiwa dan tetap perasaan, serta teguhlah engkau di dalam
perjalanan.
Sesungguhnya kebenaran tidaklah mengasingkan dirinya dari fitrah.
Tetapi hawa nafsulah yang mendindingi kebenaran dengan fitrah, hawa

nafsulah yang menyebarkan kelam kegelapan, mendindingi pendapat
pemikiran menutupi jalan dan menyembunyikannya. Ianya tidak tertewas
oleh hujah, tetapi ianya tertewas oleh ketakwaan. Tertewas oleh ketakutan
kepada Allah dan muraqabah kepada-Nya ketika tersembunyi dan secara
berterangan. Daripada ini nyatalah bahawa Al-Furqanlah (Al-Quran) yang
menyinari pandangan dan menghilangkan segala kesamaran serta membuka
(menjelaskan) jalan. 1
Lantaran itu apabila ternyata (kepada kita) betapa pentingnya
ketakwaan, maka apakah hakikatnya serta bagaimanakah jalan untuk
menyampaikan kepadanya?
Ketakwaan sebagaimana takrifan sebahagian para ulamak ialah —
“Bahawa Allah tidak melihat engkau ketika mana ia menegah engkau dan
bahawa Allah tidak mengurangi (merugikan) engkau ketika mana ia
memerintahkan”
Atau takrifan sebahagian ulamak yang lain — Takwa ialah memelihara
diri daripada azab Allah dengan mengerjakan amal salih dan takut kepada
Nya ketika terang dan tersembunyi.
Ketakwaan adalah merupakan suatu hasil yang jitu, serta buah yang
semulajadi bagi perasaan yang dilimpahi dengan keimanan yang mendalam,
yang menghubungi dengan muraqabah (mendekatkan) kepada Allah ( Lahir
satu perasaan ketakutan kepada-Nya, kegerunan dan kemurkaan dan
seksaan-Nya, keinginan serta kesungguhan (ketamakan) kepada keampunan
dan kurnia pahala-Nya.
Al-Quran begitu mengambil berat tentang fadilat (kelebihan)
ketakwaan, bahkan dalam pada itu ia menyeru manusia kepada ketakwaan
dan menempatkan serta memberikan keistimewaan kepadanya. Sebilangan
besar dari ayat-ayatnya yang jelas sehinggalah para pembacanya, hampirhampir
tidak tertinggal satupun muka surat ayat-ayat suci Al -Quran
ataupun sebahagiannya melainkan mereka akan mendapati kalimah “attakwa”
di sana sini yang dinyatakan oleh yang Maha Pengingat dan Maha
Bijaksana.
Para sahabat dan salafus salih begitu mengmbil berat tentang
ketakwaan di mana mereka memastikan, bermujahadah untuk mencapainya
dan sering bertanya mengenainya. Baginda Umar bin Al-Khattab pernah
bertanyakan Ubai bin Kaab tentang takwa. Ubai bertanya: “Pernahkah
engkau berjalan di jalan yang berduri? Umar menjawab, “Bahkan!” Ubai
bertanya: “Apa yang engkau lakukan apabila berjalan di jalan tersebut?
Jawab Umar: “Aku berhati-hati dan berusaha (melepasi nya).” Lalu Ubai
berkata: “Maka yang demikian itulah ketakwaan”.2
Berasaskan kepada pengertian ketakwaan seperti yang dinyatakan
oleh Ubai bin Kaab dalam jawapannya terhadap soalan yang dikemukakan

oleh baginda Umar, Sayyid Qutb Rahimahullah menyatakan di dalam
tafsirnya, “Fi Zilalil Quran”:
Yang demikian itulah ketakwaan, kehalusan rasa dalam tindakan,
keheningan pada perasaan, ketakutan yang berterusan, kesentiasaan di dalam
kewaspadaan dan pemeliharaan (diri) dan ranjau-ranjau di jalan. Jalan
kehidupan. Jalan yang sentiasa dirintangi oleh ranjau-ranjau keinginan hawa
nafsu, ranjau-ranjau kehalobaan, kebanggaan serta yang menakutkan dan
menggetarkan hati, ranjau-ranjau tipuan pengharapan bagi mereka yang
tidak mempunyai pengharapan. Tiupan ketakutan dari mereka yang tidak
memberikan kemanfaatan serta kemudaratan dan puluhan macam ranjauranjau
yang lain. 3
Cukuplah “takwa” dengan segala kelebihan dan keberkesanannya.
Sesungguhnya ia merupakan pemancar kelebihan (fadilah) kepada
masyarakat seluruhnya. Satu-satunya jalan untuk mengawal kerosakan,
kejahatan dan dosa. Bahkan ia merupakan rukun yang paling asasi dalam
pembentukan sesebuah keperibadian di segi kejiwaan dan akhlaknya.
Membolehkannya untuk menghadapi sebarang kesusahan dan kepayahan
dalam kehidupan ini, serta membantunya untuk membezakan antara sebuah
kehidupan yang baik dan yang buruk juga menyabarkannya ketika
berhadapan dengan mihnah (ujian), tribulasi dan kesusahan kehidupan ini.
Itulah hakikat ketakwaan yang kesannya begitu terasa dalam
pentarbiyyahan sesebuah peribadi dan pembentukan sesebuah jamaah.

Apakah Jalan Menuju Ke Arah Ketakwaan?
Memadailah bagi kami untuk mengungkapkan beberapa jalan yang
paling penting dalam membersih dan menyuburkan takwa serta
memperteguhkannya di dalam hati dan jiwa para mukmin. Di samping itu
mereka dapat menguasainya di dalam perasaan dan kesedaran mereka.
Semoga para pendakwah akan berjalan di jalan ketakwaan dan menimba
segala kebaikannya:
1. Perjanjian (Mu’ahadah)
Asasnya terkandung dalam firman Allah di dalam Surah an-Nahl:
“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah
kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan
nama Allah) sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu
sesungguhnya Allah sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan.
(An-Nahl: 91)

Kaifiat (cara) perjanjian: Seseorang mukmin itu mengasingkan dirinya
(berkhalwat) di suatu tempat di mana (wujud di situ) hanya ia dan Rabb
sahaja lalu ia berkata: “Sesungguhnya engkau wahai diri telah memberikan
kesetiaan (perjanjian) kepada Allah di beberapa detik perhentian harianmu,
pada detik tersebut engkau berdiri di hadapan Allah s.w.t., serta
membisikkan kepada-Nya di dalam bahasa Arab yang nyata.
“Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon
pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mereka yang Engkau
kurniakan nikmat ke atas mereka itu, bukannya (jalan) orang-orang yang Engkau
telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.”
(Al-Fatihah)
Tidakkah wahai diri! Di dalam munajat engkau itu terdapat suatu ikrar
daripada engkau:
“Bahawasanya engkau tidak mengabdikan diri melainkan kepada
Allah, tidak engkau memohon pertolongan melainkan dari-Nya, dan
bahawasanya engkau akan tetap beriltizam di atas jalan-Nya yang lurus dan
tidak ada padanya sebarang kebengkokan (jalan yang lurus). Itulah jalan
Islam, seterusnya engkau telah berikrar tidak akan me- lampaui batasan jalanjalan
mereka yang sesat dan dimurkai Allah yang mana mereka ini
merupakan penganut agama serta ideologi yang lain (daripada Islam).”
Apabila sebegini keadaannya, beringatlah wahai diri! Engkau tidak
akan mencabuli perjanjian setelah engkau menjadikan Allah sebagai saksi
atas ikrar engkau. Awaslah engkau daripada melencong dari jalan yang telah

digariskan oleh Islam serta mengikuti jalan golongan-golongan yang sesat
dan menyesatkan setelah engkau menjadikan Allah sebagai saksi.
Seterusnya awaslah wahai diri dari kekufuran setelah keimanan,
daripada kesesatan setelah (mendapat) petunjuk dan awaslah daripada
kefasikan setelah beriltizam. Barangsiapa yang membatalkan (mencabuli)
perjanjiannya, maka sesungguhnya akibat pembatalan itu hanyalah
tertanggung ke atas dirinya, juga barangsiapa yang sesat, maka
sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan ditanggung oleh dirinya
sahaja. Bahkan seseorang yang melakukan dosa hanya memikul dosanya
sahaja dan tidaklah Kami (Allah) mengazab sesiapapun sebelum Kami
mengutus kepada mereka seorang Rasul untuk menerangi yang benar dan
yang batil.4
Pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Sesungguhnya apabila
engkau mensyaratkan (menetapkan) dirimu untuk terus tetap beriltizam di
atas janji yang telah engkau meterai sehari semalam lebih dari tujuh belas
kali, kemudiannya engkau memikulnya dengan penuh persetiaan dan
pelaksanaan, maka sesungguhnya engkau tidak syak lagi sedikit demi sedikit
maju ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan kerohanian dan sampai
engkau ke suatu lingkungan perhentian di tingkatan para muttaqin yang
dilimpahi dengan kebajikan.

2. Muraqabah
Asasnya terkandung dalam firman Allah di dalam surah As-Syu’ara:
“(Allah) Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan) sembahyang
dan (melihat) gerak gerimu di antara orang-orang yang sujud.” (as-Syu’ara: 218 -
219)
Nabi ketika ditanya mengenai “Ihsan”:
“Bahawasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau
melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia
melihat engkau.”
(Hadis riwayat Muslim)
Pengertian muraqabah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran
dan Al-Hadis ialah menghadirkan (merasakan) kebesaran Allah di setiap
waktu dan keadaan seterusnya mendampingi kepada-Nya diketika
tersembunyi ataupun secara terang-terangan.
Kaifiat (cara) muraqabah: Iaitu seorang mukmin mengamati dirinya
sebelum beliau memulakan pekerjaan dan di pertengahan amalnya. Apakah
gerakannya dalam mengerjakan amal ketaatan itu semata-mata untuk
kepentingan dirinya atau mencari puji-pujian dan kemasyhuran nama, atau
4 Pengertian-pengertian ini dipetik daripada beberapa ayat dalam surah Al-Isra’.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
11
apakah geraknya untuk beramal itu semata-mata untuk mencari keredaan
Allah dan kurnia balasan-Nya.
Sekiranya amalan yang hendak dilakukannya itu adalah semata-mata
kerana Allah, ia akan terus melakukannya. Tetapi sekiranya amalan tersebut
adalah semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya, ia tidak akan
melakukannya. Seterusnya beliau memperteguhkan niat dan keazaman
bahawa ia hanya melakukan sesuatu ketaatan pada setinggi-tinggi tingkat
keikhlasan, kesungguhan dan semata-mata untuk mendapat keredaan Allah
s.w.t.
Demi kehidupanku, inilah dia keikhlasan yang sebenarnya,
kesungguhan yang sejati dan pembebasan yang menyeluruh daripada
kegelinciran ke lembah kemunafikan dan keriakan. Al Imam Hassan Al-Basri
telah berkata: “Allah merahmati seorang hamba yang melakukan sesuatu
berdasarkan niatnya, sekiranya (niat tersebut) semata-mata kerana Allah ia
akan melakukan hal tersebut, akan tetapi sekiranya untuk selain daripada
Allah ia akan meninggalkannya.”5
Terdapat beberapa jenis muraqabah kepada Allah: “Muraqabah
kepada-Nya ketika melakukan ketaatan ialah dengan melakukan amal
tersebut, dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, muraqabah kepadanya
dalam meninggalkan perkara maksiat ialah dengan taubat, penyesalan dan
terus meninggalkannya, muraqabah kepada-Nya dalam melakukan perkara
harus ialah dengan memelihara segala tatasusila dan bersyukur atas segala
nikmat-Nya. Manakala muraqabah kepada-Nya ketika ditimpa musibah ialah
menerima (musibah tersebut) dengan kerelaan kepada penentuan Allah dan
dengan penuh kesabaran.
Dan pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Sesungguhnya apabila
engkau bermuraqabah kepada Allah sehingga ke tahap ini dengan penuh
perhatian dan penumpuan yang penuh kepada-Nya, kemudian engkau
berazam untuk terus mendampingi-Nya serta engkau memberikan sepenuh
ketekunan untuk tetap mendekati-Nya. Maka sesungguhnya, engkau tidak
diragui lagi—sedikit demi sedikit mahu ke arah ketakwaan, berjalan engkau
di jalan kerohanian dan sampai engkau ke suatu lingkungan perhentian di
tingkatan para muttaqin yang dilimpahi dengan kebajikan.
3. Muhasabah
Asasnya terkandung dalam firman Allah s.w.t., dalam surah Al-Hasyr:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah (dengan
mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan-Nya) dan hendaklah tiap-tiap diri
melihat dan memerhatikan apa yang telah lepas dari amalan-amalannya untuk hari
5 Dipetik daripada buku “Mukhtasar Minhaj al-Qasidin” oleh Ibn Qudamah hal.
400
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
12
esok (akhirat) dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr: 18)
Pengertian muhasabah ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat
di atas, iaitu seseorang mukmin kembali menghisab (menghitung) dirinya
setelah mengerjakan amal. Apakah tujuan dan matlamatnya dalam ia beramal
itu. Adakah semata-mata kerana Allah? Ataupun apakah amal tersebut
diresapi oleh keriakan? Atau apakah ia ada melakukan sebarang perkara
yang ditegah Allah (dosa) di kelapangan siangnya? Dan apakah ia telah
menunaikan segala hak-hak Allah ke atas nya juga hak-hak manusia?
Ketahuilah saudaraku pendakwah! Adalah sepatutnya bagi seorang
mukmin untuk mengadakan baginya satu waktu yang khusus dipermulaan
siangnya di mana di waktu tersebut ia berjanji pada dirinya sendiri untuk
memperbetulkan niatnya, berterusan di setiap waktu dalam ketaatan,
menunaikan segala kewajipan seterusnya membebaskan diri dari riak.
Demikian juga adalah patut baginya untuk mengadakan satu waktu di akhir
harinya di mana di waktu tersebut beliau mengasingkan dirinya. Beliau
menghisab keseluruhan amalannya. Dalam pada itu sekiranya didapati
dalam amalannya kebaikan, beliau terus memuji Allah kerana menunjukinya
jalan yang betul serta mentaufikinya. Beliau di ketika tersebut memohon
kepada Allah menetapkan hatinya untuk terus melakukan ketaatan dan
meningkatkan amalannya. Sebaliknya jika beliau mendapati amalannya tidak
menepati seperti yang di atas, (maka ia bertaubat kepada Allah, menyesali
serta memohon keampunannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
Beliau juga bermohon kepada Allah agar memeliharanya daripada
melakukan dosa serta mengakhiri kehidupannya dengan ‘husnul khatimah’
(kesudahan yang baik)
Semoga Allah meredai baginda Umar Al-Faruq ketika baginda
menyatakan:
“Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, timbangilah (amalan
kamu) sebelum kamu ditimbang dan bersedialah untuk hari pengadilan yang
Maha Besar.”
Allah berfirman:
“Pada hari (amalan) kamu dibentangkan dan tidak disembunyikan dari
kamu.”6 (Al-Haqqah: 18)
Hakikat muhasabah: Perbandingannya adalah sebagaimana adatnya
seseorang peniaga yang beriman meneliti modalnya, keuntungannya serta
kerugiannya untuk ia mengetahui sejauh mana pertambahan
(keuntungannya) serta kekurangannya (kerugiannya).
6 Dinukil daripada kitab “Mukhtasar Minhaj al-Qasidin.”
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
13
Maka modalnya ialah: Islam serta apa yang terkandung di dalamnya
sama ada berupa perintah atau larangan juga segala kewajipan berserta
hukum-hukum.
Keuntungan pula ialah: dengan melakukan ketaatan dan
meninggalkan larangan.
Manakala kerugian pula ialah dengan melakukan dosa dan maksiat.
Dalam pada itu ketika mana seorang mukmin mengamati segala
modalnya, menilai keuntungan dan kerugian, seterusnya bertaubat kepada
Allah terhadap segala kesilapan yang dilakukannya serta mengusahakan
segala perbuatan yang dilakukannya adalah berupa kebaikan. Tergolonglah
beliau ke dalam mereka yang menghisab diri mereka sebelum mereka
dihisab, menimbangi diri mereka sebelum mereka ditimbang. Seterusnya
mengamati apa yang disediakan oleh mereka untuk hari esok (akhirat).
Dan pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Apabila engkau
sentiasa menghisab diri engkau di atas amalan-amalan yang engkau kerjakan
sama ada kecil atau besar serta mengikat satu keazaman untuk mengadakan
bagi diri engkau, satu waktu di akhir hari di mana di ketika tersebut engkau
bersendirian bersama tuhanmu dan merenungi apa yang disediakan untuk
hari yang akan datang. Maka sesungguhnya engkau tidak diragui lagi —
sedikit demi sedikit maju ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan
kerohanian dan sampai engkau di suatu lingkungan perhentian di tingkatan
para muttaqin yang dilimpahi dengan kebajikan.
4. Mu’aqabah (deraan)
Asasnya terkandung dalam firman Allah dalam surah A1-Baqarah:
“Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orangorang
yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 179)
Definisi mu’aqabah (deraan) sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat
di atas, seseorang mukmin apabila ia meneliti dan menghisab dirinya, lalu ia
mendapati kekurangan pada amalannya atau ia telah melakukan dosa adalah
tidak sepatutnya beliau mengenepikannya begitu sahaja apa yang telah
dilakukannya. ini kerana dengan sifat menganggap mudah terhadap dosa
yang dilakukannya akan rnendorongnya untuk kembali melakukan dosa
serta menyukarkannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Bahkan
sepatutnyalah beliau mengenakan satu hukuman (deraan) ke atas dirinya
dengan deraan yang diharuskan sebagaimana beliau mendera keluarga dan
anak-anaknya. Dalam konteks ini, deraan ini bertindak sebagai penghalang
kepadanya untuk melakukan dosa, seterusnya membawa kepada ketakwaan
dan ke suatu kehidupan yang penuh dengan kelebihan dan kesejahteraan.
Ketika mana kita menyatakan: “Sudah sepatutnyalah beliau
mengenakan satu hukuman ke atas dirinya dengan deraan yang diharuskan”,
kenyataan ini ialah untuk mengelakkan serta berhati-hati melakukan deraan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
14
yang diharamkan seperti mendera dirinya dengan mengazabkan satu
anggota badannya dengan menggunakan api, atau beliau mandi junub di
satu lapangan yang terbuka di hari yang bersangatan sejuknya, atau beliau
menghalang dirinya dari makan dan minum dalam bentuk yang boleh
memberikan kemudaratan kepada dirinya. Deraan seperti yang disebutkan di
atas atau menyamainya adalah merupakan tegahan syarak yang mana
terkandung dalam pernyataan firman Allah dalam surah Al-Baqarah:
“Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan.” (Al-
Baqarah: 195)
serta apa yang difahami dari firman Allah:
“Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, sesungguhnya Allah adalah
amat mengasihi kamu.” (An-Nisa’: 21)
Para salafus salih (Allah meredai mereka) telah memberikan contoh
teladan betapa perilaku mereka dalam ketakwaan dan muhasabah mereka,
serta kelaziman mereka mengenakan deraan ke atas diri mereka dengan
deraan-deraan yang tertentu apabila berlaku perlanggaran dan keazaman
mereka untuk melakukan ketaatan, sekiranya ada berlaku mereka
mempermudahkan ketaatan tersebut. Kami tidak keberatan untuk
mengutarakan beberapa contoh teladan.7
Diriwayatkan dari baginda Umar Al-Faruq:
Pada suatu ketika baginda telah keluar ke kebunnya dan sekembalinya
(daripada kebunnya) didapati orang ramai telah sembahyang asar lantas
baginda berkata: “Sesungguhnya aku telah ke kebunku dan sekembalinya
aku dari sana, aku dapati orang ramai telah sembahyang asar! Kebunku itu
adalah merupakan sedekah untuk orang-orang miskin.” Berkata Al-Laith:
“Ini adalah kerana baginda telah luput sembahyang asar berjemaah.”
Juga diriwayatkan daripada baginda: Bahawa baginda telah
disibukkan oleh suatu urusan di waktu maghrib sehingga keluar dia biji
bintang, manakala selesai baginda bersembahyang, baginda memerdekakan
dua orang hamba.8
Diriwayatkan dari sahabat yang mulia “Abu Talhah”: “Bahawasanya
sedang ia sembahyang, hinggap berhampirannya seekor burung jambul
(seperti burung layang-layang) lalu ia lalai dari sembahyangnya kerana asyik
melihat burung tersebut sehingga beliau lupa bilangan rakaat
sembahyangnya, lalu beliau menyedekahkan kebunnya sebagai hukuman ke
atas kealpaannya dan kelalaiannya dari khusyu’.
Dan dari apa yang diriwayatkan oleh para perawi: Bahawa Tamim Ad-
Dari r.a., telah tidur pada suatu malam dan beliau tidak bertahajjud pada
7 Contoh-contoh ini dinukil daripada kitab “Mukhtasar Minhaj al Qasidin.”
8 Maksudnya: Umar disibukkan daripada sembahyang maghrib pada awal waktu.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
15
malam tersebut sehingga masuk waktu subuh dan sebagai hukuman atas
kealpaannya ini beliau melazimkan (mewajibkan) dirinya untuk tidak tidur
selama setahun dan beliau beribadat pada malam malam tersebut.
Suatu hari Hassan bin Sanan berjalan di hadapan sebuah rumah yang
telah dibina lalu beliau berkata: “Bilakah rumah ini didirikan?” Kemudiannya
beliau kembali menempelak dirinya dengan berkata: “Engkau telah
menanyakan sesuatu yang tidak ada sangkutan dengan engkau! Akan aku
derai engkau dengan berpuasa selama setahun.” Lalu beliau berpuasa sebagai
balasan ke atas dirinya kerana menanyakan sesuatu yang tidak bersangkutan
dengannya!”
Bukanlah merupakan satu bebanan bagi seorang pendakwah untuk
bergerak mencontohi jalan para salafus salih dalam mereka
memuhasabahkan diri mereka serta menderanya apabila didapatinya
mengabaikan sebarang tanggungjawab serta kewajipan-kewajipannya
terhadap Allah dan hamba-Nya, seperti mereka menghukum din mereka
dengan bersedekah mengikut kadar tertentu apabila berlaku kecuaian
misalnya dalam sembahyang berjamaah, atau menghukum diri mereka
dengan berpuasa pada hari tertentu apabila malas untuk sembahyang
tahajjud, atau menghukum diri mereka dengan mengerjakan sebilangan
rakaat sembahyang sunat apabila berlaku kecuaian dalam menziarahi
sahabatnya yang ikhlas.
Pada penilaianku sesungguhnya apabila seseorang pendakwah
menghukum diri mereka apabila berlaku sebarang kecuaian sepertimana
deraan-deraan di atas, maka sesungguhnya tidak diragui lagi bahawa beliau
sedikit demi sedikit dengan pantasnya maju ke arah ketakwaan dan
mempercepatkan perjalanannya di jalan kerohanian. Tanpa diragui lagi
untuknya sampai di lingkungan tingkatan para muttaqin yang dilimpahi
dengan kebajikan.
5. Mujahadah:
Asasnya terdapat di dalam firman Allah surah Al-Ankabut:
“Dan orang-orang yang berusaha dengan ber sungguh-sungguh kerana
memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke
jalan-jalan kami (yang menjadikan mereka bergembira dan beroleh keredaan) dan
sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang
berusaha memper baiki amalannya.” (Al-Ankabut: 69)
Pengertian mujahadah sebagaimana pengertian ayat di atas, iaitu
seseorang mukmin apabila diselubungi oleh perasaan malas dan condong
kepada keduniaan serta gagal untuk melaksanakan amalan sunat dan
ketaatan di waktunya maka beliau sepatutnya berusaha agar dapat
menunaikan perkara-perkara sunat lebih banyak dan yang dibuat
sebelumnya. Beliau memaksa serta mewajibkan dirinya dengan penuh
semangat untuk berterusan mengekalkan amalan tersebut. Hinggakan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
16
kesemua amalan ketaatan yang merupakan paksaan pada awalnya, di suatu
masa nanti akan menjadi kebiasaan dan sebati dalam dirinya.
Terdapat di sana contoh bagi para pendakwah untuk kebiasaan
bermujahadah. Inilah apa yang ditunjukkan oleh junjungan baginda s.a.w.,
sebagaimana yang diriwayatkan daripada ‘Aisyah bahawa Baginda Ar-Rasul
berdiri di waktu malam (ber ibadat) sehinggakan bengkak-bengkak kaki
baginda, lalu ‘Aisyah bertanya:
“Untuk apakah ini semua sedangkan engkau sesungguhnya telah di
ampunkan Allah terhadap apa yang telah dan akan engkau lakukan.
Lalu baginda menjawab;
“Bukankah aku merupakan seorang hamba yang bersyukur.”9
(Riwayat As-Syaikhan)
Dan berkata ‘Aisyah sepertimana yang diriwayatkan oleh As-
Syaikhan:
“Adalah Rasulullah s.a.w., apabila masuk sepuluh hari (dari bulan
Ramadhan), maka baginda menghidupkan malam (sembahyang malam) dan
membangunkan keluarganya serta bersungguh-sungguh beribadat dan tidak
mencampuri isteri isterinya.”
Mujahadah dalam mengadap Allah dengan mengerjakan amalan sunat
dan ketaatan kepada nya adalah merupakan gesaan dan suruhan baginda Ar-
Rasul dalam kebanyakan hadis-hadis baginda, supaya para pendakwah serta
para ulamak dan para pewaris nabi, adalah mereka yang mula-mula sekali
mengamalkan serta sentiasa melakukannya.
Antara galakan dan gesaan baginda dalam hal ini ialah seperti apa
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah r.a.: Sabda Rasulullah
s.a.w.:
“Dan tidak ada suatu perbuatan yang lebih menghampirkan diri
seorang hamba kepada-Ku daripada apa yang aku fardukan ke atasnya dan
ia akan terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan
sunat sehingga Aku mencintanya. Maka apabila aku mencintainya, akulah
pendengarannya yang mana ia mendengar dengannya, penglihatannya yang
mana ia melihat dengannya, tangannya yang memukul dengannya dan
kakinya yang ia berjalan dengannya. Sekira ia meminta aku nescaya
tunaikannya dan sekiranya ia meminta perlindungan maka aku
lindunginya.”
Muslim meriwayatkan dari Abu Firas bahawa beliau berkata:
“Aku telah bermalam bersama Rasulullah s.a.w. Aku bawakan
untuknya air wuduk dan segala hajatnya. Baginda bersabda, “Mintalah
9 Iaitu Bukhari dan Muslim.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
17
dariku”. Lalu aku berkata, “Aku meminta dari dikau untuk menjadi
temanmu di dalam syurga. Jawab baginda, “Atau adakah yang lain.” Aku
berkata, “Itu sahaja.” Lalu baginda bersabda, “Bantulah aku supaya aku
menolong engkau dengan memperbanyakkan sujud.”
Juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Sofwah bahawa ia berkata
Rasulullah (s.a.w.) bersabda:
“Sebaik-bajk manusia ialah mereka yang panjang umur mereka dan
baik pula amalan mereka.”
Berpandukan dari hadis-hadis nabawi ini, bangkitlah ke arah
bermujahadah dan mengendalikan diri di atas ketaatan dan taqarrub kepada
Allah. Di mana perkara salafus salih telah berterusan melalui jalan
mujahadah, melatih diri mereka di atasnya, setiap kali mereka dapati diri
mereka malas atau gagal dalam menunaikan kewajipan mereka kepada Allah
walaupun ianya merupakan perkara sunat, mereka bangkit dari tidur mereka
dengan penuh kesungguhan dan keazaman lalu terus bergerak kepada Allah
dalam keadaan bertaubat dan penuh khusyu’ kepada-Nya. Sehinggalah
mereka sampai ke setinggi martabat keyakinan, tenang hati dengan tiupan
bayu keimanan, mereka dapati dalam jiwa mereka kemanisan beribadah dan
kelazatan bermunajat.
Untukmu saudaraku pendakwah, sebahagian daripada jejak langkah
dan khabar-khabar mereka:10
Disebut daripada Ibn Umar r.a., bahawa beliau telah lalai dari
sembahyang berjamaah. Oleh itu sebagai deraan ke atas kealpaannya beliau
sembahyang keseluruhan malam tersebut.
Berkata kalangan salaf: “Adalah aku apabila aku dapati diriku lembab
dalam beribadah, aku melihat ke muka “Muhamad bin Wasi” dan kepada
ijtihadnya lalu aku beramal (dengan ijtihadnya) selama seminggu.”
Adalah “Amir bin Abd Qais” sembahyang seribu rakaat setiap hari.
Begitu juga “Al-Aswad bin Yazid, “berpuasa sehingga pucat mukanya
keletihan”
Ketika Haj “Masruq” tidak tidur melainkan bersujud.”
Adalah “Karazun bin Wabarah,”mengkhatamkan Al-Quran tiga kali
sehari.
“Abu Muhammad Al-Jariri,” tinggal di Makkah selama setahun, beliau
tidak tidur, tidak bercakap dan tidak meluruskan kakinya. Abu Bakar Al-
Kitani berkata, “Dengan apakah engkau mampu atas semua ini,” lalu ia
berkata: “Allah mengetahui kebenaran hatiku, lalu ia membantu
(memberikan kekuatan) kepada anggota zahirku.”
10 Dinukil daripada kitab “Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin”.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
18
Seorang perempuan masuk “ke tempat ibadah” lalu ia berkata-kata
kepada dirinya dengan lemah lembut: “Sesungguhnya ia merupakan hari
yang cepat (berlalu kehidupan di dunia), barangsiapa yang terluput (dari
mengerjakan) sesuatu tidak akan menjumpainya esok. Demi Allah wahai
saudara-saudaraku! Aku akan bersembahyang kerana Allah yang mana ini
akan menyedikitkan pergerakan anggota badanku. Akan aku berpuasa
kerana-Nya dalam hari-hari kehidupanku dan akan aku menangis sebanyak
mana kandungan air mata ku!
Inilah dia segelintjr daripada limpahan galakan yang disebut daripada
mujahadah mereka yang begitu tinggi serta ibadah dan ketaatan mereka yang
mulia.
Sekiranya tidak wujud di kalangan para salafus salih melainkan jejak
langkah dan kemuliaan-muliaan (mujahadah mereka) ini akan memadailah
berita-berita ini sebagai kebanggaan, kemuliaan dan kekalnya mereka di
sepanjang zaman. Kepada mereka yang sentiasa membawa diri mereka di
atas jalan mujahadah, hendaklah mereka ini meneliti dua perkara penting:
Pertama — janganlah ibadat sunat dilakukan sambil melalaikan hakhak
orang lain. Umpamanya seseorang itu menunaikan kewajipan terhadap
Allah dalam perkara-perkara sunat tetapi mengabaikan nafkah untuk ahli
keluarganya, dan hak-hak terhadap dirinya (keperluan fitrah kehidupannya)
sepertimana yang digariskan oleh Rasulullah s.a.w.
“Sesungguhnya di atas diri engkau ada kewajipan kepada Allah,
begitu juga engkau berkewajipan ke atas diri engkau sendiri dan ahli
keluarga engkau. Oleh itu berikanlah hak-hak kepada mereka yang berhak.”
(Riwayat Bukhari)
Kedua — Seseorang itu tidak memberatkan dirinya dalam
mengerjakan perkara sunat melebihi tahap kemampuannya, sebagaimana
sabda Rasulullah s.a.w., yang diriwayatkan oleh Syaikhan:
“Berpegang teguhlah kepada amalan-amalan yang kamu mampu
melakukannya, kerana demi Allah! Allah tidak akan jemu dalam sesuatu
sehinggalah kamu jemu.”
Apabila terdapat di kalangan para salafus salih mereka yang
mengerjakan amalan-amalan sunat dengan kadar bilangan yang diluar
batasan akal (manusia berkemampuan melakukannya), ini adalah merupakan
kemungkinan penanggungan sama ada mereka bertujuan untuk menjauhkan
diri mereka dari hawa nafsu yang sentiasa mendorong ke arah kemewahan
dan pelanggaran atau pun untuk mencapaj keredaan Allah dalam waktu
yang singkat ini (semasa hidup). Kemungkinan juga anugerah Allah kepada
mereka yang berupa tenaga kekuatan untuk melaksanakan kesemua ini serta
kesanggupan untuk bermujahadah di samping melaksanakan keseluruhan
kewajipan-kewajipan yang lain. Mungkin terdapat kemungkinankemungkinan
serta andaian-andaian yang lain yang boleh kita andaikan
untuk mereka ini.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
19
Pada penilaianku, saudaraku pendakwah! Bahawa apabila engkau
mengusahakan diri engkau dengan mujahadah yang sebegini dan melalui
jalan yang ditunjukkan oleh Baginda s.a.w. serta mengikuti jejak langkah para
salafus salih, maka sesungguhnya engkau tidak diragui lagi sedikit demi
sedikit maju ke arah ketakwaan, berjalan engkau di jalan kerohanian dan tiba
engkau ke suatu sudut perhentian di tingkatan para muttaqin yang dilimpahi
dengan kebajikan.
Demikianlah saudaraku pendakwah! Sepenting-penting jalan untuk
menyucikan roh ketakwaan, menyuburkannya di dalam hati dan jiwa para
mukmin serta dapat disebatikan di dalam perasaan dan kesedaran mereka:
Melalui perjanjian — kamu beristiqamah di atas syariat Allah.
Dengan muraqabah — kamu merasakan keagungan Allah ketika nyata
dan tersembunyi.
Dengan muhasabah — kamu membebaskan diri kamu dari kejelekan
nafsu dan menunaikan segala kewajipan terhadap Allah dan hamba-Nya.
Dengan mu’aqabah — kamu memisahkan diri kamu dari sebarang
kesilapan dan menggerakkannya di atas sikap muraqabah dan muhasabah.
Dengan mujahadah — kamu membaharukan bagi diri kamu sifat
kecergasan dan menghapuskan darinya segala keinginan kepada keduniaan.
Bahkan dengan keseluruhan jalan-jalan ini, ketakwaan adalah
merupakan satu kebiasaan bagi kamu dan satu tingkah perlakuan yang asal
dan segala tingkah perlakuan kamu.
Bahkan dalam pada itu sampailah kamu dengan kehendak Allah juga
kepada naungan kemuliaan, kemuncak kebaikan dan setinggi-tinggi
martabat.
Bahkan juga dalam percakapan kamu terdapat qudwah contoh ikutan,
dalam tindakan kamu terdapat contoh teladan dan kamu adalah contoh
terbaik bagi sebuah kerohanian.
Sokongan-sokongan yang memperteguhkan kerohanjan:
i. sokongan yang berkisar serta berkaitan dengan perasaan kejiwaan.
ii. sokongan yang berkaitan serta berhubungan dengan perkaraperkara
práktikal.
Sokongan-sokongan yang berkisar serta berkaitan dengan perasaan
kejiwaan antaranya ialah:
�� sentiasa bermuraqabah kepada Allah.
�� sentiasa mengingati kematian serta rentetan peristiwa yang
akan berlaku selepasnya.
�� meneliti serta merenungi hari akhirat dan keadaan-keadaannya.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
20
Sesuatu yang tidak perlu diragui lagi, iaitu dengan wujudnya satu
kesedaran di dalam jiwa dan pemikiran para pendakwah terhadap perkaraperkara
yang dinyatakan di atas, yang mana keseluruhan perkara-perkara
inilah yang akan sentiasa melindungi mereka untuk tetap berada bersama
manhaj yang rabbani di segi fikrah dan pelaksanaan. Di samping itu
menjauhkan mereka dari melakukan perkara-perkara maksiat. Seterusnya
mereka adalah merupakan golongan yang sentiasa memperbaikkan amalan
mereka dan penuh ketelitian terhadap amalan tersebut, menegakkan
kebenaran dan mempertahankannya berjuang dengan penuh keazaman dan
kesungguhan di medan pengislahan dan taghyir (pembaikian dan
perubahan).
Perlu bagi kita untuk membentangkan walaupun sedikit setiap
pengertian perkara-perkara di atas yang merupakan sokongan yang
menyuburkan kerohanian para pendakwah serta menjadikan mereka (jika
mereka menghayati dan melaksanakannya) seorang insan yang rabbani,
lelaki yang dilimpahi dengan kebajikan, seorang hamba Allah yang salih serta
bersih jiwanya, seorang pendakwah yang hanya menyeru kepada Allah.
Beliaulah yang meninggalkan kesan dalam ummah, menjadi sebutan di
dalam sejarah, dan kepada generasi-generasi atau satu contoh teladan.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
21
Kesentiasaan Bermuqarabah Kepada Allah
Cukuplah bagi seorang pendakwah ketika mana terniat di hatinya
untuk melakukan sesuatu kerja, mengiktikadkan di dalam lubuk perasaannya
bahawa Allah adalah bersamanya mendengar dan melihatnya, mengetahui
rahsia-rahsianya, juga mengetahui kejahatan penglihatan dan apa yang di
sembunyikan di dalam dada sebagaimana sabda junjungan (selawat dan
salam ke atasnya) ketika mana ditanya mengenai “ihsan” iaitu:
“Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya,
sekiranya engkau tidak melihat Nya maka sesungguhnya Ia melihat engkau.”
(Riwayat Muslim)
Dengan inilah sesungguhnya para pendakwah telah menghampiri dan
bermuraqabah kepada Allah setiap masa lalu lantaran itulah juga yang
mengelokkan akhlaknya, memperbaikkan amalannya, meneguhkan
rohaninya dan adalah beliau meningkat ke tingkat kesempurnaan.
Dan kepadamu saudaraku pendakwah beberapa contoh hasil dan
sentiasa bermuraqabah kepada Allah dalam jalan kehidupan, muamalah dan
akhlak:
i. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan di dalam Ihya’ bahawa Yunus
bin Ubaid mempunyai beberapa pakaian yang berbeza harganya.
Antaranya yang bernilai setiap satu 400 dirham dan yang bernilai 200
dirham. Beliau pergi menunaikan sembahyang dan meninggalkan
anak saudaranya menjaga kedainya. Lalu datang seorang Badwi dan
meminta pakaian yang bernilai 400 dirham. Lantas diberikannya
pakaian yang bernilai 200 dirham. Badwi tersebut mendapatinya elok
dan ia menyukainya lalu dibelinya dengan harga tersebut (400
dirham). Badwi tersebut beredar dan membimbit pakaian tersebut di
tangannya. Kemudian beliau terserempak dengan Yunus dan Yunus
mengetahui yang pakaian tersebut adalah dari kedainya. Beliau
bertanyakan Badwi tersebut, “Dengan harga berapakah engkau
membeli pakaian ini?” Lalu dijawab oleh Badwi tersebut dengan harga
400 dirham. Yunus berkata: “Harga baju ini tidaklebih dari 200 dirham
maka pulangkan supaya dikembalikan duitnya. Badwi tersebut
berkata, “Di negeri kami pakaian ini bernilai 500 dirham dan dalam
pada itu aku meredai harga ini.” Lantas Yunus berkata kepada Badwi
tersebut, “Ayuh bersamaku, sesungguhnya nasihat di dalam agama
lebih baik daripada dunia dan segala isinya.” Kemudian diajaknya
Badwi tersebut kembali ke kedainya dan dipulangkan kepadanya 200
dirham. Anak saudaranya membantahinya dan mengutuknya. Yunus
berkata, “Tidakkah engkau malu? Tidakkah engkau bertakwa kepada
Allah mengambil untung dengan harga yang sedemikian dan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
22
meninggal nasihat untuk orang-orang Islam.” Anak saudaranya
berkata: “Demi Allah aku tidak mengambilnya melainkan ia
meredainya.” Yunus menempelak anak saudaranya, “Tidakkah
engkau meredai untuknya dengan apa yang redai untuk dirimu
sendiri?”
ii. Kata Abdullah Bin Dinar: Saya berangkat dengan Umar bin al
Khattab menuju Makkah, lalu kami berhenti di suatu tempat di
pertengahan jalan dan kami bertemu dengan seorang pengembala
yang turun dari bukit. Umar berkata kepadanya, “Hai pengembala,
juallah seekor kambing.” Pengembala itu menjawab, “Saya ini hamba.”
Umar berkata untuk mengujinya, “Katakanlah kepada tuanmu,
bahawa kambing itu dimakan serigala.” Pengembala itu menjawab,
“Tetapi dengan Allah bagai mana?” Umar menangis mendengarkan
perkataan pengembala tadi. Kemudian Umar pergi bersama
pengembala itu, lalu hamba itu dibelinya dan tuannya dan
dimerdekakannya. Umar berkata kepadanya, “Kalimat inilah yang
telah menyebabkan engkau merdeka di dunia dan aku mengharapkan
kalimat itu juga yang memerdekakan engkau di hari akhirat kelak.”
iii. Kebanyakan daripada kita mungkin telah mengetahui kisah
seorang ibu dengan anaknya:
Kisah si ibu yang mahu mencampurkan susu dengan air kerana
mengharapkan keuntungan sedangkan anak perempuannya
memperingatkan kepadanya larangan Amirul Mukminin. Ibu berkata:
“Bukankah Amirul Mukminin itu jauh dari kita? Sudah tentu dia tidak
melihat kita.” Anak perempuannya itu menjawab dengan tegas,
“Kalau sekiranya Amirul Muk minin tidak melihat kita, maka Tuhan
Amirul Mukminin tetap melihat kita.”
iv. Ini pula kisah seorang wanita di zaman Saidina Umar al-Khattab
r.a, ketika mana ia telah pun ditinggalkan oleh suaminya dalam jangka
masa yang lama Dia telah diselubungi oleh rasa pilu dan rindu serta
rasa kesunyian berseorangan. Sementara darah kewanitaannya pula
telah mengalir ke segenap urat sarafnya dan suara batinnya menjerit
dengan ungkapan yang penuh kerinduan. Tiada sesuatupun yang
menghalangnya daripada memenuhi tuntutan nafsunya itu kecuali
benteng keimanan dan muraqabah yang berkekalan ke hadrat Allah
s.w.t.
Pada suatu malam yang sunyi sepi Saidina Umar telah
mendengar ia mengalunkan lagu rindu seperti berikut:
Malam ini begitu panjang dan tepi langit begitu hitam, Sudah
lama aku tiada kawan yang dapatku bersenda gurau, Demi Allah!
Kalau tidak kerana semata-mata takutkan Allah, tentulah kaki-kaki
katil ini sudah bergoyang-goyang.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
23
Pada hari yang berikutnya Saidina Umar telah masuk menemui
anaknya Habshah dan bertanya kepadanya: “Berapa lamakah seorang
isteri itu boleh bersabar ke atas suaminya?” Habshah berkata: “Empat
bulan.”
Maka Saidina Umar telah mengutuskan perutusan kepada para
panglima tenteranya di barisan pejuang dan pahlawan Islam dengan
suatu arahan kepada mereka: Janganlah mereka menahan tentera
Islam itu daripada ahlinya lebih daripada empat bulan!
Kisah ini menggambarkan pertentangan yang hebat di antara perasaan
perempuan ini dengan rasa takut terhadap Allah. Di antara dorongan
dorongan yang kuat kepada dosa dan kejahatan. Walau bagaimanapun
semua dorongan itu telah berjaya dipadamkan dengan kekuatan iman dan
men anglah keimanan itu.
Mengingati kematian dan rentetan peristiwa selepasnya:
Tidak diragui lagi seorang mukmin itu ketika mana beliau mengingati
kematian, pasti akan menemuinya, menyedari bahawa beliau akan
dipersoalkan setiap amalannya sedang beliau keseorangan. Sesungguhnya
tempat persemadiannya itu sama ada taman dan taman-taman syurga
ataupun jurang dan jurang-jurang neraka. Seseorang mukmin ketika mana
menyedari serta mengingati kesemua ini, menginsafi serta menghayati di
pemikirannya, pastilah hatinya akan merasai ketakutan kepada Allah. Lalu
sentiasa memuraqabahkan dirinya kepada Allah diketika terang dan
tersembunyi. Bahkan dalam pada itu juga ia akan menjuruskan seluruh
tindakannya ke arah amal salih sebagai persediaan serta bekalan untuk hari
yang dijanjikan ini. Semoga ia akan berada di kalangan mereka yang Allah
limpahkan nikmat ke atas mereka iaitu golongan para-para nabi, siddiqin,
syuhadak dan sebaik mereka yang dibuat teman.
Tidak ada yang lebih baik dan apa yang di katakan oleh sesetengah
mereka:
Berbekallah untuk peristiwa yang pasti berlaku. Maka sesungguhnya
maut itu ketentuan bagi seorang hamba. Relakah engkau untuk menjadi
teman pengiring bagi suatu golongan yang bagi mereka penuh bekalan,
sedangkan engkau tanpa bekalan.
Ekoran daripada ini Rasulullah s.a.w memerintahkan umat ini untuk
memperbanyakkan mengingati kematian dan pemutus kelazatan. Di
riwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah r.a, sabda Nabi s.a.w:
“Perbanyakanlah mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan
— iaitu mati.”
Seterusnya Baginda s.a.w. memerintahkan untuk menziarahi kubur
dan menyatakan faedahnya.
Muslim meriwayatkan dari Buraidah r.a berkata: Sabda Rasulullah
s.a.w:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
24
“Adalah aku (sebelum ini) menegah kamu dan rnenziarahi kubur,
maka ziarahilah.”
Dalam suatu riwayat yang lain:
“Maka barangsiapa yang hendak menziarahi kubur maka ziarahilah!
Maka sesungguhnya ia mengingatkan kepada akhirat.”
Lantaran ini jugalah baginda ar-Rasul mendidik para sahabatnya
untuk bersedia menghadapi maut supaya mereka tidak dilalaikan oleh
angan-angan. Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar r.a berkata: Rasulullah
memegang dua bahuku lalu bersabda.
“Hendaklah engkau berada di dunia seperti mana engkau seorang
pedagang ataupun perentas jalan (pengembara).”
Ibn Umar berkata:
Apabila engkau berada di waktu petang janganlah menunggu
sehingga waktu subuh, dan apabila engkau di waktu subuh janganlah
menanti hingga waktu petang, gunakanlah masa sihatmu sebelum engkau
sakit dan masa hidup engkau sebelum engkau mati.
Daripada ini jugalah baginda ar-Rasul s.a.w menyuruh seseorang
muslim bersegera menulis surat wasiat sebagai persediaan untuk “hari
Perjalanan”. As- Syaikahan meriwayatkan dan Ibn Umar r.a bahawa
Rasulullah s.a.w bersabda:
“Tidak ada yang paling penting bagi seseorang muslim baginya
sesuatu yang diwasiatkan dan ia tidak akan tidur dua malam berturut-turut
melainkan di sisinya wasiat yang ia tuliskan.” berkata Ibn Umar: “Tidak aku
lalui suatu malam pun semenjak aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda
yang demikian melainkan di sisiku wasiatku.”
Seterusnya baginda mengibaratkan mereka yang sentiasa mengingati
maut sebagai mereka yang paling berakal di kalangan manusia dan paling
mulia di kalangan mereka. Diriwayatkan dan Abi Dunya dan At-Tabarani,
Ibn Majah dan Baihaqi dan Ibn Umar bahawa seorang lelaki bertanyakan
Nabi s.a.w, mukmin yang manakah paling cerdik?” Sabda Nabi:
“Yang paling banyak mengingati mati dan paling baik persediaan
mereka selepas mati. Mereka itulah yang paling cerdik.”
Pada salafus salih adalah merupakan mereka yang paling banyak
mengingati kematian dan mengambil pengajaran darinya.
Adalah Ibn Umar r.a apabila mengingati ke matian dan keadaankeadaannya,
ia menjadi tidak tenang seperti burung yang sedang berkibas
dan tiap-tiap malam beliau mengumpulkan fukaha’ lalu mereka saling ingat
kematian dan hari Kiamat. Setelah itu mereka menangis seolah-olah mereka
menangisi satu kematian.
Hamid al-Qusairi berkata: “Setiap kita meyakini kematian, tetapi kita
tidak membuat sebarang persediaan terhadapnya. Setiap kita juga meyakini
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
25
dengan syurga tetapi tidak kelihatan kita melakukan sebarang amalan. Dan
setiap kita meyakini dengan neraka akan tetapi kita tidak kelihatan takut
kepadanya. Apakah yang menyebabkan kamu bergembira? Tidakkah ingatan
dan harapan kamu kepada kematian itu merupakan perkara yang pertamatama
sekali mengingatkan kamu kepada suruhan Allah sama ada dengan
melaksanakan kebaikan atau menghindari kejahatan. Wahai saudaraku,
berjalanlah kamu kepada tuhanmu dengan jalan yang sebaik-baiknya.”
Berkata Hassan al-Basri: Maut membongkarkan kecelaan dan keaiban
dunia. Maka mereka yang berakal tidak akan tinggal di dalamnya dalam
keadaan penuh kegembiraan. Dan tidaklah bagi seseorang hamba yang
melazimkan (menetapkan) dirinya untuk mengingati kematian melainkan dia
akan merasakan dunia ini begitu kecil dan segala yang ada di dalamnya
adalah hina.
Diriwayatkan daripada Muzni, ia berkata:
Aku menemui as-Syafie ketika ia sedang sakit yang membawa
kematian kepadanya. Aku berkata kepadanya: “Bagaimanakah keadaan
engkau?” Lalu ia menjawab: “Aku akan menjadi seorang pengembara yang
akan keluar dari dalam dunia ini. Dan kepada saudaraku, aku akan menjadi
seorang yang akan dipisahkan dan mereka. Sementara segala amalan
keburukan aku adalah penanggunganku (akibatnya) dan aku merupakan
seorang yang amat mengharapkan untuk meminum gelas kerahmatan
(Allah). Kepada Allahlah aku akan kembali. Tidak aku ketahui apakah rohku
ini bergerak ke syurga lalu aku akan mengucapkan tahniah kepadanya, atau
ke neraka yang aku tanggung (seksanya).” Kemudian beliau bernasyid:
“Bila jiwaku tidak bermaya lagi dan jalan hidupkan sudah menjadi
buntu.
Maka aku menjadi harapan terhadap keam punanmi itu sebagai
tangga.
Dosa memang telah menguasai diriku tetapi bila aku
membandingkannya dengan keampunan-Mu, maka ianya (keampunan-Mu)
itu adalah lebih besar.
Kamu (ya Allah) akan sentiasa memberi keampunan kepada yang
berdosa.
Kamu bersifat pemurah dari segi pemberian, dan pengampun dari segi
memberikan kemuliaan dan penghormatan.”
Adalah Abu Darda’ r.a. ketika ia sedang duduk di suatu kubur, maka
ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau buat di situ? Jawabnya:
“Aku sedang duduk di hadapan suatu kaum yang mengingatkan aku
kepada tempat kembaliku. Bila mana aku menghilangkan diri daripada
mereka (berpindah dan pergi ke tempat lain) mereka tidak akan mengumpat
dan mencaci aku.”
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
26
Kata Maimun bin Mahran: Aku keluar her sama-sama dengan ‘Umar
bin Abdul Aziz kepada suatu tanah perkuburan, maka apabila ia melihat
kepada kubur itu lalu ia menangis. Kemudian ia datang kepadaku dan
berkata: “Ini adalah kubur datuk nenek Bani Umaiyah, seolah-olah mereka
itu tidak lagi bersama-sama menikmati kehidupan (kesenangan hidup dunia)
dengan penduduk dunia. Apakah kamu tidak mendapati mereka yang telah
mati itu telah ditimpakan kepada mereka azab-azab Allah, bencana-bencana
serta telah berterusan mengongkongi hidup mereka, dan ditimpa pula
kepada mereka penyakit-penyakit yang menyerang tubuh badan mereka?”
Kemudian beliau menangis, seraya berkata: “Demi Allah, tiada yang aku
ketahui seorang manusiapun yang mendapat kenikmatan yang banyak
(lebih), kecuali daripada mereka yang sudah sampai ke kubur ini dan
sudahpun terselamat daripada azab-azab Allah s.w.t.”
Lantaran itu, wahai pendakwah kepada Allah ingatlah kamu kepada
mati dan perkara-perkara yang selepasnya, berbekallah kamu daripada pe
labuhan dunia ni dengan amalan yang salih, dan sentiasa tingkatkanlah diri
kamu di dalam tangga kerohanian, dan selamatlah kamu dengan sempurna,
dan akhirnya kamu akan sampai kepadanya di bawah kelembutan keredaan
Allah, dan bersedialah untuk hari yang akan kamu temui!
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
27
Pembentangan Hari Akhirat Serta Suasana Dan
Keadaannya.
Tidak diragui lagi bagi seorang pendakwah yang beriman ketika mana
dibentangkan kepadanya kedudukan-kedudukan yang diduduki oleh ahli
syurga dan juga ahli neraka, ketika mana dijelaskan juga keadaan-keadaan
mereka di mahsyar:
Iaitu ketika diletakkan timbangan, dibahagikan buku-buku catitan dan
dibentangkan titian sirat, ketika mana dihadapkan keadaan mereka yang
dapat memasuki syurga serta menikmati segala kenikmatan yang telah
disediakan oleh Allah s.a.w. daripada nikmat-nikmat yang berkekalan dan
juga dihadapkan keadaan mereka yang memasuki neraka dan disediakan
Allah daripada berbagai seksaan yang pedih. Seorang pendakwah yang
mukmin itu ketika mana telah dibentangkan segala keadaan ini, maka akan
bertambahlah ketakutan dan kegerunannya terhadap Allah Penguasa
Sekelian alam. Bahkan semuanya itu akan mendorongnya untuk beramal
kepada akhirat, serta menjadikan mereka dalam golongan yang diredai oleh
Allah s.w.t dan mereka juga reda dengan-Nya. Mereka akan menjaga harihari
yang berlalu dalam kehidupan mereka dengan kedudukan yang
bertepatan dengan tuntutan Allah s.w.t agar mereka akan tergolong dalam
kumpulan yang berjaya dan pada nabi-nabi dan siddiqin, para syuhada’ dan
salihin. Semoga Allah mengurniakan sebaik-baik balasan kepada mereka.
KEPADAMU WAHAI SAUDARAKU PARA PENDAKWAH, AKAN
DIJELASKAN BEBERAPA SUASANA ORANG-ORANG DI AKHIRAT
Manusia semuanya berkumpul dengan berkaki ayam dan bertelanjang.
Riwayat Syaikhati daripada ‘Aisyah r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah
s.a.w bersabda
Manusia pada hari mahsyar akan dikumpulkan dengan berkaki ayam
dan bertelanjangan tanpa secebis pakaian (bertelanjang bulat), maka ‘Aisyah
berkata: “Aku bertanya, lelaki dan perempuan semuanya dapat melihat
(kemaluan) setengah mereka kepada setengah yang lain?” Sabda Rasulullah
s.a.w: “Perkara yang amat dahsyat ketika itu menjadikan mereka tidak
mementingkan perkara itu.”
Matahari menghampiri kepala-kepala makhluk.
Diriwayatkan oleh Muslim daripada al-Muqdam r.a berkata: Aku
mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
28
Matahari akan menghampiri makhluk pada hari kiamat sehingga
jadilah mereka yang jaraknya (dengan matahari) pada kadar satu batu. Maka
adalah manusia pada ketika itu di dalam peluh mengikut kadar amalan
mereka, maka sebahagian daripada mereka sampai kepada buku lali, dan
daripada mereka ada yang sampai kepada betis, dan ada juga sebahagian
daripada mereka sampai ke pusat, dan kedapatan juga daripada mereka yang
ditenggelami oleh peluh keseluruhannya, dan Rasulullah s.a.w telah
menunjukkan kepada mulutnya.
Bumi menjadi saksi kepada hamba di atas segala amalan yang telah
dllakukannya.
Diriwayatkan daripada Ibnu Hibban di dalam sahihnya daripada Abi
Hurairah berkata: Rasulul s.a.w telah membaca ayat ini:
“Pada hari itu bumi menceritakan beritanya.”
Kemudian baginda bersabda:
“Apakah kamu mengetahui apakah beritanya?” Para sahabat berkata:
“Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.” Maka sabda Rasulullah s.a.w:
“Maka sesungguhnya beritanya itu ialah penyaksian ke atas setiap hamba
lelaki dan hamba perempuan dengan apa yang telah dikerjakannya di atas
muka bumi, (iaitu daripada kebaikan dan kejahatan) ia berkata: Amalan mi
begini dan begini...”
TEMPAT, DI MANA SESEORANG ITU TIDAK AKAN MENGINGATI
LAGI SESEORANG YANG LAIN
Riwayat Abu Daud dan Hakim daripada ‘Aisyah r.a berkata:
“Aku mengingati neraka kemudian aku menangis, maka bertanya
Rasulullah s.a.w: “Apakah yang menyebabkan engkau menangis?” Aku
berkata: “Aku mengingati neraka lalu aku menangis, maka adakah kamu
akan mengingati ahli kamu pada hari kiamat?” Maka sabda Baginda:
“Adapun pada tiga tempat, maka tiada seseorang pun yang akan mengingati
seseorang yang lain.
Pertama: Ketika di sisi timbangan sehinggalah diketahui apakah
timbangannya itu ringan atau berat?
Keduanya: Ketika buku catatan (suhuf) itu berterbangan mencari
tuannya. Sehinggalah diketahui di manakah jatuhnya buku catatan tersebut,
sama ada di kanan, di kiri atau di belakangnya?
Ketiga: Di sisi titian sirat. Apabila telah diletakkan di antara dua tebing
neraka jahanam, sehinggalah ia telah dapat menyeberanginya dengan
selamat.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
29
Penyaksian anggota terhadap apa yang telah di kerjakan oleh setiap
hamba-Nya
Muslim meriwayatkan daripada Anas berkata:
Adalah kami di sisi Rasulullah s.a.w, kemudian baginda ketawa lalu
bersabda:
“Adakah kamu mengetahui tentang apakah yang telah berlaku aku
ketawakan tadi?” Kami berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.
Baginda bersabda: Tentang perbicaraan hamba dengan Tuhan-Nya. Maka
kata hamba: “Wahai Tuhan, apakah engkau tidak akan menyelamatkanku
daripada kezaliman?” Allah berfirman: “Bahkan!” Maka berkata pula hamba:
“Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan pada hari ini seseorang pun
menjadi saksi ke atas diriku kecuali diriku sendiri.” Maka firman Allah
kepadanya: “Cukuplah dengan diri engkau pada hari ini sebagai saksi dan
Kiraman Klatibin akan menyaksikannya.” Kemudian sabda Rasulullah s.a.w.
“Maka lalu di kuncilah mulutnya (hamba), dan dikatakanlah kepada anggota-
.anggotanya “Bercakaplah,” lalu anggota-anggota itupun menceritakanlah
segala amalan yang dilakukan oleh tuannya, kemudian di biarkan hamba itu
pula bercakap, maka katanya:
“Celakalah kamu semua (anggota), padahal aku telah berjuang untuk
mempertahankan kamu (semasa hidup di dunia).”
Ini semua telah dijejaskan dalam surah Yasin:65
“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka dan bercakaplah kepala, tangan
mereka dengan kami mereka menaik saksi atas apa yang mereka lakukan.”
Neraka jahanam yang hitam gelap:
Tarmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi meriwayat kan daripada Abu
Hurairah, daripada Nabi s.a.w bersabda:
“Api neraka telah dinyalakân selama seribu tahun, sehingga merah,
kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian dilanjutkan
seribu tahun lagi sehingga hitam gelap, bagaikan malam yang gelap kelam.
Apa yang berlaku di lembah jahanam:
Ibnu Majah, dan Tarmizi dan Tabrani me riwayatkan daripada Ibnu
‘Abbas r.a daripada Nabi s.a.w bahawasanya Baginda bersabda:
“Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu suatu lembah yang mana
neraka jahanam meminta perlindungan daripada lembah tersebut sebanyak
400 kali, yang disediakan untuk mereka yang sentiasa membantah daripada
umat Nabi Muhammad s.a.w.”
Bagaimana dalamnya dasar jahanam:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
30
Muslim meriwayatkan daripada Khalid ibnu Umair berkata: telah
berkhutbah ‘Utbah bin Ghazwan r.a, maka ia berkata:
“Sesungguhnya telah diceritakan kepada kami bahawasanya seketul
batu telah dicampakkan dan pada tebing neraka jahanam, maka ia telah
menenggelami ke dalamnya selama 70 tahun baharulah sampai kepada
dasarnya, demi Allah ia akan dipenuhi Apakah kamu tidak takjub?”
Barang Yang ditempa oleh ahli neraka:
Ahmad, Abu Ya’Ja dan Hakim meriwayatkan daripada Nabj s.a.w
bersabda:
“Kalaulah sekiranya ditempa daripada sedikit besi neraka jahanam
lalu diletakkan di atas bumi, maka berkumpullah sekelian manusia dan jin
untuk memindahkannya akan tetapi ianya tidak akan mampu untuk
dipindahkan.”
Buruknya rupa ahli neraka:
Ibnu Abi Dunya meniwayatkan daripada Abdullah bin ‘Amru r.a.
berkata:
“Kalaulah sekiranya seseorang lelaki daripada ahli neraka
dikeluarkan ke dunia maka matilah penduduk dunia lantaran
pemandangannya yang menggerunkan, dan baunya amat busuk.”
Kemudian Abdullah menangis dengan tangisan yang kuat sekali.
Minuman ahli neraka:
Ahmad, Tarmizi dan al-Hakim meriwayatkan daripada Abi Umamah
r.a. daripada Nabi s.a.w dalam menjelaskan firman Allah s.w.t yang
bermaksud:
“Dia akan diberi minum dengan air nanah, di minumnya air nanah itu.”
(Ibrahim: 16-17)
Sabda Baginda:
“Akan dihampirkan kepada mulutnya, maka apabila sudah dekat
kepadanya maka hanguslah mukanya, dan apabila diletakkan di hadapannya
maka tanggalkan kulit kepalanya, maka apabila ia telah meminumnya maka
putuslah tali perutnya sehinggalah keluar daripada duburnya.
Firman Allah:
“Dan diberi air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka
(taliperut).” (Muhammad: 15)
dan firman-Nya
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
31
“Dan jika mereka meminta minum nescaya mereka akan diberi minum dengan
air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang
paling buruk.” (al-Kahfi 29)
Makanan ahli neraka:
Tarmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ibnu ‘Abbas
r.a bahawasanya Nabi s.a.w telah membaca ayat ini:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar
takwa kepadanya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan
kamu beragama Islam.” (Ali-Imran: 102)
Maka sabda Rasulullah s.a.w.:
“Kalaulah sekiranya setitik biji zakum itu menitis ke atas permukaan
bumi ini nescaya akan binasalah kehidupan penduduk dunia, maka bagai
manakah pula bagi sesiapa yang menjadikannya sebagai makanan?”
Besarnya ahli neraka:
Ibnu Majah meriwayatkan daripada Nabi s.a.w bahawa ia bersabda:
“Sesungguhnya orang kafir (di neraka itu) begitu besar sekali
sehinggakan giginya pun sebagai mana besarnya Bukit Uhud dan begitulah
besarnya badannya pula ke atas giginya sebagaimana besarnya tubuh
seseorang kamu daripada giginya.
Tangisan ahli neraka:
Ibnu Majah dan Abu Ya’la meriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a
berkata: Sabda Rasulullah s.a.w:
“Akan berterusanlah tangisan ahli neraka itu, maka mereka akan
menangis sehingga keringlah air mata, kemudian mereka akan menangis
dengan tangisan darah pula sehingga muka-muka mereka menjadi
sebagaimana parit-parit, kalaulah sekiranya dilayarkan kepadanya perahuperahu
maka akan hanyut.
KEADAAN-KEADAAN AHLI SYURGA
Cukuplah mereka dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan, di mana
Allah s.w.t telah menyediakan kepada mereka di dalam syurga daripada
perkara-perkara yang mata tidak pernah memandangnya, telinga juga tidak
pernah mendengar bahkan hati manusia tidak pernah terlintas
(terbayangkannya).
Syaikhan dan selain keduanya meriwayatkan daripada Abi Hurairah
r.a berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
32
“Aku (Allah s.w.t) telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang
salih perkara-perkara yang tidak pernah dipandang oleh mata, dan tidak
pernah telinga mendengarnya dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia,
dan bacalah kalau kamu mahu firman Allah s.w.t”:
“Sesungguhnya tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka
(iaitu bermacam macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-Sajdah: 17)
Cukuplah mereka dengan ketinggian dan kemuliaan yang berkekalan
di dalamnya selama lamanya, mereka tidak akan terkena penyakit, tidak juga
menjadi tua dan tiada sebarang tegahan (sekatan).
Muslim dan Tarmizi meriwayatkan daripada Abi Sa’id al-Khudri r.a
berkata: Sabda Rasulullah s.a.w
“Apabila ahli syurga masuk dalam syurga maka kedengaranlah seruan
daripada penyeru: Sesungguhnya bagi kamu akan sentiasa sihat dan kamu
tidak akan sakit selama-lamanya, bagi kamu akan sentiasa hidup maka kamu
tidak akan mati selama-lamanya, bagi kamu akan sentiasa muda maka kamu
tidak akan tua buat selama-lamanya dan bagi kamu akan sentiasa mendapat
nikmat kemewahan, maka kamu tidak akan ditimpa kemiskinan (kesusahan)
selama-lamanya.”
Begitulah firman Allah azza wajalla:
“Dan diserukan kepada mereka, ‘itulah syurga yang diwariskan kepadamu,
disebabkan apa yang kamu kerjakan dahulu.” (Al-A’raf: 43)
Cukuplah mereka daripada sebarang keinginan (iri hati) dan
kenikmatan-kenikmatan bagi mereka, tiada sesuatu yang diberikan amat
disukai dan dikasihi oleh mereka selain daripada memandang kepada wajah
Allah yang mulia.
Muslim, Tarmizi dan Nasa’i meriwayatkan daripada Suhib r.a berkata:
Sabda Rasulullah s.a.w:
“Apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga maka berfirmanlah
Allah azza wajalla: Kamu hendak sesuatu maka aku akan tambahkan kepada
karnu?” Maka mereka berkata: “Apakah tidak putih (bercahaya) muka-muka
kami? Apakah kami tidak masuk syurga? Apakah kami tidak berjaya (lepas)
daripada neraka?” Dikatakan: “Maka bukalah (singkaplah) hijab, maka tidak
suatu perkara yang diberikan paling disukai oleh mereka selain daripada
memandang kepada Tuhan mereka, kemudian bacalah firman Allah s.w.t ini.
“Bagi orang-orang yang membuat baik ada pahala yang terbaik dan
tambahannya.” (Yunus: 26)
Maka setelah dibentangkan wahai saudaraku pendakwah — keadaan
ahli kecelekaan di dalam neraka, keadaan ahli kebahagiaan di dalam syurga
dan setelah engkau merenungi tempat kesudahan mereka di hari
kegoncangan yang maha hebat, hari pembentangan yang sama sekali tidak
tersembunyi daripada Allah suatu pun perkara-perkara yang rahsia, maka
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
33
sesungguhnya tidak syak lagi engkau akan menjadi khusyu’, tunduk, ikhlas
dan menyeru nama Allah dengan penuh semangat dan keghairahan, serta
akan takut kepada Allah ketika sunyi atau berterangan seterusnya engkau
akan meningkat ke darjat muttaqin yang berbakti.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
34
Amalan-Amalan Dalam Menguat Serta
Memperteguhkan Rohani.
Sesungguhnya di sana terdapat begitu banyak perkara-perkara amali
dalam menguat serta memperteguhkan rohani, malah ianya meliputi segenap
segi kehidupan manusia dan kami hanya memilih segi-segi yang paling
penting dan paling utama sahaja dalam ruangan yang sempit ini.
Pertama - Memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim dengan penuh
tadabbur (perhatian) dan khusyu’.
Ini adalah kerana pembacaan yang sebegini merupakan suatu
pembacaan yang menjadi penerang kepada pemikiran yang kusut dan
penyembuh kepada dada yang kesakitan. Lantaran itu apabila seorang
mukmin membiasakan dirinya membaca al-Qur’an dengan pembacaan yang
perlahan-lahan, penuh dengan tadabbur (memperhatikan) dan khusyu’,
terbukalah kunci-kunci pintu hatinya, bersinar serta terserlahlah cahaya Al-
Quranul Karim dan terasalah kemanisannya di seluruh pelusuk dirinya.
Inilah seruan Allah s.w.t dalam firman-Nya di dalam surah Sad:
“Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkannya kepadamu (dan umatmu
Wahai Muhammad) kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka
memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang yang berakal
sempurna dan mengambil iktibar.” (Sad: 29)
Adalah Nabi s.a.w sentiasa berkekalan membaca al-Qur’an dan ia
memohon kehadrat Allah s.w.t supaya menjadikan al-Qur’an itu sebagai
penawar dan pelembut bagi Baginda, menjadi sinaran kepada
pengIihatannya serta penawar segala ke kecewaan dan dukacita Baginda
s.a.w.
Nasa’i, Tarmizi dan Hakim meriwayatkan bahawasanya Nabi s.a.w
berdoa:
Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak kepada
hamba lelaki-Mu dan anak kepada hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku di
tangan-Mu. Telah berjalan ketentuan-Mu di atasku dan Engkau Maha Adil
dalam keputusan-Mu. Aku bermohon dengan semua nama bagi-Mu yang
Engkáu telah menamakan diri-Mu atau Engkau turunkannya di dalam kitab-
Mu, ataupun yang Engkau ajarkannya kepada seseorang dari pada hamba-
Mu, ataupun yang tersimpan dalam ilmu ghaib-Mu. Jadikanlah kepadaku al-
Qur’an itu sebagai pelembut bagi hatiku, cahaya bagi penglihatanku,
penawar bagi hatiku ketika berdukacita.
Dan tiada daya upaya melainkan dengan kekuatan Engkau sahaja Ya
Allah.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
35
Seterusnya cukuplah bagi kemuliaan al-Qur’an dan kebanggaan.
Sesungguhnya ia memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Muslim
meriwayatkan dari Abu Umamah r.a daripada Nabi s.a.w:
“Bacalah al- Qur’an, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai
pemberi syafaat kepada pembacaan.”
Juga cukuplah bagi al-Qur’an segala kemuliaan dan kebesaran,
sesungguhnya ia bersama malaikat kiramin bararah, As-Syaikhan
meriwayatkan dari ‘Aisyah r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w:
“Mereka yang membaca al-Qur’an dan ia mahir dalam bacaannya
adalah bersama malaikat kiramin bararah dan mereka yang membaca al
Qur’an dan ia gagap dalam bacaannya dan penuh kesusahan baginya dua
ganjaran pahala.”
Memadailah bagi al-Qur’an pahala dan ganjaran bagi setiap huruf
yang dibaca terdapat sepuluh ganjaran kebaikan. Tirmizi meriwayatkan
bahawa Ibn Masud r.a berkata: Rasulullah bersabda:
“Sesiapa yang membaca satu huruf dan al-Qur’an maka baginya satu
kebaikan dan kebaikan tersebut adalah bersamaan dengan sepuluh. Aku
tidak mengatakan yang ‘Alif, lam, mim’ itu satu huruf, tetapi alif satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf.”
Kadar bacaan harian berbeza menurut keadaan dan batasan
tanggungan setiap akh pendakwah. Yang penting ialah tidak berlalu satu hari
bagi seorang al-akh tanpa beliau membaca sedikit pun al-Qur’an.
Di sini dipaparkan kadar bacaan harjan al-Qur’an yang diamalkan oleh
salafus salih seperti apa yang dirakamkan di dalam kitab ma’thurat yang
ditulis oleh Imam Al-Banna. Semoga para pendakwah akan mengama manamana
amalan yang termampu oleh mereka.
1. Masa yang paling pendek mengkhatam al Qur’an ialah tiga hari.
Adalah tidak disukai (makruh) seseorang Muslim mengkhatam al-
Qur’an kurang dari tiga hari, juga adalah makruh untuk mengkhatam
al- Qur’an lebih dari sebulan. Mereka menyatakan, sesungguhnya
mengkhatam al-Qur’an dalam masa kurang dari tiga hari dengan
suatu bacaan yang laju adalah suatu bacaan yang tidak memberikan
suatu kefahaman dan tadabbur (renungan), manakala mengkhatam al-
Qur’an lebih dari sebulan adalah merupakan perbuatan meninggalkan
al-Qur’an.11
Abu Daud, Tarmizi dan Ibn Majah meriwayatkan dari Abdullah bin
Amru bin Al-As r.a berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
11 Ulama’ salaf menentukan batas maksima ini supaya mereka tidak tergolong dalam
golongan yang berfirman oleh Allah s.w.t. sebagai telah meninggalkan al-Qur’an:
“Dan Rasulullah berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kaumku telah menjauhi al-
Quran.” (Al-Furqan: 30)
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
36
“Tidak akan faham seseorang yang membaca al-Qur’an dan
mengkhatamkannya kurang dari pada tiga hari.”
Kadar pertengahan dalam mengkhatamkan al-Qur’an ialah seminggu
sekali sekiranya mampu. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Amru
untuk mengkhatamkan al-Quran sekali seminggu sebagaimana yang
dinyatakan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Demikian juga para sahabat
r.a. lakukan seperti Osman bin Affan, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas’ud
dan Ubai bin Ka’ab.
Sekiranya seseorang Al-akh tidak mampu mengkhatamkan al-Qur’an
setiap minggu kerana kerja yang banyak, hendaklah mengkhatamkan al-
Qur’an mengikut kadar yang termampu olehnya asalkan tidak berlalu satu
harinya tanya beliau membaca al-Qur’an. Kepada Allah kita mohon
pertolongan dan ke pada-Nya kita memohon taufik.
Kedua — Mengiringi Nabi s.a.w dalam sirah (perjalanannya) yang harum.
Ini adalah kerana baginda merupakan contoh ikutan yang paling baik,
pimpinan yang salihah dan contoh teladan yang sempurna bagi semua
manusia di sepanjang zaman dan tempat. Benarlah firman Allah dalam surah
surah Al-Ahzab ayat 21.
“Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang
baik iaitu bagi mereka yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan
baik) han akhirat serta ia pula banyak menyebut dan mengingati Allah (dalam masa
susah dan senang).”
Para pendakwah merupakan manusia yang paling utama untuk
menjejaki kehidupan Nabi s.a.w di setiap sudut keagungannya, sama ada
yang berkaitan dengan ibadah dan kezuhudannya atau yang bersangkutan
dengan sifat tawaduk dan sabarnya atau yang khusus dengan kekuatan dan
keberaniannya juga yang berhubungan dengan politik dan keteguhan
baginda di atas prinsip.
Perkara mencontohi nabi yang paling jelas ialah bagaimana baginda
menghimpunkan agama dan dunia, ibadah dan kehidupan, pembersihan
(jiwa) dan jihad. Tegasnya baginda tidak mengabaikan suatu sudut pun dari
ini.
Ustaz Abd. Rahman Azam menyatakan dalam kitabnya (Batd lu Ab
Thal) muka surat 48: “Sesungguhnya perkara yang menjadi tumpuan
pengamatan kita tentang kehidupan baginda s.a.w ialah himpunan sesuatu
yang nampaknya asing iaitu himpunan (jalinan) antara ibadahnya yang
mencapai setinggi martabat dan pelaksanaannya terhadap urusan keduniaan,
hal ehwal dakwah dan perancangan jihad. Baginda merupakan jurucakap
umat, mentadbir negara yang masih muda di muka alam, menghubungi dan
mendakwah negara negara lain, menerima utusan (duta) dan memuliakan
mereka, melancarkan pasukan tentera dan memimpin mereka, berdebat
dengan para ahli agama dan pemerintah sekelilingnya, memberikan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
37
dorongan untuk kemenangan, mengawasi dan kekalahan, mengujudkan
petugas-petugas, mengumpulkan harta-harta (rampasan perang) dan
membahagikannya seraya berkata: “Sekiranya aku tidak berlaku adil maka
siapakah lagi yang akan melakukannya,” bersegera mengajarkan manusia
dengan agama Allah: iaitu mentafsirkan wahyu yang umum, menerangkan
(menjelaskan) kesamaran, mencorakkan langkah kehidupan, mengeluarkan
hukum-hukum yang furuk daripada hukum-hukum yang asal,
mengembalikan apa yang tidak dikhabarkan Allah kepada apa yang
dikhabarkan kepadanya.
Dalam mengerjakan itu semua baginda sebenarnya melaksanakan
kerja harian yang merupakan tugas pahlawan dunia ini dan dalam kesibukan
tugas hariannya ternyata bahawa baginda merupakan seorang yang sentiasa
beribadat kepada Allah di malam dan siang dengan ibadat yang lebih agung
daripada mereka yang beribadat di biara-biara dan puncak-puncak gunung.
Keseluruhan ini adalah himpunan antara agama dan dunia, yang
dilaksanakan oleh pahlawan segala pahiawan yang juga merupakan contoh
teladan yang menjadi catatan sejarah kepada manusia.”
Pandangan sepintas lalu terhadap keseluruhan apa yang dilakukan
oleh Nabi s.a.w dalam menghimpunkan antara agama dan dunia, ibadah dan
kehidupan, maka sepatutnyalah bagi si pendakwah mencontohi corak ibadat
baginda serta memerhati kan bahawa baginda merupakan seorang yang
rnenghidupkan keseluruhan malam kecuali sedikit (untuk tidur) bahkan
baginda bertahajjud di malam hari sehinggakan bengkak-bengkak kakinya.
Hendaklah si pendakwah berusaha supaya menyempurnakan amalanamalan
sunat sambil bersikap sederhana dan hendaklah ia bersungguh
sungguh mengerjakan amalan-amalan sunat setakat mana kemampuannya.
Hendaklah ia mencontohi zuhud baginda dan perhatikan dengan
sepenuh perhatian bahawa baginda tidak pernah kenyang dengan memakan
roti gandum tiga hari berturut-turut sejak baginda di Madinah sehingga ia
wafat. Seandainya baginda inginkan kekenyangan baginda boleh
mendapatkannya.
Hendaklah si pendakwah menyempurnakan amalan-amalannya
sambil bersikap sederhana dan menjauhi kenikmatan dunia sekadar yang ia
mampu.
Teladanilah tawaduk rendah hati baginda, renungilah bahawa baginda
juga duduk di atas tanah, makan bersama khadam, menampung bajunya,
memakai sejenis kulit yang seumpama kasut, berkhidmat dalam kerja-kerja
keluarganya, menunaikan jemputan sama ada dari kalangan mereka yang
merdeka, khadam atau hanya seorang hamba perempuan dan duduk di mana
sahaja terdapat ruang kosong dalam majlis. Hendaklah si pendakwah
menyempurnakan amalan amalannya serta bersikap sederhana dan
merendahkan dirinya kepada orang-orang mukmin sekadar kemampuannya.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
38
Juga teladanilah sifat tidak pemarahnya, perhatikanlah kata-kata yang
ditujukannya kepada mereka yang menumpukan segala usaha untuk
menyakitinya, menghalaunya keluar dan tanah tumpah darahnya serta
berpakat untuk mem bunuhnya. “Wahai orang-orang Quraisy! Apakah yang
kamu sangka akan kulakukan ke atas kamu?” Mereka menjawab: “Engkau
adalah saudara yang mulia dan anak kepada seorang yang mulia.” Baginda
menjawab, “Pergilah, sesungguhnya kamu adalah bebas. “Hendaklah si
pendakwah menyempurnakan amalan-amalannya serta bersikap sederhana
dan memaafkan setakat kemampuannya.
Teladanilah juga keteguhannya berpegang kepada prinsip perjuangan,
renungilah keteguhannya yang begitu jarang dilihat, pada orang lain,
keberaniannya yang paling tinggi terhadap musyrikin Quraisy ketika mana
dikatakannya kepada bapa saudaranya kalimah yang kekal. “Demi Allah
wahai bapa saudaraku sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan
kananmu dan bulan di tangan kiriku semata-mata untuk kutinggalkan
urusan ini sekali-kali takkan kutinggalkan sehinggalah Allah memberikan
kemenangan atau aku binasa kerananya.” Hendaklah si pendakwah
menyempurnakan amalan-amalan serta bersikap sederhana dan hendaklah ia
berkata perkara yang benar sekadar kemampuannya.
Teladanilah kekuatan tubuh badan baginda dan lihatlah bagaimana
gagahnya baginda bergusti dengan Rukanah sebanyak tiga kali dan
bagaimana baginda memberikan tamparan kepada puak Ubai bin Khalaf di
peperangan Uhud dan bagaimana para sahabat meminta bantuannya untuk
menggali batu-batu yang keras di peperangan Khandak.
Hendaklah si pendakwah menyempurnakan amalan-amalannya serta
bersikap sederhana dan carilah setiap sesuatu yang memberikan kekuatan
kepada badan sekadar yang mampu.
Juga teladanilah keberaniannya yang tiada tandingannya dan lihatlah
kedudukannya yang agung di peperangan Hunain ketika mana dunia
menyaksikan keberaniannya ketika baginda berkata: Aku merupakan Nabi
yang tidak berdusta. Aku merupakan cucu Abdul Mutalib.
Hendaklah si pendakwah menyempurnakan amalan-amalannya serta
bersikap sederhana dan mengharungi segala kesusahan pertempuran yang
dahsyat dengan penuh keberanian sekadar kemam puannya.
Demikianlah ketika mana para pendakwah mengiringi Rasulullah
s.a.w dalam mendampingi sirah Rasulullah s.a.w, sirahnya yang suci dan sifat
sifatnya yang mulia. Berjalan bersamanya ketika mana baginda berjalan,
duduk bersamanya ketika mana baginda duduk, mendengar kelunakan
nasihatnya ketika baginda berkhutbah dan bercakap. Contohilah ketinggian
munajat baginda kepada tuhannya di kesunyian malam dan siangnya, juga
contohilah kepahlawanannya yang tiada tandingan di medan pertempuran
dan jihad. Ketika mana para pendakwah mendampingi (sirah) Nabi dengan
dampingan serta penghayatan yang sebegini mendalam dan mengiringi
(sirah) Rasulullah s.a.w ini di mana saja, lembutlah hatinya dengan
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
39
kejernihan jiwa baginda s.a.w, bersihlah diri (jiwa)nya dengan kebersihan
jiwa baginda dan nyatalah baginya jalan yang salih, serta tujuan matlamat
yang tertinggi di kehidupan ini dan bergeraklah beliau sedikit demi sedikit ke
arah kesempurnaan, kerohanian sehingga menjadi seorang insan yang waras,
mukmin yang bertakwa dan muslim yang matang.
Ketiga — Mendampingi dengan mereka yang terpilih yang merupakan
orang-orang yang mengenal Allah.
Tidak diragui lagi bahawa para pendakwah yang paling perlu untuk
mendampingi dengan mereka yang terpilih ini iaitu orang-orang yang
bertakwa dan merupakan mereka yang mengenali Allah. Ini adalah
didasarkan kepada dua sebab:
Pertama — kerana syarak menyuruh untuk mendampingi mereka.
Kedua — untuk berusaha mendapat ketakwaan, kerohanian dan
nasihat dan mereka.
Dalam pada itu suruhan syarak untuk mendampingi dan bersama
mereka ialah firman Allah:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan
hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar.” (At-Taubah: 119)
Juga sabda baginda (selawat dan salam ke atasnya) seperti mana yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Abu Said Al-Khudri r.a dan
Nabi s.a.w sabdanya:
“Janganlah kamu bersahabat melainkan dengan orang mukmin dan
janganlah makanan engkau dimakan melainkan oleh orang yang bertakwa.”
Juga apa yang dikatakan oleh sekumpulan salaf: “Sahabatilah mereka
yang memajukan engkau dengan keadaan mereka itu menunjukkan
(mengarahkan)mu kepada Allah dengan segala perkataan mereka.
Antara kelebihan persahabatan yang ikhlas dan kasih sayang yang
sebenar ialah sesungguhnya seseorang adalah bersama mereka yang ia kasihi
walaupun yang dikasihi lebih rendah ketakwaan, ilmu dan kedudukan.
Bahkan ia adalah bersamanya di dalam syurga insyaAllah. Ini adalah
berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh As-Syaikhan dari Abu Musa Al-
Asya’ari r.a bahawa nabi s.a.w bersabda:
“Seseorang itu adalah bersama orang yang ia kasihi.”
Dan dalam riwayat lain, dikatakan kepada baginda s.a.w tentang
seorang lelaki yang mengasihi satu kaum tetapi tidak mengiringi mereka?
Jawab baginda s.a.w: Seseorang itu adalah bersama orang yang ia kasihi.”
Mereka yang terpilih ini mempunyai beberapa ciri. Antaranya ialah:
— iltizam mereka terhadap suruhan syarak dengan niat yang ikhlas,
ketaatan yang sebenar dan amal yang berterusan.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
40
— tidak lahir di kalangan mereka sebarang maksiat, bidaah atau
perkara-perkara yang menyalahi syarak, kerana mereka merupakan yang
beriltizam serta bersih dan sifat-sifat ini.
— mengambil berat tentang keaiban mereka sendiri daripada keaiban
orang lain.
— menegakkan amar makruf dan nahi mungkar dengan kekuatan
iman dan keberanian diri.
— lahir pada mereka limpahan ketakwaan, cahaya keimanan di wajah
dan air muka mereka.
— mengambil berat tentang hal ehwal kaum muslimin dan
bersemangat untuk kepentingan mereka.
— menggerakkan yang benar untuk tanggungjawab dakwah dan
semangat yang ikhlas dalam permasalahan islah, jihad dan perubahan.
Apabila seorang pendakwah menemui penyeru-penyeru kebenaran,
pembimbing kebaikan dan pemimpin hidayah, keseluruhan inilah sifat-sifat
mereka.
Bersegeralah untuk bersahabat dengan mereka dan gabungilah mereka
serta hadirilah majlis mereka tanpa memandang rendah atau lebih kurang.
Dirahmati Allah kepada mereka yang berkata:
Pegangilah sekiranya engkau menemui orang orang yang mulia, maka
sesungguhnya mereka di dunia ini sedikit.
Hendaklah para pendakwah mengawasi diri mereka daripada terpaut
kepada golongan yang menyeru kepada keburukan yang melucutkan dari
diri mereka dan kadangkala dari pengikut-pengikut mereka syarak,
meninggalkan hukum-hukum Islam, dan mereka ini berjalan di jalan yang
kosong dan petunjuk syarak dan manhaj para salaf. Mereka ini merupakan
penyeru kepada bidaah, tidak menuju melainkan kepada kesesatan dan tidak
menyeru melainkan kepada kesesatan.
Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63.
“Oleh itu hendaklah mereka yang rnengingkari perintah -Nya beringat serta
berjaga -jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang
tidak terperi sakitnya.” (An-Nur:63)
Untuk meridapatkan takwa, rohani dan na sihat dan mereka:
Tidak diragui lagi apabila seorang pendakwah mendampingi mereka
yang merupakan contoh ahli takwa dan makrifah kepada Allah, maka
sesungguhnya beliau sedang mengusahakan dari mereka ketakwaan,
menimba dari hal ehwal mereka juga dan perkataan mereka yang tertentu
kerohanian bahkan mengambil dari mereka setiap apa yang bermanfaat sama
ada urusan agama, dunia dan akhirat. Bahkan juga adalah beliau berjalan
dikejernihan dengan suatu perjalanan yang pantas untuk mencapai
kematangan, kesempurnaan dan kemakrifahan kepada Allah sebagaimana
dikatakan: “Sahabat ialah pendorong, jangan katakan kepadaku: Siapakah
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
41
saya? Tetapi katakanlah (tanyalah) siapakah yang engkau sahabati? Engkau
akan tahu siapa saya!”
Ke arah inilah nabi s.a.w bersabda dalam hadis yang diriwayatkan
oleh ibn Hibban:
“Seseorang itu adalah mengikut cara hidup sahabatnya oleh itu
telitilah kamu terhadap orang yang kamu sahabati.”
Apa yang telah dimaklumi secara jelas bahawa sahabat yang baik
mendorong ke arah kebaikan dan petunjuk manakala sahabat yang jahat
mendorong ke arah kejahatan dan kesesatan. Dirahmati Allah mereka yang
berkata:
Atas seseorang itu janganlah bertanya (suatu yang lain) tetapi tanyalah
(tentang) sahabatnya. Maka tiap-tiap sahabat dengan sahabatnyalah ia
berpandu.
Betapa telah kita dengari tentang pemuda yang terdahulu menjalani
jalan dakwah kepada Allah, mereka ini mendampingi orang-orang baik yang
merupakan ahli takwa dan makrifah dengan Allah.
Pemuda ini mendapat (dan golongan ini) apa yang mengangkat diri
mereka ke tingkat keimanan, akhlak, keperibadian dan dakwah yang tinggi.
Mereka muncul dalam masa yang singkat sebagai pemuda mursyid dan
pendakwah yang menjadi contoh seperti As-Syahid Sayyid Qutb, Al-marhum
Hassan Al-Hudhaibi, As-syahid Abd Qadir ‘Audah, As-syahid Muhammad
Farghali, As-syahid Kamal As-Sananiri dan puluhan mereka yang lain yang
merupakan keluaran dari Madrasah Al-Imam As-syahid Hassan Al-Banna
Sesungguhnya bagi mereka ini akan menjadi peringatan dan ikutan (qudwah)
yang berkekalan kepada generasi berikutnya.
Begitu juga dengan Al-Marhum Syeikh Mustafa As-siba’i pengasas
yang pertama bagi gerakan Islam di Syria yang mana beliau telah melatih
ratusan belia mukmin yang sedar lalu mereka ini dengan berkat kelebihan
mendampingi beliau telah menjadi pelita-peljta hidayah dan pemimpinpemimpin
islah. Di kalangan mereka ini ada yang telah menunaikan janji
mereka (syahid) dan yang masih menunggu (untuk syahid) dan mereka ini
tidaklah sekali-kali mengingkari janji-janji mereka.
Kita juga tidak melupakan madrasah As-syeikh yang dihormati Abul
Ala Al-Maududi, pendakwah agung As-syeikh Abdul Hassan An-Nadawi
dan puluhan mereka yang lain yang merupakan tumpuan pendakwah, para
ulama’ dan pemuda untuk mencapai ketakwaan, keilmuan dan kerohanian,
mengikat diri merëka dengan dakwah, bersemangat untuk Islam dan jihad
untuk meninggikan kalimah Allah. Sepastinyalah mereka ini kekal dalam
sejarah kemanusiaan, sebagai panji-panji, petunjuk kepada mereka yang
berjalan, persiapan untuk jihad, sebagai sinar yang bercahaya di lautan
kegelapan. Betapa perlu kepada para pendakwah untuk bersahabat dan
mendampingi mereka yang merupakan contoh teladan dari barisan hidayat,
pimpinan yang mengarahkan ke suatu jalan yang menyampaikan kepada
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
42
martabat-martabat kerohanian, keikhlasan dan amal di jalan Allah. Dalam
pada itu juga agar para pendakwah dapat mengorakkan langkah berjalan di
jalan yang telah dilalui oleh mereka ini menjejaki jejak dakwah mereka
seterusnya melalui sejarah, tarbiyyah ruhiyyah (kejiwaan) dan islah yang
telah mereka olahkan. Tidak berlaku semua ini melainkan dengan kekuatan
Allah.
Mereka itu adalah bapa-bapaku, datangkanlah kepadaku golongan
seperti mereka. Bila mana kita (para pendakwah) sedang menjalankan
dakwah kepada manusia ramai.
Keempat — Sentiasa mengingati Allah di setiap ketika dan keadaan.
Ini adalah merupakan penintah Allah s.w.t dan terdapat begitu banyak
ayat-ayat al-Qur’an dan al-hadis mengenainya. Antaranya ialah:
“Lantaran itu, ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku ingat kepada kamu: dan
hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku, dan janganlah kamu lupakan budi-Ku.”
(Al-Baqarah: 152)
“Hai orang-orang yang beriman,! Ingatlah akan Allah ingatan yang banyak;
Dan beribadatlah kepada-Nya (pada waktu) pagi dan petang.” (Al -Ahzab :41-42)
“Lantas apabila kamu telah selesaikan sembahyang itu, maka hendaklah kamu
ingat kepada Allah sambil berdiri dan sambil duduk, dan sambil (berbaring) atas
rusuk-rus uk kamu. Tetapi apabila kamu teluh tenteram, maka hendaklah kamu
dirikan sembahyang (seperti biasa), kerana sesungguhnya sembahyang itu adalah atas
Mu ‘minin satu kewajiban yang ditentukan waktunya.” (An-Nisa’ :103)
Dan antara hadis-hadis mengenainya:
“Perumparnaan mereka yang mengingati Tuhannya dengan yang
tidak megingati ialah seperti mereka yang hidup dan yang mati.”
(Riwayat al-Bukhari)
“Allah akan membangkitkan beberapa kaum pada hari kiamat yang
mana di wajah-wajah mereka terdapat cahaya. Mereka ini berada di atas
mimbar-mimbar yang dibuat dan mutiara, manusia-manusia yang lain
merasa iri hati kepada mereka, mereka ini bukanlah para anbiya’ juga
bukanlah para syuhada’, lalu bangkitlah seorang badwi (beliau berdiri di atas
lututnya) bertanyakan Rasulullah s.a.w.: “Wahai Rasulullah sifatkanlah
mereka semoga kami dapat mengenali mereka.” Jawab baginda: “Mereka itu
merupakan orang orang yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain
semata-mata kerana Allah dan mereka itu adalah dari puak-puak yang
berlainan, juga negeri yang berlainan. Mereka itu berkumpul untuk
mengingati Allah.”
(Riwayat at-Tabrani)
Dan dalam suatu hadis Qudsi:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
43
“Aku berada di sisi hambaku yang bersangka baik terhadapku. Aku
bersamanya ketika mana ia mengingatiku. Sesungguhnya jika ia
mengingatiku di dalam dirinya maka aku mengingatinya dalam diriku.
Barangsiapa yang mengingatiku (berzikir) dalam perkumpulan yang ramai,
maka aku akan menyebutnya di dalam perkumpulan yang lebih baik
daripada mereka. Jika sekiranya ia menghampiri sejengkal maka aku akan
menghampirinya sehasta, dan jika ia menghampiriku sehasta maka aku akan
menghampininya sedepa, dan jika sekiranya ia mendatangi kepadaku dengan
berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari.
(Riwayat Syaikhan)
Pengertian zikir — ertinya merasakan kebesaran serta keagungan
Allah di setiap keadaan sama ada perasaan ini di pemikiran, hati, lidah,
perbuatan dan ianya meliputi seluruh tindakan, tilawah (pembacaan), ibadah
dan ilmu. Inilah pengertian zikir yang begitu banyak diterangkan oleh al-
Qur’anul Karim oleh baginda Rasulullah s.a.w.
Zikir dengan pengertian pemikiran. Inilah apa yang dinyatakan oleh
al-Qur’an di dalam an-Nur, ayat 37.
“Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan (jual beli) daripada
menyebut serta mengiingati Allah dan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat,
mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.”
Merasakan kebesaran serta keagungan Allah serta muraqabah
kepadanya berterusan sehingga dalam urusan perniagaan.
Merasakan kebesaran Allah di hati. Ini dinyatakan oleh firman Allah di
dalam surah ar-Ra’du, ayat 28.
“Orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan
mengingati Allah. Ketahuilahi dengan mengingati Allahi itu tenang, tenteramlah
hati mereka.”
Merasakan kebesaran Allah dengan begitu mantap di hati dan
menguasainya di dalam diri menjadikan seseorang mukmin itu akan dapat
merasai kemanisan iman dan ketenangannya di dalam pelusuk dirinya.
Zikir (maknanya) di lidah. Termasuk di dalam pengertian zikir di lidah
ini ialah setiap ayat dan hadis yang memerintahkan setiap mukmin
mengingati Allah. Ini adalah kerana mengingati Allah (zikir dengan lidah)
ialah yang pertama-tamanya dimaksudkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis
tersebut. Ini dikuatkan lagi dengan hadis Abu Hurairah seperti yang
diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Ibn Hibban dari Rasulullah s.a.w bahawa
baginda bersabda:
“Sesungguhnya Allah azza wajjala berfirman: aku bersama hambaku
apabila ia mengingatiku dan bergerak kedua bibirnya (menyebut ku).”
Dan dalam riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Bisr bahawa seorang
lelaki bertanya:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
44
“Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam begitu banyak untuk aku
laksanakan. Sabda baginda: “Hendaklah kamu (lidahmu) sentiasa basah
dengan menyebut Allah.”
Termasuk juga dalam pengertian zikir pada lidah: Setiap doa dan
riwayat yang sahih dari Nabi atau para sahabat atau salaf as-salih sama ada
yang berkaitan dengan doa di waktu pagi dan petang, doa makanan dan
kekenyangan, atau doa musafir dan bermukim, doa masuk dan keluar, doa
tidur dan jaga, doa tahajjud dan melihat pandangan alam. Termasuk juga
dalam zikir ini ialah istighfar rabbani yang disebutkan oleh al-Qur’an dan
diriwayatkan oleh Nabi s.a.w. 1
Zikir dalam perbuatan .yang meliputi tilawah:
Firman Allah dalam surah al-Hajr, ayat 9.
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan “al-zikr” dan kamilah yang
menjaganya.”
Yang dimaksudkan dengan al-zikir dalam ayat di atas ialah al-Qur’an
al-Karim. Zikir dalam perbuatan yang meliputi ibadah. Firman Allah dalam
surah al-Jumuah, ayat 9.
“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu diseru menunaikan
sembahyang pada hari Jumaat maka bersegeralah mengingatiAllah.”
Yang dimaksudkan dengan mengingati dalam ayat di atas ialah
sembahyang Jumaat.
Zikir pada perbuatan yang meliputi ilmu. Firman Allah dalam surah
al-Anbiya’, ayat 7.
“Maka tanyalah ahli al-zikr sekiranya kamu tidak mengetahui.”
Yang dimaksudkan dengan ahli al-zikr ialah para alim ulama’.
Ketahuilah saudaraku pendakwah, sesungguhnya zikir tidak terbatas
kepada satu-satu keadaan, juga tidak khusus kepada jalan-jalan yang
tertentu, bahkan ianya meliputi keseluruhan perkara yang telah disebut dan
dinyatakan sebelum ini iaitu zikir pada pemikiran, hati, lidah dan perbuatan.
Bersungguh-sungguh saudaraku pendakwah untuk sentiasa
mengingati Allah. Semoga dengan ini diri engkau akan meningkat ke
setinggi-tinggi martabat kerohanian dan engkau akan mencapai semuliamulia
munajat ke hadrat Ilahi. Semoga dengan ini engkau akan merupakan
muslim yang sentiasa beribadat sentiasa mengingatj Allah, tenang serta
khusyu’, juga tidak dicemari dengan sebarang maksiat, tidak digelumangi
dengan keburukan. Inilah demi tuhan, matlamat ketakwaan, kebaikan dan
akhlak yang mulia.
Kelima — Tangisannya ketika bersendirian kerana takutkan Allah
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
45
Tidak diragui lagi seorang pendakwah ketika mana beliau bersendirjan
menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengingati segala dosa
yang telah dilakukannya, berfikir tentang azab neraka jahanam dan
keadaannya, mengingati akhirat dan kedahsyatannya, mengingati kematian
dan rentetan peristiwa selepasnya, menghisab segala amalan yang
dikerjakannya dan membandingkannya dengan amalan orang yang
terdahulu, lalu gementarlah hatinya, menggeletar dan menangislah matanya.
Setelah itu, ia kembali menghadap Tuhannya dengan penuh taubat, istighfar,
mengingatinya dan memelihara segala hukum hakamnya, mematuhi segala
suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Bahkan beliau ada lah
merupakan orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, menerima
segala ketaatan dan tunduk kepada tuhan semesta alam.
Ketahuilah saudaraku pendakwah, sesungguhnya tangisan itu adalah
merupakan natijah dari ketakutan. Ketakutan apa? Itulah ketakutan menemui
kematian sebelum bertaubat, ketakutan dan istidraj (pengurniaan) nikmatnikmat
yang membawa kepada su’ul khatimah (mati dalam kekufuran),
ketakutan dari sakaratul maut dan cabutan nyawa, ketakutan kepada soalansoalan
dua orang malaikat dan azab kubur, ketakutan pada hari penghisaban
dan lintasan titian sirat, ketakutan kepada neraka dan kedahsyatannya juga
takut kepada pengharaman syurga dan segala nikmatnya.
Dan yang paling penting dari semua yang di atas ialah ketakutan riak
ketika beribadah, ujub ketika kaya, munafik ketika bergaul, takabbur ketika
berhias dan lalai ketika berhadapan dengan nikmat-nikmat keduniaan.
Begitulah seterusnya takutkan kepada semua penyakit-penyakit hati dan
keburukan diri. Orang yang paling takut ialah orang yang paling mengenali
diri mereka dan Tuhan mereka. Inilah apa yang disabdakan oleh junjungan
Nabi s.a.w sebagaimana yang terdapat di dalam hadis sahih:
“Aku merupakan orang yang paling mengenali Allah dan takut
kepada-Nya.”
Firman Allah dalam surah al-Fatir ayat, 28.
“Sesungguhnya orang-orang yang takutkan Allah adalah merupakan hambahambanya
yang ulama’ (mengetahuinya).”
Apabila seseorang manusia itu mengenali dirinya dan takutkan
Tuhannya, sudah tentu dirinya dikuasai ketakutan dan bersemaraklah di
dalam hatinya, tampaklah kesan (ketakutan itu) di dalam tindakannya,
merubah kelakuannya, bergementarlah anggotanya dan menangislah
matanya. Tiada yang mendorongnya melainkan untuk muraqabah kepada
Allah, menghisab dirinya, bermujahadah menentang syaitan dan tiada suatu
yang penting baginya melainkan untuk bertakwa kepada Allah di dalam
semua tindakannya. Justerü itu baiklah keadaannya, luruslah amalannya lalu
bergeraklah beliau ke arah kesempurnaan dan sampailah beliau ke setinggitinggi
martabat rohani.
Untukmu saudaraku pendakwah, fadilat kelebihan tangisan kerana
takutkan Allah:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
46
1. Mereka ini berada di bawah naungan lindungan Allah pada hari
kiamat. As-Syaikhan meriwayatkan:
“Tujuh golongan dilindungi Allah di bawah lindungannya di hari
yang tiada sebarang pelindung melainkan lindungannya. (Salah satu darinya
ialah) ) seorang yang mengingati Allah di kala keseorangan lalu mengalirlah
air matanya.
2. Mereka ini aman dari azab Allah. Tarmizi riwayatkan dari ibnu
Abbas katanya:
“Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Dua jenis mata yang tidak disentuh oleh api neraka; mata yang
menangis kerana takutkan Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah.”
3. Mereka ini mendapat lindungan Ilahi. Tarmizi meriwayatkan dari
Abu Umamah dari Nabi s.a.w:
“Tiada sesuatu yang dikasihi Allah lebih dari dua wangian dan dua
kesan: Wangian air mata yang mengalir kerana takutkan Allah dan wangian
yang berupa darah yang mengalir dalam perjuangan di jalan Allah, ada pun
dua kesan ialah kesan di dalam berjuang di jalan Allah dan kesan dalam
menunaikan kewajipan dan kewajipan-kewajipan kepada Allah (iaitu
sembahyang berjamaah).
4. Mereka dalam limpahan keampunan Allah. Ibn Hibban dan Al-
Baihaqi meriwayatkan dari Al-Abbas bin Abd. Muttalib r.a berkata:
Sabda Rasulullah s.a.w: “Apabila gementar seorang hamba kerana
takutkan Allah berguguranlah segala dosa-dosanya sebagaimana berguguran
dedaun dari pokok yang kekeringan.”
Sekiranya kita menggali dari sirah nabawi s.a.w, juga dalam
kehidupan para sahabat dan para salaf, kita akan dapat menyaksikan
gambaran yang benar, contoh teladan yang baik dalam ketundukan mereka
kepada Allah, tangisan mereka kerana takutkan Allah dan kesedaran mereka
terhadap keagungan dan kekuatan Allah.
Untuk kalian beberapa gambaran contoh teladan:
1. As-Syaikhan meriwayatkan dari Ibn Mas’ud r.a berkata: Rasulullah
telah bersabda kepadaku:
“Bacakanlah untukku Al-Quran.” Aku ber kata, “Apakah aku
bacakan untukmu al Qur’an sedangkan kepada engkau ia
diturunkan?” Sabda baginda: “Aku suka mendengarnya dari orang
lain.” Lalu aku bacakan untuknya surah an-Nisa’ sehingga sampai
kepada ayat, (dalam surah al-Nisa’: 41)
“Maka bagaimanakah keadaannya nanti apabila kami
mendatangkan seorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi. atas mereka ini
(sebagai saksi umatmu).”
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
47
Sabda baginda: “Cukup sekadar ini. Aku memandang ke
arahnya dan aku lihat kedua pipinya dibasahi oleh air mata!”
2. Muslim meriwayatkan dari Anas katanya: Berkatalah Abu Bakr
kepada Umar r.a selepas kewafatan Rasulullah: “Ayuh kita menziarahi
Umm Aiman sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah.” Apabila
sampai keduanya mereka melihat Umm Aiman sedang menangis.
Kedua-duanya bertanya: “Apakah yang engkau tangiskan? “Tidakkah
engkau tahu apa yang terbaik di sisi Allah untuk Rasulullah s.a.w.”
Umm Aiman menjawab: “Sesungguhnya aku tahu apa yang
terbaik di sisi Allah untuk Rasulullah s.a.w tetapi aku menangis kerana
wahyu telah terhenti dari langit. Keduanya merasa terharu lalu turut
menangis bersama Umm Aiman.
3. Bukhari meriwayatkan bahawa Abd Rahman Bin Auf telah
dihidangkan dengan makanan dan beliau berpuasa, lalu beliau
berkata: Mus’ab telah terbunuh dan beliau merupakan seorang yang
lebih baik dariku, dan tidak di dapati untuknya bahan untuk
mengkafankannya melainkan sehelai selimut yang mana sekiranya
ditutupi kepalanya akan terbukalah kakinya dan begitulah sebaliknya.
Tersedia di hadapan kita kesenangan dunia yang menakutkan kita
sekiranya amal kebaikan kita ketinggalan didahuluinya.” Beliau
menangis sehingga lupakan makanannya!
4. Baihaqi dan al-Asbahani meriwayatkan dari Anas katanya
Rasulullah membaca ayat”
“Bahan bakarannya ialah manusia dan batu.” (at-Tahrim: 6)
Baginda bersabda:
“Api dinyalakan (dibakar) seribu tahun sehingga merah
menyala, kemudian seribu tahun lagi sehingga putih, dan seribu tahun
lagi sehingga hitam legam. Ianya hitam yang begitu hitam dan tidak
mungkin hilang kerana kedahsyatannya.
Anas berkata:
Dan di hadapan baginda ada seorang lelaki dari Habsyah, lelaki
tersebut menangis. Lalu turun malaikat Jibril a.s lantas berkata:
“Siapakah yang menangis itu? Jawab baginda:
“Lelaki dari Habsyah dan aku mendoakan baginya kebaikan.”
Jibril berkata: “Maka sesungguhnya Allah berfirman: Demi
kekuasanku dan ketinggianku di atas Arasy, tidak menangis satu mata
di dunia kerana takutkan aku melainkan akan aku banyakkan ketawa
untuknya di syurga.”
5. Ibn Abi Dunya meriwayatkan (hadis mauquf) dari Abdullah bin
Amru katanya:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
48
“Sekiranya seorang ahli neraka dikeluarkan ke dunia nescaya akan
mati seluruh penghuninya akibat kedahsyatan rupa dan baunya.” Kemudian
Abdullah menangis tersedu-sedu.
Lantaran ini berusahalah saudaraku, pendakwah, untuk bersendirian
di suatu ketika yang mana hanya engkau dan Tuhan engkau sahaja,
seterusnya mengingati kematian dan apa yang berlaku selepasnya,
merenungi hari akhirat dan kedahsyatannya, juga menghisab diri sendiri dan
menanyakannya: apakah yang telah engkau sediakan untuk hari yang
dijanjikan ini? Semoga dirimu akan diresapi ketakutan yang akan mendorong
dirimu untuk menangis. Sehingga engkau menjadi kalangan yang mendapat
lindungan Arasy Allah pada hari yang amat menakutkan dan semoga engkau
tergolong di kalangan mereka yang mendapat keampunan Allah di hari yang
tiada berguna sebarang harta dan anak pinak, juga semoga engkau tergolong
di kalangan mereka yang dilimpahi kasih Ilahi di dunia dan akhirat.
Seterusnya engkau tergolong di kalangan mereka yang bergerak ke arah
kesempurnaan, meninggi di tingkat kerohanian dan sampai ke tingkat para
siddiqin, para syuhada’ dan para salihin dan sebaik-baik mereka yang dibuat
teman.
Keenam — Galakan supaya berbekal dengan sentiasa mengerjakan
ibadat-ibadat sunat
Antara perkara-perkara yang boleh menghampirkan seseorang hamba
kepada Allah, dan menjadikannya berada dalam suatu kedudukan di mana ia
dicintai dan diredai Allah serta dapat meningkatkan.tarafnya ke peringkat
para Siddiqin al Abrar ialah penjagaannya yang berkekalan ke atas ibadatibadat
sunat ketika mana setiap kali terluang kepadanya kelapangankelapangan
sama ada di waktu malam atau siang hari.
Maka marilah kita mendengar kepada apa yang telah dijelaskan oleh
syarak tentang kelebihan ibadat sunat serta balasan-balasannya bagi orang
yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Firman Allah s.w.t dalam
surah al-Isra’ ayat 79 yang berbunyi:
“Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai
suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke
tempat yang terpuji.
Riwayat Syaikhan, daripada Nabi s.a.w bersabda:
“Dan barangsiapa yang menghampiri kepada ku sebanyak sejengkal
maka aku akan menghampiri kepadanya sebanyak sehasta, dan barangsiapa
yang menghampiriku sehasta, maka aku akan menghampiri kepadanya
sedepa, dan apabila hamba itu datang kepadaku dengan berjalan maka aku
akan datang kepadanya dengan berlari.”
Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
49
“Dan akan sentiasalah hambaku menghampiriku dengan ibadat sunat
sehingga aku kasih kepadanya.”
Muslim meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w bersabda:
“Sesiapa daripada hamba muslim yang mengerjakan sembahyang
sunat tiap-tiap hari sebanyak dua belas rakaat selain daripada sembahyang
fardu maka akan dibina kepadanya sebuah mahligai di syurga.”
Maksud ibadat sunat ialah: Ibadat-ibadat sunat selain daripada fardu
sama ada di dalam ibadat sembahyang, puasa, sedekah ataupun haji.
Tidak keberatanlah bagi saya untuk membentangkan kepada engkau,
wahai saudaraku para pendakwah beberapa contoh daripada ibadat sunat
sama ada di dalam sembahyang, puasa, sedekah dan haji, memandangkan
kepada peri pentingya ibadat-ibadat ini di dalam keseluruhan amal ketaatan
terhadap Allah s.w.t. Semoga engkau akan mendapat kesan dan faedahnya
bagi diri engkau dan seterusnya engkau akan bangun melaksanakannya
ketika mana engkau terdedah kepada kelapangan-kelapangan daripada
waktu engkau.
1. SEMBAHYANG-SEMBAHYANG SUNAT
1.1. SunatDhuha
Muslim meriwayatkan daripada Abi Zar r.a bahawa Rasulullah s.a.w.
bersabda:
“Pada tiap-tiap pagi ada kewajipan ke atas setiap orang perseorangan
(individu) untuk bersedekah, dan cukuplah menggantikan semuanya dengan
mengerjakan dua rakaat sunat Dhuha.”
Muslim meriwayatkan daripada ‘Aisyah r.a telah berkata:
“Adalah Rasulullah s.a.w mengerjakan sembahyang sunat Dhuha
sebanyak empat rakaat dan ditambah mengikut yang dikehendakinya.
Riwayat Muslim daripada Ummu Hani’ pula, bahawasanya Nabi s.a.w
mengerjakannya sebanyak lapan rakaat.
Maka kita dapat simpulkan daripada tiga riwayat di atas bahawasanya
sekurang-kurangnya sembahyang sunat Dhuha itu ialah dua rakaat, per
tengahannya ialah empat dan yang sebanyak-banyaknya ialah lapan, maka
pilihlah sembahyang sunat tersebut mengikut apa yang dikehendaki. Waktu
Dhuha ini bermula selepas matahari naik setengah jam hinggalah lebih
kurang sejam sebelum Zuhur.
1.2. Sembahyang sunat al-Awwabin.
Iaitu sebanyak enam rakaat selepas daripada sembahyang maghrib,
sebagaimana riwayat ibnu Majah daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya
Nabi s.a.w bersabda:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
50
“Barangsiapa yang sembahyang (sunat) selepas maghrib sebanyak
enam rakaat dan ia tidak bercakap di antaranya dengan kejahatan, maka
Kami (Allah) akan mengganjarkan baginya dengan ibadat selama 12 tahun.
1.3. Dua rakaat sunat Tahiyyatul Masjid.
Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawasanya Rasulullah
s.a.w telah bersabda:
“Jika salah seorang daripada kamu memasuki masjid, maka janganlah
kamu duduk sehingga kamu mengerjakan dua rakaat sembahyang sunat.
1.4. Dua rakaat sunat Wuduk.
Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah berkata: “Bersabda
Rasulullah s.a.w kepada Bilal r.a:
“Hai Bilal, ceritakanlah kepadaku amal perbuatan apakah yang telah
engkau lakukan yang baik sekali di dalam Islam, kerana aku telah mendengar
suara tapak kaki engkau di syurga?” Jawab Bilal: “Tiada satu amal yang
sangat saya harapkan di dalam Islam, selain dari jika aku selesai ber wuduk
baik di waktu malam atau siang, maka aku mengerjakan sembahyang
mengikut kemampuan ku.”
1.5. Sembahyang malam.
Tarmizi meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawasanya Nabi
s.a.w telah bersabda:
“Sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah
sembahyang malam.”
Imam Tarmizi meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa
Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Berpegang teguhlah kepada sembahyang malam kerana ia adalah
kebiasaan orang-orang salih dan ia mendekatimu kepada Tuhanmu,
menghapuskan dosa-dosa kecil dan mencegah daripada perbuatan dosa.”
Tarmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Salam r.a daripada Nabi
s.a.w bersabda:
“Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan
dan sembahyang di malam hari, di waktu manusia sedang tidur, supaya
kamu masuk syurga dengan selamat.”
Bilangan yang paling sedikit bagi sembahyang malam ialah sebanyak
dua rakaat dan yang paling afdal ialah lapan rakaat namun tidak dihadkan
bilangan yang paling banyak. Ia merupakan sembahyang sunat yang paling
afdal kerana ia lebih mendekatkan diri kepada rasa ikhlas dan menjauhkan
daripada riak.
1.6. Sembahyang Tarawih.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
51
Sembahyang ini dikerjakan sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam
(selepas setiap dua rakaat) setiap malam di sepanjang bulan Ramadan —
secara berjemaah selepas menunaikan sembahyang Isyak.
Al-Baihaqi meriwayatkan daripada As- Sa’ib bin Yazid r.a berkata:
“Mereka telah mendirikan (sembahyang tarawih) pada zaman pemerintahan
Umar A1-Khattab r.a sebanyak 20 rakaat di bulan Ramadan, mereka berdiri
dengan khusyu’, sehingga terpaksa bersandar kepada tongkat-tongkat
mereka kerana terlalu lama berdiri pada zaman pemerintahan Uthman bin
Affan. (Riwayat Baihaqi)
As-Syaikhan meriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a berkata: “Aku
telah sembahyang bersama Rasulullah s.a.w dua rakaat sebelum zuhur, dua
rakaat selepasnya, dua rakaat sesudah Jumaat, dua rakaat sesudah Maghrib
dan dua rakaat sesudah Isyak.”
Bukhari meriwayatkan daripada ‘Aisyah r.a bahawasanya Nabi s.a.w
tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat
sebelum subuh.
As-Syaikhan meriwayatkan daripada Abdullah bin Mughaffal r.a
berkata: “Bersabda Rasulullah s.a.w:
Di antara dua azan ada sembahyang sunat, di antara dua azan ada
sembahyang yang sunat, di antara dua azan ada sembahyang sunat.”
Apa yang dimaksudkan dengan dua azan dalam hadis ini ialah azan
dan iqamah dan yang dimaksudkan dengan sembahyang sunat ialah
sembahyang sunat rawatib.
B. PUASA SUNAT
Dasar dalam membicarakan tentang kelebihan puasa sunat ini ialah
apa yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Said al-Khudri r.a
daripada Nabi s.a.w bersabda:
“Tiada seorangpun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali
Allah akan menjauhkan wajahnya dengan hari itu daripada neraka tujuh
puluh kharif.” (Muslim)
Puasa sunat itu mempunyai beberapa bahagian iaitu:
1. Puasa hari ‘Arafah.
Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawasanya Nabi s.a.w
bersabda:
“Puasa pada hari ‘Arafah akan dikira oleh Allah s.w.t sebagai penebus
dosa bagi tahun yang sebelumnya dan juga tahun selepasnya.”
2. Puasa pada hari ‘Asyura’ dan hari yang kesembilan dan hari yang
kesepuluh daripada bulan Muharram.
Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah:
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
52
“Puasa pada hari Asyura’ dikira oleh Allah s.w.t sebagai penebus dosa
bagi tahun yang sebelumnya dan tahun yang selepasnya.”
Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w telah bersabda yang
bermaksud:
“Puasalah kamu pada hari ‘Asyura’ dan berlainanlah kamu daripada
kaum Yahudi, puasalah pada hari sebelumnya atau hari selepasnya.”
Berdasarkan riwayat-riwayat ini sah bagi orang yang berpuasa pada
hari ‘Asyura’ itu berpuasa pada hari yang kesembilan atau hari yang
kesebelas supaya berbeza daripada orang-orang Yahudi.
3. Puasa enam hari bulan Syawal.
Muslim meriwayatkan daripada Abi Ayub al-Ansari r.a bahawasanya
Nabi s.a.w bersabda:
“Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian diikuti
dengan enam hari daripada Syawal, maka dia dikira sebagai orang yang telah
berpuasa sepanjang masa (setahun).
4. Puasa hari Al—Baidh.
Tarmizi meriwayatkan daripada Abi Zar r.a berkata: Rasulullah s.a.w
bersabda:
“Jika engkau puasa tiga hari dalam sebulan maka puasalah pada
tarikh 13, 14 dan 15 daripada bulan itu.
Bulan yang dikehendaki di sini ialah bulan qamariah. Dinamakan hari
A1-baidh (hari putih) kerana bulan pada hari-hari ini sangat bercahaya dan
terang (putih).
5. Puasa hari Isnin dan Khamis.
Muslim meriwayatkan bahawa Nabi s.a.w telah berpuasa pada dua
hari yang tersebut, lalu ditanyakan tentang itu kepada baginda s.a.w, baginda
bersabda.
“Asal perbuatan itu diperiksa pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis,
maka aku suka diperiksa amalku sedang (ketika) aku berpuasa.
6. Puasa sehari dan berbuka sehari.
Iaitu puasa Nabi Daud a.s, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh
Bukhari daripada Abdullah bin Umar r.a bahawasanya Nabi s.a.w bersabda:
“Hendaklah kamu berpuasa sehari dan berbuka sehari, maka itu
adalah merupakan puasa Nabi Daud a.s di mana ianya merupakan seafdalafdal
puasa.”
Selain daripada itu para pendakwah juga boleh berpuasa pada harihari
dan bulan-bulan yang ditetapkan puasanya oleh Sunnah Nabawiyyah.
Puasa merupakan ibadat yang dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat
ikhlas dan menjauhkan dirinya daripada riak kerana orang yang berpuasa
sunat tidak diketahui puasanya itu kecuali Allah sahaja. Dan Allah s.w.t
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
53
sahajalah yang akan memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang
berpuasa dengan balasan yang sepatutnya daripada balasan-balasan pahala.
C. SEDEKAH SUNAT
Ianya merupakan amalan sunat yang memberi keuntungan kepada
tuannya dengan balasan pahala yang besar yang tidak diketahui nilaiannya
kecuali Allah sahaja. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 261.
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah
melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha
Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
Sedekah itu akan diganti dan diberkati serta dilimpahi oleh Allah s.w.t
dengan kelebihan-Nya, disebabkan pengorbanan dan jasanya. Firman Allah
s.w.t dalam surah Saba’, ayat 29:
Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.”
As-Syaikhan meriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a, Rasulullah
s.a.w bersabda:
“Tidak ada satu haripun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali
bersamanya dua orang malaikat yang turun dan berkata salah seorang
daripadanya, “Ya Allah kurniakanlah kepadanya gantian apa yang telah
disedekahkannya, manakala yang lain berdoa: “Ya Allah berikanlah
kebinasaan kepada orang yang bakhil.”
Sedekah sunat ini mencukupi untuk menjadikan tuannya dalam
keadaan baik dan mulia dan membebaskan seseorang mukmin daripada sifat
tamak haloba dan melatih diri mereka untuk berkorban dan bersedekah serta
mengutamakan orang lain.
Firman Allah s.w.t dalam surah al-Hasyr ayat: 9
“Dan mereka mengutamakan orang-orang lain atas diri mereka sendiri
sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya
mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Hasyr: 9)
D. HAJI DAN UMRAH SUNAT
Di antara perkara-perkara sunat yang boleh mendekatkan seorang
hamba kepada Allah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan daripada
dirinya serta memasukkannya ke dalam syurga ialah haji dan umrah yang
sunat. Kedua-duanya merupakan tangga peningkatan ke arah kelebihankelebihan
dan kemuliaan-kemuliaan, juga dapat membangkitkan unsurunsur
rohani.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
54
Di bawah ini diperturunkan hasil bagi orang orang yang mengerjakan
haji dan umrah. As-Syaikhan meriwayatkan daripada Abi Hurairah r.a
berkata: “Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
“Siapa yang melakukan ibadat haji dan tidak berbuat keji dan fasik,
maka ia akan kembali bersih dan dosanya bagaikan bayi yang lahir dari
kandungan ibunya.”
As-Syaikhan meriwayatkan lagi bahawa Rasulullah s.a.w telah
bersabda: “Kelakuan umrah sampai kepada umrah yang akan datang
merupakan tebusan dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Dan haji
mabrur itu tidak ada balasannya selain dari syurga.”
Seterusnya Muslim meriwayatkan daripada ‘Aisyah r.a, bahawa
Rasulullah s.a.w telah bersabda:
“Tidak ada hari yang paling baik untuk membebaskan seseorang
hamba daripada api neraka kecuali hari Arafah.”
As-Syaikhan meriwayatkan lagi daripada Ibnu Abbas r.a bahawa Nabi
s.a.w telah bersabda:
“Umrah yang dilakukan pada masa bulan Ramadan sama dengan haji
yang dikerjakan bersama denganku.”
Jika beginilah wahai saudaraku para pendakwah, tentang balasan bagi
orang yang beribadat dan ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakan
amalan-amalan sunat dengan penuh khusyu’, maka bersungguh- sungguhlah
dengan sentiasa berbekal dan melengkapkan diri dengan amalan-amalan
sunat untuk memperolehi pahala dan balasan yang besar di hari akhirat.
Semoga engkau diliputi oleh Allah s.w.t dengan kasih sayang, keredaan dan
keampunan-Nya, serta terhitung daripada orang-orang yang dapat menaiki
tangga kesempurnaan, kesucian dan kerohanian.
Kita telah membicarakan wahai saudara-saudaraku para pendakwah
tentang perkara-perkara penting yang dapat memberikan tenaga rohiah jiwa
manusia dan membekalkan hatinya dengan limpahan kesucian. Bahkan ianya
yang dapat menjadikan kamu contoh-contoh yang baik dan salihah dalam
keikhlasan dan takwa serta pengorbanan dan perjuangan.
Engkau telah melihat di antara perkara-perkara itu ialah yang
menyentuh soal hati dan ia merangkumi:
— Sentiasa bermuraqabah dengan Allah.
— Mengingati mati dan apa yang berlaku selepasnya.
— Mengingati akhirat dan keadaan-keadaannya.
Dan di antaranya juga ialah amalan-amalan yang boleh dipraktikkan
atau dilaksanakan seharian, ianya merangkumi:
— Membaca al-Quran al-Karim dengan tadabbur dan penuh khusyu’.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
55
— Sentiasa mendampingi nabi melalui sirah dan perjalanan hidupnya
yang murni.
— Sentiasa mendampingi orang-orang salih yang dipilih oleh Allah,
seperti aulia-aulia Allah dll.
— Sentiasa mengekalkan zikrullah pada setiap waktu dan keadaan.
— Menangis ketika berseorangan di tempat sunyi kerana takutkan
Allah.
— Sentiasa berkekalan dalam membekali diri dengan ibadat dan
amalan-amalan sunat.
Pada pendapat saya bahawa para pendakwah, apabila mereka sentiasa
merasakan kelazatan kerohanian, diri-diri mereka akan memancarkan cahaya
kebersihan, jiwa-jiwa mereka akan menerbitkan pancaran-pancaran
keikhlasan dan roh-roh mereka akan berada di langit kesucian dan ilham
bahkan mereka akan menjadi contoh yang tinggi kepada orang-orang yang
meminta belajar dan bertemu mereka dalam kebenaran memperkatakan
sesuatu perkataan kebaikan tingkah laku, kekuatan pengorbanan, sentiasa
menunjukkan contoh yang baik, sentiasa membuat perubahan yang syumul
dan melakukan islah yang berterusan.
Firman Allah s.w.t, surah Yunus ayat 58:
“Katakan, dengan kurnia Allah dan dengan rahmat-Nya.” (Yakni Allah
turunkan Quran dan nasihat itu dengan kurnia-Nya) maka dengan itu hendaknya
mereka bergembira, iaitu (Quran dan nasihat-nasihat) itu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan.” (Yunus :58)
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
56
Kesan Kerohanian Dalam Pembinaan Islam Dan
Perubahan.
Dengan taufik Allah dan mempergantungkan diri kepada-Nya, aku
berpendapat:
Seorang pendakwah apabila takwa memenuhi dirinya, dia sentiasa
bermuraqabah dan merasakan kebesaran Allah, seterusnya dia sentiasa
melakukan tilawah dengan penuh tadabbur dan khusyu’, dia sentiasa
berakhlak dan mencontohi Rasulullah s.a.w, dia sentiasa bersahabat dengan
orang-orang dari kalangan yang baik, dia sentiasa mengingati Allah dalam
keadaan tetap dan ketenangan dan dia sentiasa meneruskan ibadat-ibadat
sunat dengan penuh taqarrub dan penuh khusyu’.
Seorang pendakwah, apabila dia berkeadaan demikian, apabila dia
berkhutbah atau berceramah atau menyeru kepada Allah, engkau akan
melihat keimanan memancar di matanya, keikhlasan memenuhi wajahnya,
kebenaran bersama-sama dengan suaranya yang penuh kasih. sayang,
kekhusyukan gaya percakapannya dan isyarat tangannya. Bahkan
perkataannya berjalan di dalam hati-hati dan menembusi kegelapan jiwa-jiwa
sebagaimana air yang bersih dan sejuk mengalir dalam diri yang dahaga dan
sebagaimana cahaya yang menembusi gelombang-gelombang kezaliman.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah dan dengan
petunjuk itu mereka memberi petunjuk keadaan manusia, dengan
pendakwahan mereka manusia menyahutinya, dengan peringatan mereka
hati-hati menjadi gementar dan airmata mengalir, orang-orang yang berdosa
bertaubat dan orang-orang yang sesat mendapat petunjuk.
Rohaniah Para Pendakwah: Kesannya dalam kefahaman dan “istinbat”
(mengeluarkan pengajaran)
Apabila jiwa seorang pendakwah itu telah bersinar dengan kekuatan
kerohanian, berhubung dengan Allah dan berdetik dengan perasaan takwa,
pengertian-pengertian dan rahsia-rahsia yang tidak dapat dirasai kecuali oleh
golongan yang bertakwa akan terbuka dan terdedah padanya.
Umar bin al-Khattab r.a telah mengutamakan Abdullah Ibn Abbas r.a
dan mengiktiraf kelebihan dan kedudukannya dalam memahami al-Qur’an
dan mentafsirkan ayat-ayatnya walaupun umurnya ketika itu masih muda.
Pada suatu ketika Umar mengajak ibn Abbas ke suatu majlis yang dihadiri
oleh mereka yang menyertai perang Badr yang terkenal dengan kelebihan
dan kedudukan mereka yang terkedepan. Umar merasakan mereka seolaholah
berkata: Kenapakah Umar memasukkan pemuda ini bersama-sama kami
sedangkan kita juga mempunyai anak-anak sepertinya? Ibn Abbas berkata:
“Suatu hari beliau memanggil aku dan memasukkan aku bersama-sama
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
57
dengan mereka. Aku tidak mendapatinya mempunyai sebarang tujuan
kecuali untuk menunjukkan kebolehanku.”
Umar berkata: Apa pendapat kamu semua mengenai ayat ini:
“Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat
manusia masuk agama Allah berduyun-duyun, maka ucapkanlah tasbih dengan
memuji Tuhan-Mu dan mintalah keampunan-Nya, sesungguhnya Ia sangat-sangat
menerima taubat.” (Surah An-Nasr)
Setengah dari mereka mendiamkan diri dan tidak mengeluarkan
sepatah kata pun sementara setengahnya menyatakan: Kita telah
diperintahkan untuk memuji-Nya dan memohon keampunan dari-Nya
apabila kita mencapai kemenangan!
Umar lalu berpaling kepada Ibn Abbas dan berkata, adakah engkau
berpendapat demikian wahai Ibn Abbas?
Abdullah berkata: “Aku berkata, tidak.”
Umar: “Apa pendapatmu?”
Aku: “Ayat itu menandakan kewafatan Rasulullah s.a.w, Allah
memberitahu baginda melalui ayat itu.”
Umar: “Apabila datangnya kemenangan dari Allah dan pembukaan
Mekah itulah alamat kewafatanmu. Maka bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu dan pohonlah keampunan dari-Nya. Sesungguhnya Dia Maha
Penerima Taubat! Aku tidak mengetahui berkenaan ayat itu melainkan
sepertimana yang engkau katakan.”
Ibn Abbas dan Umar al-Faruq r.a kedua-duanya dapat melihat isyarat
yang menandakan dekatnya ketibaan ajal Rasulullah s.a.w walaupun isyarat
tersebut tidak jelas dari surah ini. Hanya orang-orang yang telah diberi ilham,
kemampuan dan kefahaman sahaja yang mampu menyelaminya.
Sebuah hadis yang terdapat dalamnya isyarat (petanda) yang
membuktikan tentang kefahaman mereka berdua (Umar dan Ibnu ‘Abbas)
ialah apa yang didatangkan di dalam sahih Muslim: Sebelum kewafatan
Rasulullah s.a.w, baginda banyak sekali mengucapkan:
Lalu ‘Aisyah bertanya, “Apakah dia kalimat-kalimat yang sering anda
sebut itu wahai Rasulullah?” Baginda bersabda: “Telah dijadikan bagiku
suatu petanda bahawa apabila aku melihatnya aku mengucapkannya.”
(Tandanya itu ialah)
“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.”
Kadang-kadang pengertian sesuatu ayat itu jelas tapi ianya tidak dapat
diselami oleh akal. Perlulah bagi seseorang yang faham dan jelas tentang ayat
tersebut menerangkan dengan sebaik-baiknya hubungan-hubungan yang
dapat mengeluarkan pengertian ayat yang sebenarnya.
Contohnya: Setengah orang ramai telah mengadu kepada Ali bin Abi
Talib k.w tentang ‘Asim bin Ziad, kerana dia dikatakan memakai pakaian
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
58
yang kasar, rneninggalkan makanan-makanan yang baik, menjauhi isterinya
dan membiarkan anaknya. Ali berkata: “Bawalah beliau kepadaku.” Maka
apabila dilihatnya ‘Asim, wajahnya menjadi muram dan berkata: “Celakalah
engkau wahai ‘Asim! Adakah engkau tahu bahawa Allah telah mengurniakan
kepada engkau segala nikmat kemudian engkau tidak menyukai nikmat-
Nya? Engkau telah menghina Allah dengan demikian itu. Tidakkah engkau
mendengar firman-Nya:
“Ia buatkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang
keduanya pula bertemu.
Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak
melampaui sempadannya.
Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan-Mu yang kamu
dustakan.
Dari kedua laut itu, keluar mutiara dan marjan.” (ar-Rahman: 19 - 22)
“Demi Allah, sesungguhnya menzahirkan nikmat Allah s.w.t. di
hadapan manusia dengan membanyakkan amalan dan tindakan adalah lebih
disukai oleh-Nya daripada melahirkan percakapan dan pembicaraan yang
banyak sedangkan sesungguhnya engkau telah mendengar firman Allah:
“Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebutnyebutnya.”
(Ad-Dhuha: 11)
Ini adalah merupakan suatu renungan yang indah dari Ali r.a. Berapa
kalikah kita membaca firman Allah (Yakhrijuminhumallu’lu uwalmarjan)
maka kita tidak akan dapat berhenti di suatu noktah pun dari ayat ini
sehingga Saidina Ali mengistinbatkan dan berkata: “Adakah engkau tidak
melihat bahawa Allah menciptakan nikmat-nikmat ini dan telah
mengharuskan bagi engkau kemudian Dia menegah engkau dari
menikmatinya.”
Hubungan yang lahir di antara surah ar-Rahman dan surah ad-Dhuha
ini adalah hubungan yang tidak dapat diistinbatkan oleh insan biasa. Hukum
ini menyatakan bahawa melahirkan nikmat-nikmat Allah secara amali
dengan menggunakan-Nya adalah lebih disukai dari menyatakannya melalui
perkataan sahaja.
Bukhari meriwayatkan bahawa Ali k.w pernah disoal: “Adakah
Rasulullah s.a.w telah mengkhususkan kepada kamu suatu ilmu yang tidak
diketahui oleh manusia yang lain? Jawabnya: “Tidak, demi Tuhan yang
menciptakan biji-bijian dan meniupkan angin, melainkan suatu kefahaman
yang diberikan Allah kepada seseorang hamba-Nya.”
Seseorang pendakwah yang bersifat Rabbani diberikan kemampuan
untuk memahami dan mengistinbatkan kitab Allah kerana kebersihannya,
ketinggian rohaninya, jiwanya yang bercahaya, kesucian dirinya dan cahaya
yang gemilang di wajahnya.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
59
Sejarah Mereka Yang Melakukan Islah Dan
Pengorbanan.
Tidak syak lagi bahawa seseorang pendakwah yang bersifat Rabbani
apabila beliau telah sampai ke peringkat ketakwaan, kefahaman dan
kerohanian yang tinggi dan dirinya telah dihiasi dengan nilai-nilai yang
tinggi seperti ikhlas, benar, iman yang panas (mendalam) maka ia akan
bergerak dalam medan dakwah dan jihad sebagai seorang dai’ yang benar
dan mujahid yang ikhlas pada jalan Allah sehingga dia melihat umat Islam
teguh dan tentera kebatilan dikalahkan serta semuanya berundur, dan panji
kebenaran diangkat mengatasi panji panji yang lain, maka ketika dia akan
bergembira dengan kemenangan yang diberikan Allah kepadanya dan
sokongan dari-Nya kepadanya.
Perhatikanlah kepada apa yang telah diungkapkan oleh ulamakulamak
besar yang lalu dan kini tentang para pendakwah yang memiliki
kekuatan rohani dan tokoh-tokoh pendidik Rabbani di dalam usaha-usaha
mereka di bidang pendidikan dan islah serta sikap kepahlawanan jihad
mereka dalam rangka kita memahami kesan-kesan yang ditinggalkan mereka
dan islah yang mereka telah lakukan serta perubahan yang mereka telah
wujudkan.
Syeikh Muhammad Abu Zahrah rahimahullah dan juga Ustaz Faudah
telah menyatakan bahawa dalam zaman kita yang muta’akhir ini, penekanan
kepada tarbiyyah rohiyyah mempunyai keistimewaan-keistimewaan dan
kesan-kesan yang jelas di mana orang-orang Islam di Afrika Barat, Tengah
dan Selatan, keimanan mereka adalah buah daripada penekanan tarbiyyah
rohiyyah. Imam besar as-Sanusi dia melakukan islah di antara orang-orang
Islam, perkara yang mula-mula sekali di tekankannya adalah menyusun
sukatan (manhaj) pendidikan kerohanian. Minhaj tersebut pada zatnya
merupakan sesuatu yang asing. Dia hanya mengambil orang-orang yang
berkeinginan sahaja yang kemudiannya diolah untuk menjadi orang-orang
yang bekerja (rijal a’mal) untuk itu beliau telah menubuhkan zawiyahzawiyah
dan zawiyah yang pertama sekali didirikannya di sebuah gunung,
kemudian di padang-padang pasir dan dengan usaha pemuda-pemuda
mereka dan kekuatan yang ada pada mereka terpancarlah air yang
kemudiannya dapat dimanfaatkan untuk pertanian.
Mereka diajarkan berperang dan melontar lembing sehinggalah
mereka dapat menumpaskan penjajah Itali lebih daripada 20 tahun setelah
Daulah Othman gagal untuk membantu penduduk Libya.
“Puak Sanusi ini melancarkan serangan yang berterusan sehinggalah
Allah menghina kerajaan Itali.”1
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
60
Ustaz Sabri ‘Abidin menyatakan dalam satu seminar Liwa’ al-Islam:
“Sebenarnya Mursyidin Rabbani mengembangkan Islam di seluruh alam dan
suka saya sebutkan di sini bahawa sejak lima puluh tahun yang lepas Syeikh
al-Bakri telah menulis sebuah buku yang memuatkan kata-kata para
mubaligh Kristian: “Ke manapun kami pergi walaupun ke tempat yang
paling jauh daripada kemajuan dan pembangunan di Afrika dan pendalaman
Asia, kami dapati al-Mursyid sentiasa mendahului dan mengatasi kami. Aku
telah melihat satu missi mubaligh Sweden di sempadan Habsyah, Sudan dan
Eriteria. Aku dapati pondok-pondok yang didirikan oleh pendidik rabbani
dan orang-orangnya telah berjaya memusnahkan segala usaha yang
dijalankan oleh pendakwah-pendakwah Kristian Sweden sejak 40 tahun yang
lalu.
Seorang pendakwah yang agung, Abu Hassan an-Nadawi dalam
bukunya “Pemuda-pemuda Yg. Berfikrah Dakwah” muka surat 249, tentang
seorang alim yang bersifat rabbani iaitu al-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani:
“Seramai lebih kurang 70 ribu orang telah menghadiri majlis pengajiannya,
5,000 orang Yahudi dan Nasrani menganut Islam melaluinya, lebih seratus
ribu orang yang bertaubat dengan tangannya, pintu kesetiaan (bai’ah) dan
taubat dibuka atas kegigihannya, maka masuklah di dalamnya sejumlah
manusia yang tidak terhitung bilangannya kecuali oleh Allah s.w.t. Keadaan
mereka diperbaiki, Islam mereka diperelokkan dan al-Syeikh berterusan
mendidik mereka, memuliakan mereka serta keluarga mereka. Golongan
rohani ini menjadi orang-orang yang bertanggungjawab selepas melakukan
bai’ah, taubat dan memperbaharui keimanan, kemudian al-Syeikh telah
memberikan tauliah kepada sebilangan besar daripada mereka yang memiliki
kepandaian, istiqamah dan keupayaan untuk mendidik. Maka bertebaranlah
mereka di seluruh pelusuk, menyeru manusia kepada Allah, mendidik jiwajiwa
dan memerangi syirik, jahiliyyah, bida’ah serta kemunafikan.
Dakwah Islam berkembang dengan pesat sekali, tegaklah kelompok
dan markas-markas keimanan, berdirilah sekolah-sekolah kebajikan, ikatan
jihad dan perkumpulan-perkumpulan ukhuwwah di seluruh pelusuk dunia
Islam.
Para pengganti dan murid-muridnya serta pemuka-pemuka dakwah
dan tarbiyyah di kurun-kurun yang berikutnya mempunyai saham yang
besar dalam menjaga roh Islam, cahaya iman, semangat dakwah dan jihad
dan kekuatan melawan tuntutan nafsu dan syahwat.
Kalaulah bukan kerana mereka tentulah kebendaan yang pernah
menduduki hati kerajaan-kerajaan dan kemajuan umat ini akan
bermaharajalela dan kejahatan hidup dan kecintaan terhadapnya akan
bertunas di hati individu-individunya.
“Mereka memberikan saham yang besar dalam usaha
mengembangkan Islam ke kawasan-kawasan yang jauh di mana tentera Islam
tidak sampai ke sana ataupun tidak berupaya ditundukkan di bawah
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
61
Kerajaan Islam. Islam berkembang di Afrika, Rusia, Kepulauan Lautan Hindi,
Cina dan India.”
Ustaz kami Muhammad Raghib at-Tibakh rahimahullah berkata dalam
kitabnya “Thaqafatul Islamiyyah” Di antara peninggalan dan kesan-kesan
baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidik ini ke atas umat Islam ialah
raja-raja dan para pemerintah apabila mereka ingin melakukan jihad,
sebahagian besar dari mereka memberikan semangat pendokong-pendokong
mereka untuk keluar berjihad. Oleh kerana besarnya keyakinan mereka
terhadap tokoh-tokoh tarbiyyah dan kepatuhan kepada mereka, pengikutpengikut
ini tanpa berlengah-lengah segera menyusun barisan mujahidin
yang terdiri dari suatu bilangan yang besar yang dengan sepenuh hati
menyertai barisan tersebut. Inilah yang menjadi faktor utama kepada
kemenangan mereka.”
Syakib Arsalan, seorang penulis Islam yang masyhur di dalam
bukunya, “Hadhral Alamul Islami” di bawah tajuk ‘Kebangkitan Islam di
Afrika dan faktor pendorongnya’ menyatakan, “Di kurun yang ke 18 dan 19,
satu kebangkitan baru telah berlaku dengan didokong oleh pengikutpengikut
dua buah sekolah: al-Qadiriah dan asy- Syadzaliah.
Al-Qadiriah adalah pengembang agama Islam yang bersemangat
tinggi di Afrika Barat, daripada Sinigal hingga Banin yang berhampiran
dengan Mussab (sungai Nigeria). Mereka menyebarkan Islam melalui
perniagaan dan pembelajaran. Di waktu pembelajaran itulah mereka
menyampaikan Islam kepada anak-anak orang kulit hitam, seterusnya
mereka menghantar pelajar-pelajar yang cerdik ke sekolah-sekolah di
Torobils, Qairawan, Universiti Qarawiyyun di Fas dan Universiti al-Azhar di
Mesir. Maka keluarlah dari sana mahasiswa-mahasiswa yang berijazah, lalu
kembali ke negeri-negeri itu untuk menghadapi golongan pengembang
Kristian di Sudan.”
Sambil membicarakan tentang Syaikh Qadiriyyah beliau berkata,
“Syeikh Abdul Qadir Jailani yang lahir di Parsi iaiah seorang mursyid yang
agung yang mempunyai pengikut-pengikut yang tidak terhitung ramainya.
Tarikatnya telah sampai ke Sepanyol dan tatkala Kerajaan Arab telah hilang
pengaruhnya dari Grenada, pusat sekolah ini telah berpindah ke Fas. Melalui
sekolah inilah, banyak bentuk-bentuk bid’ah telah dihapuskan dari
kehidupan orang-orang Barbar dan mereka mula berpegang kepada Sunnah
dan Jamaah. Sekolah ini jugalah yang berperanan untuk memberikan tunjuk
ajar kepada orang-orang kulit hitam Afrika Barat.”
Berkenaan dengan Sekolah asy-Syadzaliah dan imamnya pula, beliau
menceritakan “...Syadzali adalah sebenarnya dinisbahkan kepada Abu al-
Hassan asy Syadzali yang mengambil alih dari Abdul Salam bin Musyaisy
dari Abu Madyan. Sekolah ini merupakan antara sekolah yang ulung-ulung
sekali memasukkan tarbiyyah rohiyyah ke dalam pembelajaran di sebelah
Maghribi. Pusatnya terletak di Marakisy. Di antara syeikh-syeikhnya ia iah
Al-Arabiyy ad-Darqawi yang mempunyai semangat tinggi hingga
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
62
pengaruhnya meluas ke Maghribi Tengah. Pengikut-pengikutnya telah
menyerahkan saham yang besar dalam menentang penjajahan Perancis.”
Kita juga tidak sepatutnya melupakan pengaruh seorang alim —
Syeikh Jamaluddin ke atas cucu Jenghiz Khan yang bergelar Tughluk Timur
Khan yang kemudiannya memeluk Islam bersama-sama pengikutpengikutnya.
Kisah pengislamannya ada disebutkan oleh Abu al-Hassan an-
Nadawi di dalam bukunya “Pemuda-pemuda Yg. Berfikrah Dakwah Islam”:
Sultan Kasyghar (1347 — 1363 M) yang bernama Tughluk Timur Khan telah
menganut Islam di bawah bimbingan Syeikh tersebut — Jamaluddin — yang
berasal dari Bukhara. Mengikut ceritanya, beliau bersama dengan kawannya
sedang berada datam perjaianan dan mereka secara kebetulan melintasi tanah
larangan kepunyaan Sultan di mana tanah itu dikhususkan untuk perburuan.
Sultan memerintahkan mereka untuk ditangkap dan dihadapkan kepadanya.
Dengan marah baginda berkata:
“Bagaimana kamu dapat memasuki kawasan laranganku ini tanpa
mendapat keizinanku?” Syeikh itu berkata: “Kami adalah orang asing di sini
dan kami tidak menyedari ia merupakan tanah larangan!” Tatkala baginda
mengetahui mereka berbangsa Iran, baginda pun berkata sambil mengejek:
“Seekor anjing lebih mulia dari orang-orang berbangsa Iran!” Syeikh itu lalu
menjawab:
“Sultan ini benar. Jika Allah tidak memuliakan kami dengan satu
agama yang benar, tentulah kami ini lebih hina dari anjing-anjing.” Raja itu
tercengang. Baginda meneruskan perburuannya namun perkataan Syeikh itu
tetap berlegar dalam kepalanya dan apabila pulang, baginda memerintahkan
supaya mereka dihadapkan sekali lagi kepada baginda selepas daripada
selesainya perburuan nanti.
Apabila baginda pulang, maka baginda telah bersendirian dengan
Syeikh Jamaluddin dan berkata: “Huraikan kepada beta apa yang engkau
maksudkan dengan ucapanmu tadi.” Syeikh itupun menghuraikan Islam
dalam satu bentuk penghuraian yang menarik dan menggetarkan hati raja
tersebut, serta menggambarkan kekufuran pula dengan satu gambaran yang
begitu buruk dirasakan oleh sultan itu, dan dia kini benar-benar menyedari
bahawa dia sekarang ini sedang berada dalam suatu kesesatan. Walau
bagaimanapun Sultan itu beranggapan bahawa kalau baginda mengiklankan
keislamannya pada waktu itu juga, maka dia tidak akan mampu untuk
mengislamkan seluruh rakyatnya. Lantaran itu dia telah mengharapkan
kepada Syeikh itu supaya menunggu kelslaman baginda sehinggalah baginda
dilantik menjadi Sultan yang sebenarnya (sebelumnya hanya sebagai raja
muda) dan menduduki takhta kerajaan. Pada masa tersebut syeikh itu
bolehlah menziarahinya untuk proses keislaman baginda dan rakyat baginda.
Walau bagaimanapun Syeikh Jamaluddin telah meninggal dunia
apabila pulang ke negerinya setelah ia ditimpa sakit yang tenat. Ketika itu
sudah hampir menemui ajalnya dia telah memanggil anaknya, Rasyiduddin
dan berwasiat: “Sesungguhnya Tughluq Timur Khan pada suatu hari nanti
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
63
akan menjadi seorang raja yang besar. Bila engkau telah mendengar berita itu
maka ziarahilah baginda dan peringatkanlah kepadanya tentang janjinya
kepadaku untuk memeluk Islam selepas baginda menaiki takhta kerajaan.”
“Ketika Tughluq Timur Khan menaiki takhta menggantikan ayahnya,
Syeikh Rasyiduddin telah memasuki satu gerombolan tentera dengan tujuan
untuk melaksanakan wasiat ayahnya, tetapi pasukan tentera itu telah
menghalangnya daripada memasuki dan menemui Raja Tughluq Khan. Pada
suatu hari ia telah melaungkan azan berhampiran dengan khemah Sultan
tersebut di waktu Subuh. Baginda terjaga dari tidurnya dan murka, akhirnya
meminta supaya Syeikh itu menemuinya. Syeikh Rasyiduddin telah
menyampaikan salam daripada ayahnya Jamaluddin. Lantas raja itupun
teringat kepadanya seraya melafazkan dua kalimah syahadah. Islam
kemudiannya berkembang di kalangan rakyat baginda dan akhirnya menjadi
satu agama bagi seluruh jajahan takluknya, di mana mereka sebelum ini
menganut agama Buddha dengan begitu lama sekali.”
Perkara-perkara ini semuanya telah berlaku selepas serangan orangorang
Tartar ke atas dunia Islam pada kurun ketujuh hijrah maka berlakulah
kelemahan dan kemusnahan ke atas orang-orang Islam. Orang-orang Tartar
itu tidak meninggalkan sesuatupun kepada umat Islam kecuali roh yang
lemah dan lesu. Ketika inilah segala penentangan dan pedang-pedang jihad
begitu berkurangan sekali bahkan peranan dan pengaruhnya ke atas umat
Islam telah menjadi semakin pudar. Umat Islam telah diliputi dengan
kekecewaan dan putus asa dan mereka beranggapan adalah mustahil bagi
mereka untuk menundukkan orang-orang Tartar tersebut. Mereka merasakan
seolah-olah Islam ini sudah tidak mempunyai masa depan dan kewujudan.
Walau bagaimanapun Allah s.w.t dengan kehendak-Nya telah
menghidupkan satu golongan ulama’ yang Rabbani serta para du’at yang
ikhlas dan benar. Pengaruh mereka telah menyerap masuk ke dalam jiwa
orang-orang Tartar yang keras dan liar itu. Pintu-pintu hati mereka telah
berjaya dibuka dengan kebenaran Islam, seterusnya kaum Tartar itu telah
memahami serta menganut Islam dengan beramai-ramai. Tidak beberapa
lama selepas kemaraan mereka ke atas dunia Islam dan penaklukan yang
lama ke atasnya, mereka telah menganut Islam dan menjadi pembelapembelanya
sehingga terdapat di kalangan mereka para fuqaha’, pendakwah
dan mujahidin.
Semua ini adalah merupakan usaha-usaha yang telah dibuat oleh para
Mursyid Rabbani dan juga para du’at yang ikhlas. Merekalah yang telah
menyelamatkan umat manusia ini daripada keberhalaan dan kehidupan yang
liar, seterusnya mengajar dan mendidik mereka bagaimana menghormati
kemuliaan seseorang manusia serta bagaimanakah pula untuk membebaskan
diri daripada kekufuran dan kesesatan lantas memasuki lingkungan
ubudiyyah dan keimanan. Ini semua tidak lain adalah disebabkan kelebihan
pancaran ubudiyyah, dakwah rabbani serta kegigihan mereka dalam
melaksanakan tabligh dan islah. Semoga Allah memberikan sebaik-baik
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
64
balasan kepada mereka dan seterusnya meletakkan mereka di tempat yang
tinggi di akhirat kelak, insyaAllah s.w.t.
Mereka inilah manusia-manusia yang telah meninggalkan kesan yang
besar kepada sejarah kemanusiaan, seterusnya menjadi ikutan buat generasi
berikutnya. Cerita-cerita mengenai orang-orang yang telah berjaya
mempengaruhi, membaiki dan mengubah umat Islam ini adalah begitu
banyak sekali sehingga kita tidak menghadkannya. Di antara mereka itu ialah
seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafie, Imam Abu Hanifah, Imam
Malik, Imam Hasan al-Basri, Imam al-Fudhail bin Iyadh, Imam Makruf al-
Kharkhi, Imam al-Junaid al-Baghdadi, Imam Hujjatul Islam al-Ghazali, Imam
Jalaluddin al-Rumi, Imam Syeikh Al-Islam Ibn Taimiyyah, Imam Abu Yazid
al-Bastani, Imam Sahl Tastari, Imam Said an-Nursi, Imam Hasan al Banna dan
berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus lagi imam-imam selain dari mereka.
Mereka itulah imam-imam rabbani yang telah memikul
tanggungjawab dakwah dan risalah Islam serta tanggungjawab hidayah.
Mereka menghimpunkan ibadah dan jihad, menyatukan hak Allah dan hak
hamba, menyuarakan petunjuk dan kebenaran di hadapan orang-orang yang
zalim, memperbaharui ukhuwwah Islam melalui dakwah dan hubungan
peribadi antara mereka. Kesannya mereka berjaya mengislamkan manusia
dengan penuh kefahaman dan penghayatan di mana sebelumnya Islam yang
dianuti diterima secara adat dan warisan sahaja. Pengikut-pengikut mereka
juga telah dapat merasai kemanisan Islam dan kelazatan iman yang mana
sebelumnya tidak diperolehi. Mereka berjaya membebaskan manusia dari
kekuasaan nafsu, syahwat dan kecintaan terhadap dunia kepada cahaya
kebenaran, petunjuk Islam dan kelazatan dalam mentaati Allah dan
bermunajat kepada-Nya. Mereka seterusnya mengikat kebenaran dengan
Syariat Allah bukan dengan peribadi mereka sendiri. Mereka telah
mendalami terlebih dahulu ketetapan-ketetapan syarak dan menerima segala
kritikan terhadap kesilapan mereka serta saling nasihat-menasihati sesama
mereka dengan suatu pegangan bahawa mereka hanyalah manusia biasa
yang terdedah kepada kesilapan. Hanya para anbiya’ sahaja yang mereka
imani bersifat maksum dan yang suci dari maksiat adalah malaikat. Semoga
Allah s.w.t memberikan rahmat kepada Imam Malik ketika beliau di hadapan
kubur Rasulullah s.a.w mengungkapkan satu ungkapan yang begitu
masyhur. “Tidak ada seseorangpun yang menolak atau ditolak pendapatnya
kecuali penghuni kubur ini, sambil ia menunjukkan ke kubur baginda s.a.w.
Di antara pendirian yang abadi yang telah ditunjukkan oleh ulama’-
ulama’ Rabbani ialah apa yang ditunjuk oleh seorang pemimpin Islam dari
Turki, Syeikh Said an-Nursi yang dikenali sebagai Badi’uzzaman. Sikap ini
dikemukakan olehnya ketika dia merasakan ada di antara pelajar-pelajarnya
yang cenderung untuk mengagungkan, membesarkan serta mengikut asasasas
kebenaran dengan peribadinya yang tinggi, lalu dia berkata dengan
bertujuan memberi nasihat, “Hendaklah kamu menjauhi sikap
menyandarkan kebenaran yang saya selama ini dengan peribadi saya seru
dan hendaklah kamu semua bersegera menghubungkan dengan kitab Allah
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
65
dan sunnah Nabi s.a.w. Saya bukanlah maksum. Jika kamu hubungkan
kebenaran itu denganku, kemudian aku melakukan dosa atau
penyelewengan, ini akan menyebabkan kamu akan berpaling dari kebenaran
tersebut disebabkan oleh dosa dan penyelewenganku.”
Mursyid yang mendakwa dirinya terpelihara dan maksum yang
membataskan pengikutnya kepada menerima ajarannya sahaja, memalingkan
mereka daripada pengaruh al-Quran dan pembacaannya, menyuruh
pengikutnya supaya mendiamkan diri apabila ia melakukan maksiat,
menghadkan Islam di sekitar tazkiah nafsiah (pembersihan diri) dan
menggantungkan hukum-hukum jihad, maka mereka semua adalah dikira
sebagai jahil. Sementara itu Mursyid yang bermuka-muka di hadapan
pemerintah, mendiamkan diri daripada kemungkaran yang dilakukan oleh
pemerintah sedangkan ia menghadiri di majlis-majlis mereka adalah juga
dikira sebagai jahil.
Lantaran itu maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku para
pendakwah, supaya engkau menjadi para pendakwah yang mempunyai
kerohanian yang tinggi, penuh kesedaran dan sebagai orang-orang yang
memberikan petunjuk Rabbani, benar serta ikhlas. Semoga dengan itu Allah
s.w.t akan memberikan petunjuk kepada manusia ramai melalui usahamu.
Seterusnya engkau akan dicatatkan oleh sejarah sebagai pendakwah yang
membuat perubahan kepada pembinaan Islam. Semoga engkau juga akan
menjadi matahari petunjuk dan sinaran keimanan yang akan
menyemarakkan hidayah Allah s.w.t dengan pertolongannya insyaAllah.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
66
PENUTUP
Selepas daripada engkau telah mengetahui, wahai saudaraku
bahawasanya jalan ke arah peningkatan kerohanian itu ialah ketakwaan
kepada Allah s.w.t, sementara jalan kepada takwa itu sendiri pula ialah:
Mu’ahadah: dengan itu ianya akan menjadikan engkau seorang yang
benar-benar istiqamah di jalan Allah s.w.t.
Muraqabah: dengan itu engkau akan menjadi seorang yang sentiasa
dapat merenungi serta merasai kebesaran dan keagungan Allah s.w.t.
Muhasabah: dengan itu engkau akan menjadi bebas dan merdeka
daripada dorongan-dorongan nafsu dan syahwat.
Mu’aqabah: dengan itu engkau akan dapat menjaga diri engkau
daripada kesilapan dan penyelewengan.
Mujahadah: dengan itu engkau akan sentiasa dapat memperbaharui
kecergasan engkau dalam beribadat.
Selepas daripada itu engkau juga telah mengetahui makanan serta
dorongan kerohanian itu ialah:
1. Perasaan engkau yang sentiasa bermuraqabah kepada Allah s.w.t
mengingati kematian serta perkara-perkara yang berlaku selepasnya
juga merenungi tentang pembentangan hari akhirat serta suasanasuasana
yang berlaku semasanya.
2. Perjalanan dan tingkahlaku engkau secara amali yang diikatkan
dengan sentiasa membaca al-Qur’an dengan tadabbur dan khusyu’;
sentiasa bersama dengan sirah nabi yang murni dan harum itu, juga
bersama dengan perjalanan-perjalanan ahli makrifat dengan Allah
s.w.t, sentiasa berzikir ke hadrat Allah s.w.t dalam setiap waktu dan
keadaan, sentiasa menangis lantaran takutkan Allah s.w.t sama ada
semasa muhasabah atau berkhalwat serta dengan sentiasa
memperbanyakkan perbekalan-perbekalan daripada ibadat-ibadat dan
amalan sunat.
Kemudian daripada itu engkau juga telah mengetahui tentang kesankesan
kerohanian di dalam bidang-bidang pembinaan, pembaikian serta
perubahan dan juga dalam memahami ayat-ayat Qur’an supaya dapat
mengeluarkan takwilan dan pentafsiran terhadapnya.
Maka tidak ada pilihan lagi bagi engkau selepas daripada ini, kecuali
hendaklah engkau melipatgandakan usaha dan kegiatan, memperteguhkan
semangat dan cita-cita dan menumpukan sepenuh usaha bagi menjadikan
engkau tergolong dalam bilangan mereka yang berjaya mencapai tingkatan
kerohanian yang tinggi sama ada dari segi perkataan dan juga amalan,
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
67
perilaku harian dan akhlak, muhasabah dan mujahadah, serta muraqabah
dan mu’ahadah. Bahkan untuk menjadikan engkau sebagai orang-orang yang
telah diredai oleh Allah s.w.t dan mereka pun reda terhadap Allah s.w.t, juga
supaya tergolong dalam golongan yang mencintai Allah dan Allah pun
mencintai mereka, seterusnya semoga engkau akan tergolong daripada
mereka yang akan menemui Tuhan mereka bersama kumpulan nabi-nabi,
para diqin, para syuhada’ dan salihin, kerana mereka telah mendapat sebaikbaik
balasan daripada Allah s.w.t.
Sesungguhnya wahai saudaraku para pendakwah, apabila sahaja
engkau telah memanjat tangga ketakwaan, kerohanian serta jalan yang
dijalani oleh orang-orang Rahhani yang baik itu insyaAllah engkau akan
menjadi seorang manusia yang benar-benar beriman, ikhlas, bertakwa, serta
mempunyai keseimbangan dan keteguhan dalam segenap aspek.
Maka wujud tawadu’ dalam perjalananmu, cahaya di wajahmu,
kemuliaan di dalam tingkahlakumu, daya tarikan pada airmukamu, kesan
tinggalan di dalam kata-kata nasihatmu, ikutan dalam perbuatanmu,
keteguhan dalam pergaulanmu, kemuliaan pada pendirianmu, keseimbangan
dalam pertuturanmu dan akhlak yang tinggi dalam geraklaku hidupmu.
Berhentilah wahai saudaraku para pendakwah — di perhentian roh
setiapkali engkau dihitamkan oleh percakapan, ditipu oleh perkara-perkara
zahir, keindahan hidup dunia memperdayakanmu, syaitan mendekatimu dan
jika engkau takut sekiranya terjatuh ke dalam nifaq dan riak supaya engkau
dapat merasakan kelembutan iman, berbekalkan keyakinan dan takwa serta
airmata kerohanian.
Untuk apakah itu, wahai saudaraku?
Supaya engkau dapat menguasai ammarahmu apabila dia
mengarahmu ke arah kejahatan.
Supaya engkau dapat menundukkan tipudaya syaitan ketika ia
menampakkan kemungkaran sebagai suatu yang baik.
Supaya engkau dapat membebaskan diri dari tergelincir ke dalam
nifaq dan riak serta ujub.
Supaya engkau sentiasa mengingati maut dan apa yang selepasnya.
Supaya engkau dapat menjauhkan diri dari perkara haram atau
syubhat (subahat).
Supaya engkau dapat beristiqamah di jalan Allah dalam keadaan
rahsia dan sebaliknya.
Supaya orang ramai mempercayaimu dan menyahut seruanmu.
Supaya orang-orang yang engkau seru ke arah kebaikan mengikutmu.
Supaya orang ramai akan melihat tanda kesalihan dan kejernihan
rabbani padamu.
Menuju Ketakwaan – Abdullah Nasih Ulwan
68
Supaya engkau meninggalkan kesan di alam ini dan qudwah (ikutan)
pada generasi akan datang.
Secara umumnya — saudaraku para pendakwah — perhentian roh ini
ialah satu tempat (pembangkit) kelebihanmu, punca pengetahuanmu yang
mendalam dan satu muhasabah terhadap dirimu, bahkan ia adalah alat yang
melahirkan kekuatan iman, rohiyyah, dan batin, muraqabahmu dengan Allah
dan juga sumber kepada langkah-langkah dakwahmu.
Apabila engkau terpisah dari dunia rohaniah ini — wahai saudaraku
— engkau sesungguhnya telah terpisah dari keupayaan yang memberikan
bekal kepadamu, dari cahaya yang memberi petunjuk, dari keikhlasan yang
meninggalkan kesan, dari muraqabah yang membentengimu dan dari takwa
yang memperingatkanmu. Batinmu akan menjadi kosong dan zahirmu
menjadi termangu-mangu, tidak terpancar darinya kilasan cahaya, pancaran
kemuliaan. Bahkan akan terpancar darinya perasaan keakuan. Engkau tidak
mahu pada hakikatnya menyeru kepada Allah, tidak bermaksud untuk
mengejar keredaan-Nya, tetapi engkau berkeinginan untuk menyeru ke arah
dirimu sendiri, membina kemuliaan dalam dirimu. Inilah satu bahaya dan
penyakit yang paling bahaya.
Maka — wahai saudaraku para pendakwah hendaklah engkau
mencapai tahap rohaniah ini. Semoga engkau akan dapat menjalankan
dakwahmu dengan sebaik-baiknya, manusia akan menerima manfaat dari
kehadiranmu juga agar perubahan akan berlaku dalam masyarakat yang
engkau berdakwah dan dalam ummah yang engkau hidup. Mudah-mudahan
Allah akan mengangkat ketinggian Islam dan umatnya melalui usahamu.
“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi
orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya,
sedangkan dia menyaksikannya.” (Qaf: 37)
Read more!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...